Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
16.08.2020 09:00

Žulová stezka

Skuteč – Žulová stezka – Vrbatův Kostelec – Podskala – Chrast u Chrudimi. Délka trasy 12 km. Odjezd v 9:03 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:01 hod. (16:07 h.; 17:03 h.) vlakem ČD. Vedoucí L. Kvapilová. pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

23.08.2020 06:00

NS Údolím Šembery a kosteleckými lesy

Český Brod – Tuchoraz – NS Údolím Šembery – Kostelec n. Č. lesy. Délka trasy 13,5 km. Odjezd v 6:00 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:02 hod. BUS+ČD. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

30.08.2020 08:20

Pivovar Třebovský mlýn

Česká Třebová – pod Skuhrovem – Dlouhá Třebová. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:23 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 14:55 hod. (15:17 hod.) ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

13.09.2020 07:50

Údolím Doubravky

Bílek - NS Údolí Doubravky - Chotěboř. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:53 vlakem ČD z hl.n., návrat 16:07 vlakem ČD. Vedoucí: J. Skotnica. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

16.09.2020 18:00

Pardubice na starých pohlednicích - křest knihy

Přednáška spojená s křestem stejnojmenné knihy, kterou bude možné přímo na akci zakoupit za zvýhodněnou cenu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma, veřejnost zvána

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

První rok činnosti obnovené pražské pobočky

obrázek k článku V roce 2009 měl KPP celkem 44 členů s pražskou adresou. Z tohoto počtu se 34 zapojuje aktivně či pasivně do života naší pražské pobočky. Naši členové se scházeli jednou za čtvrt roku v centru Prahy na Revoluční třídě v klubovně, kterou jim propůjčuje Obvodní úřad pro Prahu 1. Všech schůzek se po celý rok zúčastňovali též členové samostatného Klubu rodáků a přátel Přelouče. Po znovuobnovení své činnosti zorganizovala naše pražská pobočka ve spolupráci s přeloučskými hosty v roce 2009 pět pěkných společných setkání:
- V lednu byla hlavním tématem přednáška na téma Pardubická Karanténa. Mnoho přítomných našich členů mohlo doplnit výklad lektora, Ing. Jana Řeháčka svými osobními vzpomínkami.
- V dubnu měl velice zajímavou přednášku člen přeloučského klubu, p Ing. Jan Závodský, CSc, který vyprávěl o architektonických skvostech Přelouče. Zaměřil se na tři stavby projektované architektem prof. Ing. Rudolfem Křiženeckým (1861-1939) – občanskou záložnu, evangelický kostel a Divišovu vilu. Přítomen byl i vnuk architekta, pan Ing. Rudolf Křiženecký, CSc s manželkou.

- V červnu přijal pozvání na besedu zasloužilý mistr sportu, slavný pardubický patriot, Jan Novák, dvojnásobný přemožitel Kanálu La Manche. Tento význačný sportovec je několikrát zapsán v Guinessově knize plaveckých rekordů a zatím jako jediný na světě přeplaval bez ploutví Bajkalské jezero; je čestným občanem pěti západoevropských měst a dále Moskvy a Irkutska.
- Zatím největšímu zájmu se těšila říjnová přednáška pana Dr. Jiřího Kotyka, PhD, který vyprávěl o událostech roku 1818 na Pardubicku.
- v prosinci zorganizovali naši přeloučští kolegové slavnostní večer v Národním domě na Vinohradech. Vystoupil na něm přeloučský pěvecký sbor Foerster pod vedením pana Petra Vacka, posluchače pardubické konzervatoře. Byl to skutečně nádherný umělecký zážitek, kterému předcházelo ještě setkání u skladatelova hrobu v Praze na Vyšehradě u příležitosti stopadesátého výroční narození Josefa Bohuslava Foerstra (1859-1951). Všechny přednášky byly doplněny promítáním filmů a obrázků. Dataprojektor spojený s přenosným počítačem se teda jeví jako vynikající pomůcka, bez které se další činnost jak pražské pobočky, tak i Pardubické základny zřejmě neobejde. Pobočka získala další podporu z Pardubic v podobě základu knihovny – zatím je evidováno prvních pět regionálních knih. Dále obdržela kompletní sadu vydaných brožur AZ a dva filmy o Pardubcích, které si promítneme až se nám podaří získat zmíněný diaprojektor. Od pana Mirko Janečka, čestného občana Pardubic, jsme dostali ve formě daru dvě bedny starých ročníků Zpráv KPP a Kanadské listy, které pan Janeček v Kanadě vydával. Dále Pobočka dostala od výboru k dispozici do svého rozpočtu částku pět tisíc korun, které může využívat pro rozšíření knihovny a na svoji činnost. S ohledem na to, že v následujícím roce 2010 pobočka svoji činnost a aktivity dále rozšiřuje, tak byla tato rozpočtová částka zvýšena na šest tisíc Kč.
Přijatý plán činnosti na rok 2010 předpokládá rozšíření počtu schůzek na šest. V lednu liž proběhla přednáška pana Ing. Jana Řeháčka o historii Pardubického divadelnictví. Na pozvání paní Stanislavy Klapkové - předsedkyně přeloučského klubu - přišel na setkání též známý herec Karel Urbánek. Na setkání se tak podařilo propojit spoustu zajímavostí kolem stavby divadla a historický výklad ke stému výročí jeho otevření s osobními vzpomínkami jednoho z předních pardubických herců. Velkým potleskem pak bylo vyjádřeno poděkování jak za zajímavou přednášku, tak i za poutavé a skvělé vyprávění Karla Urbánka .
Dále se naše pražská pobočka sejde v dubnu nad dalším stoletým jubileem, a to výročím prvního letu Ing. Jana Kašpara z Pardubic do Prahy. Lektorem bude náš pražský člen, historik letectví, Pavel Sviták. Další tři přednášky v červnu, říjnu a listopadu se zaměří na následující témata: Památník Dr. Emila Holuba (p. Marcela Jeřábková); o Kanadě a kanadské listy (Mirko Janeček) a o Japonsku (Ivo Štolc). Na prosinec je opět plánován předvánoční koncert přeloučského pěveckého souboru J.B.Foerstera. Nabízí se řada dalších zajímavých setkání; věříme že k nám zavítá pan Dr. Borovec, jehož již domluvená přednáška musela být odložena, těšíme se na pracovníky našeho muzea a na další osobnosti, které pomohou upevnit vztah rodáků a přátel Pardubicka a Přelouče k jejich rodnému kraji. Chceme být také užitečnou buňkou Pardubic v hlavním městě a podle svých možností pomáhat, a to jak organizačně tak i v propagaci a popularizaci našeho regionu. Pražská pobočka představuje skupinu lidí, kteří mají Pardubicko ve svém srdci a jsou ochotni a připraveni pro jeho prosperitu a úspěch vykonat co je v jejich silách. Tož, přejme pražským Pardubákům (nebo pardubickým Pražákům ?), ať se jim vydaří druhý rok i všechny následující a ať můžou často zavítat do svého perníkového města, kde prožili kus života.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem