Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Pardubice ve 20. století

obrázek k článku V pořadí čtrnáctý sešit edice AB - Zet Pardubicka vydala v roce 2001 Společnost přátel Pardubicka. Jiří Paleček napsal publikaci s názvem Pardubice ve 20. století. Publikace seznamuje čtenáře s nejdůležitějšími událostmi, které se v Pardubicích v průběhu 20. století udály, a které měly vliv na vzhled města. Na počátku brožury jsou zhodnoceny nejdůležitější události z 19. století, které měly zásadní vliv na formování města v budoucnosti. Velký význam pro formování města tak měla skutečnost, že se Pardubice ve druhé polovině 19. století staly důležitou železniční křižovatkou. Jak však uvádí autor, pardubické nádraží paradoxně zpočátku sloužilo spíše pro sousední města Chrudim a Hradec Králové, kam byli cestující rozváženi množstvím dostavníků. Na počátku 20. století byly již Pardubice se 17 tisíci obyvatel největším východočeským městem. Do 20. století vstoupilo město opravdu velkolepě, když bylo město pořadatelem Východočeské výstavy v roce 1903, která se konala v prostoru dnešních Olšinek.

Paleček v publikaci popisuje postup výstavby města, nových městských čtvrtí, výstavbu nemocnice, která byla dána do provozu v roce 1903 a poté se dále rozšiřovala i kulturní život ve městě, který vyvrcholil výstavbou Městského divadla. Na počátku století se na vzhledu města významně podepsala také regulace Chrudimky a následné zasypání Městské řeky. Z období první republiky pak zejména pokračoval stavební rozvoj města, vzniky nové čtvrti jako Skřivánek, Paleček pak upozorňuje zejména na další velkolepou akci, kterou byla 1. Celostátní výstava tělesné výchovy a sportu v roce 1931, se kterou souvisela výstavba mnohých budov, jako například hotelu Grand či Průmyslového muzea, dnes Střední průmyslové školy potravinářské technologie. Z poválečného období pak stojí za pozornost výstavba nového nádraží, či největšího pardubického sídliště Polabiny. Pro poslední desetiletí 20. století bylo pak bohužel zejména typické snižování obyvatel města, když v roce 1992 měly Pardubice 95 401 obyvatel, v roce 2000 již pouze 91 102 obyvatel.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem