Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Filip Petr: Václav Bubeník

obrázek k článku Jako třináctý sešit z edice AB - Zet Pardubicka vydal Klub přátel Pardubicka v roce 2001 publikaci s názvem Václav Bubeník (1828 - 1879), starosta Pardubic. Autorem tohoto sešitu je Filip Petr. Jedná se o jeho diplomovou práci, ve které se snaží postihnout osobnost Václava Bubeníka, především jeho výkon úřadu starosty města. "Starostové patřili vždy k nejváženějším občanům měst a obcí, zastupovali je navenek, přijímali významné návštěvy a zúčastňovali se mnoha významných akcí," uvádí v úvodu publikace autor.
Hlavními prameny při vzniku práce potažmo pak publikace byly Zápisy schůzí a usnesení městské rady z období výkonu starosty Václava Bubeníka, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu v Pardubicích.
Václav Bubeník se narodil v domě čp. 109 na Wernerově náměstí a nesl název Císařský mlýn jako syn mlynáře Antonína Bubeníka. Dětství a mládí prožil v Pardubicích. Vzdělání nabyl na místních školách a pak cestováním a pilnou četbou. Úřad starosty města Pardubic se uvolnil 11. ledna 1862 po náhlé smrti jeho bratra Josefa. Dne 27. ledna téhož roku se konala volba nového starosty. "Snad nikoho po oznámení jejího výsledku nepřekvapilo, že výběr padl na mlynáře Václava Bubeníka, bratra zemřelého. Jednalo se totiž o osobnost, která svým rozhledem neměla mezi ostatními zastupiteli rovnocenného partnera," uvádí v publikaci její autor.

Publikace pak popisuje řadu událostí, které se v Pardubicích udály v letech starostování Václava Bubeníka, mezi něž například patřilo řešení otázek spojených s čištěním města, sestavením pořádku pro hašení ohně, protože město v té době postihovalo množství požárů či zahájením výstavby krajské nemocnice.Václav Bubeník měl mimo jiné zásluhy také o pořádání dostihových závodů ve městě.
Druhý rok starostenského úřadu Václava Bubeníka pak byl především spojen s výstavbou reálné školy. Dne 16. října roku 1863 se pak například projednávala otázka osvětlení města s použitím zemního oleje kvůli zlepšení světelnosti a tím i k celkové zvýšení bezpečnosti místních obyvatel.
Publikace popisuje nejen první období starostenského úřadu Václava Bubeníka v letech 1862 - 1867, ale věnuje se také jeho druhému období v letech 1874 - 79. V publikaci je pak popsáno také rozloučení s jeho osobou po jeho smrti v roce 1879.

Publikaci zakoupíte v E-shopu: Václav Bubeník


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem