Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.07.2024 07:10

Svatováclavskou stezkou Podél Jizery

Krnsko žst.-  Stránovský viadukt - zříc. Dražice - jez Dražice - Benátky nad Jizerou. Délka trasy 13 km. Odjezd 7:12 h. ČD. Ved: Z. Řehák.  Turistická vycháízka týmu A pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.07.2024 08:50

Z Orle do Zaječic

Orel – Bítovany – zookoutek – kolem rybníků - Zaječice. Délka trasy 6 km. Odjezd 8:54 h. ČD, návrat 14:05 / 15:01 h. ČD. Ved: M. Nechanická. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší či méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.07.2024 07:10

Syslí louka Radouč

Kosmonosy - Radouč - Mladá Boleslav. Délka trasy 12 km. Odjezd 7:12 h. ČD + Arriva, návrat 16:39 h. Arriva +ČD. ČD. Ved: P. Kožený. Turistická vycháízka týmu A pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.07.2024 07:30

Zámek Kačina

Svatý Mikuláš – zámek Kačina – Nové Dvory – Malín – Kutná Hora. Délka trasy 7 km. Odjezd 7:30 h. ČD + Bus z hl.n., návrat ČD 15:05 / 16:05 h. Vedoucí J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší či méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

04.08.2024 07:50

Kameničky - Domov malířů Vysočiny

Lány - Hamry - Hlinsko. Délka trasy 12 km. Odjezd 7:54 h. ČD+BUS, návrat 17:01 h. ČD. Ved: Z. Řehák. Turistická vycháízka týmu A pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Jak bude vypadat Přednádraží? Povede na Duklu lanovka nebo metro?

obrázek k článku Ve středu 19. února uspořádal Klub přátel Pardubicka besedu s ing. Arch. Vladimíre Lavríkem z odboru hlavního architekta pardubického magistrátu. Hovořilo se mimo jiné také o návrzích na budoucí podobu Přednádraží. Všechny 4 návrhy, které "jsou nyní ve hře", jsou smysluplné a je až k neuvěření, že původní naprosto zpackaný návrh pardubická radnice ještě před rokem bezmezně podporovala.

Prvním návrh pochází z ateliéru Adam první. A název zadání architektonické soutěže „brána do města“ autoři berou doslovně, protože stožáry pro veřejné osvětlení a pro trolejové vedení jsou propojeny do podoby jakési brány. Tento návrh zachovává původní silnici před lihovarem a křížení s ulicí kpt. Bartoše i s rychlodráhou je řešeno pomocí kruhových objezdů. Součástí návrhu je podzemní parkování s kapacitou 200 míst. Návrh předpokládá i vodní plochu přibližně v místě dnešního bazénu s vodotryskem.

Dalším návrhem je návrh ateliéru Aurum. Tento návrh řeší celý prostor nejkomplexněji, zároveň je však nutno uznat, že případná realizace by byla pravděpodobně finančně nejnákladnější. Dopravu v tomto území návrh řeší ve dvou variantách – dlouhé a krátké. Dlouhá varianta počítá s původní plánovanou silnici za lihovarem. Nutno však dodat, že tato silnice bude v návrhu územního plánu města vypuštěna, proto zde budu popisovat pouze onu krátkou variantu. Ta počítá s odvedením veškeré průjezdní dopravy vedoucí nyní přes Palackého třídu směrem k nadjezdu Paramo novou silnicí přímo skrz areál lihovaru. Propojení s komunikací ze směru z Polabin návrh řeší kruhovým objezdem, kruhový objezd je navrhován také na křížení s rychlodráhou. Jelikož tento návrh počítá s přesunutím průjezdní komunikace do oblasti přes lihovar, zůstává tak celý prostor od nádraží až po komunikaci na současné Palackého třídě pro dopravní terminál. Zde by měly dle tohoto návrhu vzniknout celkem jakési tři prsty neboli oblouky. Jeden oblouk pro odbavení meziměstských „modrých“ autobusů a dva oblouky pro odbavení vozů MHD. Parkování je v tomto případě navrhováno buďto výstavbou parkovacího domu v místě dnešního bytového domu navazujícího na nádražní hotel, nebo podzemním parkováním pod dopravním terminálem nebo pro parkování využít areál lihovaru. Návrh řeší také využití celého prostoru areálu Hobé, tedy bývalého lihovaru. Součástí je také návrh sochy Jana Pernera, která by měla vyrůst mezi nádražím a lihovarem.

Pro propojení se sídlištěm Dukla jsou zde atelierem Aurum řešeny 4 varianty. Jednou z nich je tunel – prodloužení podchodu pod nástupišti s plánovaným podzemním parkovištěm a sídlištěm Dukla. Další možností je nadzemní lávka nad kolejištěm. Jsou tu navrženy také dvě další možné varianty, a sice v podobě lanové dráhy, která by měla propojit nádraží a sídliště Dukla a čtvrtou variantou je také minimetro v podobě podzemního vláčku, který by pendloval mezi nádražím a sídlištěm Dukla s případnou možností budoucího prodloužení až na letiště. Jelikož je tato poslední varianta metra asi nejvzdálenější, návrh ji dále nerozebírá.

Dalším návrhem je návrh firmy Highway design. Tento návrh upozorňuje zejména na absenci důležitého pěšího propojení mezi oblastí nádraží a sídlištěm Dukla. Tento velice zdařilý a zároveň i jednoduchý návrh zachovává stávající silnici před lihovarem, zachovává také světelné křižovatky U Marka i na křížení s ulicí vedoucí z Polabin. Navíc návrh přidává další světelnou křižovatku do místa mezi nádražím a poštou na výjezdu z navrhovaného dopravního terminálu. Stání autobusů a trolejbusů jsou řešena podélně, území je osazeno sloupy pro trolejové vedení, mezi sloupy jsou nataženy lana a na nich zavěšeno osvětlení a také textilní čtverce, které mají sloužit jako přístřešky pro nástupiště. Součástí jsou i vodní fontány a zeleň.

Návrh ateliérů Prodin a Mixage předpokládá zastavování autobusů a trolejbusů MHD přímo před nádražní budovou. Meziměstské „modré“ autobusy mají řešena stání tak, že pro výjezd ze svého stanoviště budou muset couvat. Mezi nádražím a poštou je navrhován jakýsi parčík, návrh počítá také s jakousi vyhlídkovou věží a propojení se sídlištěm Dukla je řešeno lávkou.

Jaký ze čtyř představených návrhů bude nakonec vybrán, se dozvíme v následujících týdnech.  Osobně si myslím, že zdařilé jsou všechny čtyři návrhy a přínosem bude provedení kteréhokoliv z nich. Je to diametrální rozdíl mezi těmito a tím původním „zpackaným“ a z nepochopitelných důvodů městem podporovaným návrhem, který pozapomněl na trolejové vedení a zastávky MHD odsouval až před lihovar. 

Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Adam první   Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Adam první  
Přednádraží dle návrhu ateliéru Adam první Přednádraží dle návrhu ateliéru Adam první

Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Aurum  

Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Aurum  

Přednádraží dle návrhu ateliéru Aurum Přednádraží dle návrhu ateliéru Aurum

Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Aurum  

Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Aurum 

Přednádraží dle návrhu ateliéru Aurum Přednádraží dle návrhu ateliéru Aurum
Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Highway design   Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Highway design  
Přednádraží dle návrhu firmy Highway design Přednádraží dle návrhu firmy Highway design
Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Highway design   Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Highway design  
Přednádraží dle návrhu firmy Highway design Přednádraží dle návrhu firmy Highway design
Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Highway design   Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Prodin a Mixage  
Přednádraží dle návrhu firmy Highway design Přednádraží dle návrhu firmy Prodin a Mixage
Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Prodin a Mixage   Návrh na prostor Přednádraží dle ateliéru Prodin a Mixage  
Přednádraží dle návrhu firmy Prodin a Mixage Přednádraží dle návrhu firmy Prodin a Mixage

 


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem