Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.07.2024 07:10

Svatováclavskou stezkou Podél Jizery

Krnsko žst.-  Stránovský viadukt - zříc. Dražice - jez Dražice - Benátky nad Jizerou. Délka trasy 13 km. Odjezd 7:12 h. ČD. Ved: Z. Řehák.  Turistická vycháízka týmu A pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.07.2024 08:50

Z Orle do Zaječic

Orel – Bítovany – zookoutek – kolem rybníků - Zaječice. Délka trasy 6 km. Odjezd 8:54 h. ČD, návrat 14:05 / 15:01 h. ČD. Ved: M. Nechanická. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší či méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.07.2024 07:10

Syslí louka Radouč

Kosmonosy - Radouč - Mladá Boleslav. Délka trasy 12 km. Odjezd 7:12 h. ČD + Arriva, návrat 16:39 h. Arriva +ČD. ČD. Ved: P. Kožený. Turistická vycháízka týmu A pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.07.2024 07:30

Zámek Kačina

Svatý Mikuláš – zámek Kačina – Nové Dvory – Malín – Kutná Hora. Délka trasy 7 km. Odjezd 7:30 h. ČD + Bus z hl.n., návrat ČD 15:05 / 16:05 h. Vedoucí J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší či méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

04.08.2024 07:50

Kameničky - Domov malířů Vysočiny

Lány - Hamry - Hlinsko. Délka trasy 12 km. Odjezd 7:54 h. ČD+BUS, návrat 17:01 h. ČD. Ved: Z. Řehák. Turistická vycháízka týmu A pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zpráva o činnosti Klubu přátel Pardubicka za r. 2008 pro členskou schůzi dne 5.3.2009

obrázek k článku Podáváme zprávu o činnosti Klubu za r .2008, který byl druhým roce tříletého funkčního období výboru, který pracovat ve složení: předseda Ing Jan Linhart, místopředseda Ing Vít Vavřina jednatel Jiří Paleček pokladník Emilie Procházková zapisovatelka Růžena Placková redaktor Zpráv PhDr.Jiří Kotyk vedoucí.turistického odboru Ing.Marcela Timarová vedoucí přírodovědné sekce Josef Hrstka, knihovnice Libuše Vobořilová organizátor Hovorů a tvůrce našich internetových stránek Jan Řeháček.
Členové výboru: Alena Brožová Dagmar Richtarová Naďa Štolovská
Výbor se schází pravidelně každý poslední čtvrtek v měsíci kromě července. Činnost Klubu průběžně mezi schůzemi výboru zajišťují paní Brožová, Procházková, Richtarová, Štolovská, Ing Timarová, Vobořilová a pan Paleček, zajišťující dvakrát týdně služby v naší kanceláři v Evropském domě, vždy v úterý a čtvrtek, kromě prázdnin. Tato nenápadná ale pro chod Klubu nejdůležitější práce, představuje celkem 73 neplacených dnů.
Posláním Klubu je informovat členy o přírodě, historii, památkách, jiných pozoruhodnostech i o současnosti Pardubicka.
Toto poslání plníme pořádáním výletů, vycházek, Hovorů o Pardubicku a především vydáváním Zpráv Klubu přátel Pardubicka, na které mají nárok všichni členové.
Zprávy tak spojují a tvoří Klub, který má dnes 716 členů. Předpokládáme, že je čtou i další stovky jejich příbuzných i známých a tak Zprávy jsou významným, nedoceněným propagačním prostředkem.

Zprávy jsou unikátním amatérským vlastivědným časopisem v rámci celé republice, při vydávání nás nejvíce podporují. Město Pardubice i Pardubický kraj.
Vydávání Zpráv zajišťuje PhDr Jiří Kotyk Ph.D., který je jejich redaktorem již od r.1976, se spolupracovníky redakční rady: PhDr.Petr Borovec, Miroslav Hanuš, Milan Hübl, Josef Janiš, Ing Vladimír Kočvara, Ing Jan Linhart, Jiří Paleček, Jan Řeháček, Jarmila Skalická, a RNDr Miroslav Vostatek. Redakční rada se schází každé dva dva měsíce, na začástku ledna, března, května, července, září a listopadu. Krásné obálky s historickými i současnými pohledy navrhl a upravuje Jan Řeháček.
Zprávy vycházejí jako dvojčísla v nákladu 900 výtisků.Ročník 2008 měl 338 stran textu. Navíc každé dvojčíslo Zpráv obsahuje 8 lístků Vlastivědné abecedy Dr. Pavla Theina, které od r.1977 připravuje pan Josef Janiš. Podrobný rejstřík ročníku zpracovala, jako každoročně paní prof. Rychtarová. Mimořádnou přílohou posledního dvojčísla Zpráv byla 46. sešit AB-Zet Pardubicka : Na úpatí Kunětické hory.
S vydávání Zpráv úzce souvisí problém počtu členů. Cena tisku totiž přímo úměrně nezávisí na počtu vytištěných kusů Zpráv. Čím více členů, tím jsou nižší pevné náklady na tisk. Bohužel členové nám stále ubývají. V r 1990 jsme měli přes 1000 členů, ke konci r.2007 jsme evidovali 741 členů, k 31.12.2008 jen 716. Během roku 2008 se přihlásilo 40 nových členů, odhlásilo se 25 členů, ztratili jsme kontakt s dalšími 26 a pokud je nám známo 12 členů zemřelo: Jsou to - Josef Pětioký, Karmela Hostašová, Eva a Taťána Scherksovi, Jiří Píša, Ladislav Pop, Ing. Miroslav Šilhart, Petr Pleva, Věra Šabatková, Dr. Jiří Pačovský, Rudolf Severa, Otakar Setínek, Ladislav Šilinger. Letos jsme již ztratili Janu Žírkovou, Josefa Macháčka.....
O úmrtí dalších členů jsme se asi nedozvědli .
Mimo Pardubice máme nejvíce členů v Praze, kde koncem roku byla hlavně díky panu Krausovi a obnovena pražská pobočka. Ustavující schůze se účastnil předseda Ing.Linhart, předsedou pobočky byl zvolen pan Kraus. Pražská pobočka schválila svůj program a rozpočet, ale svoji činnost vyvíjí v rámci našeho klubu. Myslím si, že je to pozitivní zpráva, a že jsme jedním z mála měst, které mají zastoupení v našem hlavním městě.
Evidenci členů a placení členských příspěvků vedou průběžně paní Brožová na počítači, paní Vobořilová na kartách a paní Štolovská v seznamu pro rozesílání Zpráv. Vedle zápisu do evidence dostává každý člen legitimaci se starými pohledy z Pardubicka, které po letech mohou představovat zajimavou i cennou sbírku.
Velmi náročnou činností je distribuce Zpráv. Mimopardubickým členům Zprávy rozesílá paní Štolovská, je to nyní 102 kusů. Poštovné je 18,- Kč za sešit a navíc obálka za l,- Kč, protože volně Zprávy zasílat nelze. Za rok tak zasílání Zpráv pro jednoho člena činilo 114,- Kč. Celkem za rok nás poštovné stálo téměř 12 000,- Kč.
S expedicí v Pardubicích a blízkém okolí pomáhají obětaví členové, kteří Zprávy roznášejí v okruhu svého bydliště a známých. Jsou to paní Brindová, Brožová, Fafejtová , Jechurová , Pirnerová, Píšová, Placková, Řezáčová, Samková, Skalická, Stanková, Štolovská,Tichá, Vobořilová, Zavadilová, Zvolánková, Olga Šimková v Černé za Bory, Marie Novotná ve Svítkově, Václava Vaňková v Rosicích, Marie Kozáčková v Přelouči, Marie Marková v Sezemicích a pánové: PhDr.Borovec, Bukač v Rosicích, ing.Černý, ing Dalecký, ing.Dlouhý, ing Herynk, Hrstka, Hübl, Huňáček, Jandík v Pardubičkách, Janiš, Jedlička, Ing Kočvara, Lejhanec, Paleček, Papák v Trnové, Pavel, Ing.Salavec, Sokol, Srb, dr.Studnička, Ing. Velehradský, Vyčítal. V Lázních Bohdaneč Zprávy doručuje Ing.Cyprián, v Přelouči pan Hollman, v Holicích pan Peška, v Rohovládově Bělé starosta Petr Černý a v Rokytně pan Čapek.
Uvítáme, když ještě více členů bude navštěvovat nás v naší kancelář, chodit si pro Zprávy i další dobrovolníky na roznášení i služby v kanceláři Klubu. Osobním odběrem a roznášením Zpráv ušetříme na poštovném přes 50 tisíc Kč.
Kromě Zpráv Klub vydává brožury AB-Zet Pardubicka. Vyšlo již 46 sešitů těchto mono-tematických sešitů, řada dalších se připravuje. Vzniká tak pěkná a unikátní knihovnička. R.2008 vyšly sešity : č.43 Pasáž a Ladislav Machoň od Jana Řeháčka, č.44 Pardubický perník, č. 45. Veselka, č.46 Na úpatí Kunětické hory, přetisk stati dr. Justina Práška z konce 19.stol. Brožuru o pardubickém perníku jsme na základě zájmu a za finanční podpory města Pardubice přeložili do angličtiny a je připravena k tisku i v této cizojazyčné verzi..
Během r. 2008 Klub uspořádal celkem 138 akcí, kterých se zúčastnilo přes 3000 členů i nečlenů zdarma. Je to obdivuhodný objem činnosti na to, že je zajišťována jen obětavou dobrovolnou nehonorovanou prací členů Klubu. Zasloužila by si, dle našeho názoru, větší morální ocenění od města Pardubice. Nedostatek uznání a znalosti o činnosti Klubu se r.2008 projevilo tím, že nebyl přijat náš návrh na ocenění Ing. Timarové medailí města Pardubic.
Hovory o Pardubicku převzal Jan Řeháček a přenesl je do zasedací síně Pardubického kraje nad Informačním centrem, v bývalé Městské spořitelně. Přednášky jsou doprovázeny promítáním obrazů, čímž se staly zajímavějšími a přitažlivějšími. Hovory probíhaly od ledna do května každé druhé úterý a od září byly přeloženy na středy. V roce 2008 se konaly již 93. až 112. Hovory a to je již pěkná tradice.
Nejvíce akcí pořádal opět turistický odbor vedený paní ing.Timarovou. Vycházky se konají každou neděli po celý rok, bez ohledu na počasí. Jsou velmi oblíbené, počet účastníků dosahoval ji 50, což bylo obtížné organizačně zvládnout, proto jsem museli omezit účast jen pro členy Klubu. Jednotlivé vycházky střídavě připravují a vedou: paní Horáková, Kvapilová, Řezáčová, Stará, Svobodová, ing.Timarová a pánové Ing Obruba, Radosta a Sedlák. Dle statistiky Ing. Timarové se těchto celodenních výletů se zúčastnilo r.2008 1500 (1531) účastníků a součet tras činí 800 km.
Mimo tyto celodenní výlety pořádá ještě Marie Novotná ze Svítkova oblíbené krátké polo-denní nedělní vycházky do blízkého okolí, ale i návštěvy Prahy a jiných měst. To je dalších 52 akcí s celkem asi 500 účastníky.
Koncem srpna Ing.Timarová uspořádala již 31. týdenní turistické soustředění v Daň-kovicích na českomoravském pomezí za účasti 32 spokojených členů. Josef Hrstka, vedoucí přírodovědné sekce Klubu, připravil 9 vycházek po přírodních krásách a pamětihodnostech Pardubic a také do Bohdanečského lázeňského parku vždy s hodnotným odborným výkladem as celkovou účastí 195 osob. Velmi sledované jsou již naše internetové stránky, které připravuje je Jan Řeháček a tak se zprávy o činnosti našeho Klubu tak dostávají snad do celého světa.
Kromě klubových záležitostí se výbor Klubu zajímá i otázky týkající se města Pardubice i Pardubického kraje. Letos již v rámci Hovorů uspořádal besedy s jejich představiteli : novým hejtmanem kraje a s primátorem Pardubic.
Kromě klubové činnosti dáváme podněty i na veřejně prospěšné akce. Navrhli jsme umístění dvou pamětních desek. Jedna umístěná před palácem MAGNUM, připomínající Ing. Jana Kašpara a dalšího majitele Veselky Arno Košťála, popraveného nacisty. Druhá deska na čtvrtém nástupišti pardubického hlavního nádraží upozorňuje, že v těch místech stával hangár Ing. Jana Kašpara.
Dále sledujeme jednání města Pardubice s Foxconem o převzetí budovy Zámeček, kde by měl vzniknout památník odboje i tradic jezdectví na Pardubicku. Námi navržený archeologický park připomínající počátky Pardubic připravuje městský obvod IV. v Pardubičkách.
V současné době jsme navrhli městu Pardubice zřízení internetové „městské Wikipedie“, informačního servru, který by byl založen na digitalizaci lístků Abecedy Dr. Theiny a vydání městského průvodce, jehož základem by byly naše brožury AB-Zet.
V Pardubicích jsou nám blízkými partnery Společnost pro rozvoj Pardubicka a Sdružení přátel Pardubického kraje, jehož vznik jsme před 5 lety podnítili. Oba mají též sídlo v naší kanceláři v Klášterní ulici.
Na naši činnost jen členské přípěvky nestačí, zejména, když členové ubývají. Bez trvalé přízně města a Pardubického kraje a proto děkujeme za jejich trvalou přízeň a finanční podporu.
Dále mně dovolte, abych poděkoval všem členům výborů, revizní komise a dalším nejmenovaným obětavým dobrovolníkům, bez jejichž spolupráce bychom se neobešli. Děkujeme všem našim aktivním spolupracovníků, i ostatním členů za trvalý zájem a přízeň našemu Klubu a dovolte mně, abych Vám popřál v letošním roce hlavně hodně zdraví a síly k překonání současné krize.

5.3. 2009 Ing. Jan Linhart

Foto: Předseda Klubu přátel Pardubicka ing .Jan Linhart

O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem