Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle

Projekce unikátních černobílých filmů zachycujících Pardubice na filmovém pásu. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Kalendárium

Přestavba pardubského nádraží

Ministerstvo železnic v blízké době svolá do Pardubic schůzi, ve které má se jednati o přestavbě pardubického nádraží. Přesto, že nádraží naprosto nevyhovuje, ponechává se jeho přestavba naposledy. Nádraží v České Třebové jest značně rozšířeno, rovněž tak pracuje se na přestavbě nádraží kolínského. Tato nádraží jsou rozšiřována již vzhledem k budoucnosti a potřebě na ně kladené, mají býti největšími rozřaďovacími nádražími na trati Praha – Česká Třebová. Naproti tomu pardubské nádraží nemá býti v takových rozměrech rozšiřováno, má tudíž v budoucnosti býti jakýmsi podřadnějším nádražím než nádraží výše uvedená.


Světelné reklamy v Pardubicích

Poslední dobou rozšířila se u nás světelná reklama, kterou nutno jen vítati, ježto vzhled města ve večerních hodinách nabývá jiného rázu. Bohužel, však každá věc sevšední a tak i když světelnou reklamu má majitel delší čas, nevěnuje jí náležité pozornosti, neopravuje ji a tak se shledáváme s mnohou světelnou reklamou, která majiteli dělá spíše ostudu, než to, co od ní žádá. Nemá-li reklama býti v pořádku, jsou-li na ní roztlučená skla, žárovky večer nesvítí, tu působí reklama spíše odpozujícím dojmem. Bylo by žádoucno, aby i po této stránce se našim ulicím věnovala pozornost a staré, poškozené reklamy buď se znovu opravovaly, nebo majitelé byli donuceni k jich odstranění. Takových polorozvitých světelných reklam najdeme na našich ulicích několik.


Autostrada z Prahy do Pardubic

Loňského r. psali jsme v těchto místech, že má býti z Prahy na Moravu vedena nová, moderní automobilová silnice, která by vedla přes Kolín do Pardubic a dále na Moravu. Silnice byla také ve své první fási z Prahy do Kolína vybudována a slibována, že s druhým dílem do Pardubic bude přikročeno příštího roku. Avšak zůstalo jen na slibech a silnice v tomto úseku se nestavěla. Snad někdo velmi vlivný, jak již ty naše východočeské poměry známe, zasadil se o to, aby přece jen Pardubice zůstaly stranou všeho automobilového ruchu a tento musel být veden již hotovou silnicí přes Hradec. Máme u nás sice krásné spojení vlakové, kterým se jen málo našich měst může pochlubiti, avšak o spojení auty je u nás velmi málo postaráno. Jsme v pravém slova smyslu od hlavních automob. Silnic odříznuti a zdá se, že se tomuto faktu věnuje u nás velmi málo…


Čtvrtmilióntý televizor Tesly

Jméno závodu Tesla Pardubice je dobře známo po celé naší vlasti. Je to proto, že pracující tohoto závodu docilují na jednotlivých provozech stále pronikavějších pracovních úspěchů. Potvrdila to i bohatá exposice v pavilónu C na brněnském veletrhu. Každý z návštěvníků si ze zájmem prohlédl přístroje a televizory, které byly vyrobeny právě v pardubické Tesle. Vizitkou dobré práce pracujících je i ta skutečnost, že občané dychtivě čekají na televizory nesoucí značku ASTRA nebo NARCIS. V minulém týdnu prožívali v pardubické Tesle malou slavnost. Dík vzorné organizaci práce a příkladnému pracovnímu úsilí, vyrobili ve středu v poledních hodinách čtvrtmilióntý televizor značky NARCIS. Všichni pracující měli z tohoto skvělého úspěchu radost. A nejen to. Aby televizorů bylo ještě v letošním roce více na trhu, slíbili zaměstnanci Tesly ve svém…


V příštím roce o devět řidiček více

V Dopravním podniku města Pardubic probíhá od 15. Října řidičský kurs, kterého se účastní devět soudružek – většinou průvodčích, učednic a administrativních pracovnic. Kurs vede soudruh Kreus, vyučují soudruzi Štěrba a inž. Moravec. Účastnice kursu budou již od nového roku jezdit jako řidičky na trolejbusových a autobusových tratích Dopravního podniku.


Jaká bude Dubina

Přibližně v roce 1978 se přesune těžiště výrobního pogramu pardubických Pozemních staveb do prostoru začínající čtvrtě Studánky, kde bude vybudováno nové sídliště Dubina pro 13 tisíc obyvatel. O tom, jak bude vypadat, vás dnes chceme informovat. Územní příprava začala již dlouho před zahájením vlastní realizace. Z několika studií, které zpracoval Stavoprojekt Pardubice vyšel vítězně návrh ing. arch. Jana Třěštíka a ing. Jiřího Háce. Výstavba první etapy svépomocí byla již zahájena. Sídliště Dubina bude tvořit prakticky samostatně fungující celek, neboť v přímé blízkosti neexistuje jiný, na který by bylo možno funkčně dobře navázat. Dopravní zařízení (zastávky městské dopravy, parkoviště a garáže) budou soustředěna na obvodu sídliště, aby bylo možno vnitřek kompletně vyhradit pěším a zeleni, navazující na lesní masiv Bělobranské dubiny.…


Odstřel starých mrazíren

Koncem minulého týdne se uskutečnil odstřel základů starých mrazíren v Pardubicích, jež se nacházely v blízkosti zimního stadiónu, pro uvolnění výstavby nové telekomunikační budovy.


Oprava zámku

Za přítomnosti tajemníka OV KSČ v Pardubicích soudruha Dobroslava Šimonky, místopředsedy VčKNV soudruha Jana Pravdy, místopředsedkyně ONV s. Zdeny Šejblové a předsedy MěstNV soudruha Jaroslava Šimona, byl v pátek zahájen v zasedací místnosti MěstNV mimořádný kontrolní den k postupné opravě státního zámku Pardubice v období 1982-85. Oprava zámku je jedním z důležitých úkolů Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Akce je zařazena v Jednotném programu péče o nemovité a kulturní památky Východočeského kraje pro 7. Pětiletý plán. Na kontrolním dnu byl schválen harmonogram postupu prací na zámku, která i nadále zajišťuje omezený provoz muzea.


Peněžní automaty

Po Praze, Brnu a dalších městech by měly být i v Pardubicích instalovány peněžní automaty, které zvýší nejen úroveň služeb poskytovaných obyvatelstvu, ale také odlehčí přepážkovému provozu v oddělení sporožirových účtů. Stále větší část hotovostních výplat by se měla z přepážek přesouvat na automaty. V Pardubicích by se jednalo o dva peněžní automaty, které by měly být umístěny do konce roku v ústředně u Prioru a v MP nám. Republiky. S rozvojem peněžních automatů přímo souvisí výdej platebních karet ke sporožirovým účtům, na základě kterých bude mít klient možnost provést hotovostní výběr v automatu a zatížit tím svůj sporožirový účet. Platební karty se již vydávají, a to na základě písemné žádosti, která je zároveň smlouvou o používání platební karty. Žádosti o výdej platební karty přijímají všechny pobočky v okrese Pardubice, které…


Signál z Hoděšovic

Tak jsme se tedy konečně dočkali. Minulou středu přesně v 18 hodin bylo na okruhu OK 3 zahájeno zkušební televizní vysílání, které pod patronací ČST připravila akciová společnost pro kabelovou televizi Intes Pardubice. Program mohli sledovat pouze ti diváci, kteří přijímají TV signály OK 3 u Hoděšovic na 50. Kanále a z Černé hory na 40. Kanále. A je nutno říci, že první vysílání nezklamalo. Ve zpravodajské části jsme zaznamenali rozhovor na téma komunálních voleb s někdejším mluvčím KC OF v Hradci Králové Josefem Wágnerem a svou podporu regionálnímu vysílání vyjádřil i předseda Měst.NV Pardubice dr. Milan Mikula. Nechyběl reportážní pohled do fotoateliéru pana Opočenského v Turnově a samozřejmě ani reklama ČSTP. Do kuchyně hradeckého Spartaku jsme nahlédli ve sportovním okénku a na závěr hodinového vysílání se pobavili nad záběry z…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem