Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Z VÝBORU KPP

obrázek k článku V dnešní zprávě o činnosti výboru Klubu přátel Pardubicka Vám přiblížím činnost, kterou se oceňuje přínosná práce občanů pro město. Výbor KPP navrhl na ocenění nejvyšší, ocenění čestným občanstvím města Pardubice svého člena a dlouholetého redaktora našich Zpráv, PhDr. Jiřího Kotyka PhD. Tato nejvyšší pocta je udělována za zcela mimořádné zásluhy o město Pardubice, a to zejména žijícím slavným rodákům, významným osobám a zahraničním hostům. Náš návrh se setkal s pochopením komitétu pro udílení ocenění města Pardubic, ale i Zastupitelstva města a PhDr. Jiří Kotyk byl jednohlasně schválen k ocenění. Společně s ním se stal čestným občanem města Pardubic PhDr. František Šebek, historik. Další činností, které jsme se jako výbor KPP aktivně zúčastnili, bylo zřízení hrobů v péči města Pardubice. Označení hrobového místa termínem ?Hrob v péči města Pardubic? je zvláštním projevem úcty statutárního města Pardubic zesnulým osobnostem, jejichž činnost byla mimořádně společensky prospěšná a všeobecně uznávaná a jejichž hrobové místo na území statutárního města Pardubice vykazuje známky opuštěnosti. Po schválení zřízení ?Hrobu v péči města Pardubic? svěří Rada města Pardubic péči o hrobové místo do rukou organizace, která je pověřena správou veřejných pohřebišť a je schopná zajistit nezbytnou péči, spočívající zejména v pravidelné údržbě, opravě a výzdobě hrobového místa.

Výbor KPP navrhl zřízení hrobu v péči města pro tyto osobnosti:

-          JUDr. Karla Krpatu – advokáta a spisovatele,

-          Leopolda Wernera – starostu města,

-          Jiljí Vratislava Jahna – ředitele reálky,

-          Hynka (Ignáce) Boukala – okresního hejtmana,

-          Ing. Josefa Prokopa – starostu města,

-          Václava Bubeníka – starostu města,

-          Jaromíra Johna – spisovatele.

-           

To, že jsme vybrali správné osobnosti, dokazuje i to, že náš návrh byl Zastupitelstvem města jednohlasně schválen. Bohužel nemohlo být vyhověno žádosti jednoho občana, který navrhoval zřízení hrobu v péči města pro Emanuela Kokeše, zemědělského podnikatele z Čívic. I když by si to osobnost pana Kokeše zřejmě zasluhovala, nemohl být hrob zřízen, protože už byl mezitím zlikvidován. Právě proto, abychom se s touto situací nesetkávali častěji, byl iniciován statut hrobu v péči města Pardubice. Tím by se mělo zabránit právě likvidaci hrobu význačných osobností, které nemají své majitele.

Návrhy na zřízení „Hrobu v péči města Pardubic“ mohou podávat fyzické i právnické osoby bez omezení místa bydliště či sídla, a to prostřednictvím Kanceláře primátora Magistrátu města Pardubic. Návrh na zřízení Hrobu v péči města Pardubic musí být písemný a obsahovat označení navrhovatele (jméno/název, adresa/sídlo), jednoznačné označení dotčeného hrobového místa, datum úmrtí zesnulé osoby, která je v předmětném hrobovém místě pohřbena, umístění a označení hrobového místa a odůvodnění návrhu. Návrh na zřízení „Hrobu v péči města Pardubic“ lze podat zpravidla nejdříve 10let po smrti zesnulého. Obracím se tímto na členy Klubu přátel Pardubicka, aby přicházeli se svými návrhy osobností ze svého okolí na ocenění města Pardubic, případně na zřízení hrobu v péči města.

 


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem