Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

ČLENOVÉ KPP SE VYDALI ZA FRESKAMI VOJMÍRA VOKOLKA

obrázek k článku Pardubický rodák akademický malíř Vojmír Vokolek (1910-2001) se v letech 1958-1983 věnoval tvorbě kostelních fresek a vyzdobil tak 10 kostelů, většinou na Pardubicku. Fresky jsou malovány ?primitivním realismem?, jsou zaplněny lidmi v civilním oblečení, Kristus nebo apoštolové jsou oblečeni do kalhot a halen. Jeho díla vyvolávala často mezi farníky nespokojenost, nechtěli aby obrazy ukazovaly Krista a jeho učedníky jako prosté chlapíky. První výlet byl směrován do kostela sv. Petra a Pavla v Dřítči, který malíř vyzdobil dvěma monumentálními freskami.

Na prvním je zpodobněna stavba Noemovy archy, kde šedivý vousatý Noe se opírá o mohutnou sekeru – širočinu a jeho pomocníci pilně pracují s pilami, kladivy a sekyrkami. V dolní části fresky vidíme čtyři ženy různých ras, věnující se šití plachet. To vše se děje pod dohledem vojáků v přilbách a se samopaly, stojících v pozadí za nimi.

Druhá freska zobrazuje vyhnání Evy a Adama z ráje, kde Adam je zpodobněn jako vychrtlá a shrbená postava, odvalující v potu tváře mohutný balvan, zatímco Eva posedává vedle na kameni. Na klíně drží malé děcko, pojídající zelené jablko. Oba jsou oděni do nevzhledných kůží. Optimističtější budoucnost lidstva pak pravděpodobně představuje druhé zobrazení Evy ve splývavém bílém rouše opět s dítětem v náručí. Eva zde stojí pod stromem plným červených jablíček, jedno z nich drží dítě v ruce a druhé se chystá utrhnout. Někteří z nás se domnívají, že děcko je brýlaté. Biblický výjev dokresluje mohutný had, který se plazí kolem Eviných nohou.

Fresky je možno si prohlédnout při pravidelných nedělních bohoslužbách v 9,30 hodin.

Za další výzdobou kostela jsme se vypravili do Rozhovic u Heřmanova Městce, též do kostela sv. Petra a Pavla.

Zde V.Vokolek vytvořil v letech 1969-79 rozsáhlé moderní dílo nazvané Hlad ve světě, které zobrazuje fyzické i duchovní hladovění lidstva. V horní části fresky je zpodobněna smetánka společnosti, lze zde dohledat slavné zpěváky, herce, obchodníky, generály (někteří jsou poměrně identifikovatelní). Dole živoří mezi odpadky (hromady plechovek) chudina zobrazená pravděpodobně záměrně neznatelnými obrysy mnohem menších postaviček. Uprostřed této nesourodé směsice lidí je umístěna postava Krista v modrácích. Celé dílo na nás většinou působilo depresivně. Kostel je veřejnosti většinou nepřístupný, otevřen je pouze při výjimečných příležitostech nebo po domluvě na Obecním úřadě.

Zatím posledním výletem za jeho úpravou interiéru kostela sv. Jana a Pavla byl uskutečněn už mimo Pardubicko do obce Mistrovice ležící nedaleko Jablonného nad Orlicí.

Tento interiér byl upraven v letech 1969-71 na popud správce letohradské farnosti P.Františka Karla. Stěny zdobí čtyři fresky s motivy: Ježíš a jeho přátelé, Rodokmen Kristův, Návštěva Hospodina u Abraháma, Církev svatá (Strom života). Tato unikátní výzdoba mistrovského kostela patří k nejzachovalejším ze všech Vokolkových sakrálních realizací (viz MISTROVICE – WIKIPEDIE). Tuto skutečnost jsme konstatovali i my – fresky září jasnými veselými barvami na bílé omítce, zvláště optimisticky působí freska Strom života, kde pod ovocným stromem jsou shromážděni obyčejní lidé, děti, dospělí i staří ve vzájemném souladu, nesoucí si své potřeby všedního života (tašky, kabelky, bandasky  i konev).

Nejvíce nás zaujala unikátní Křížová cesta zhotovená z hrubě opracovaného dřeva a tvarovaného plechu (postavy jsou z něho vystříhány).

Freska

Freska

Freska

Freska


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem