Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
26.01.2022 18:00

Pernštejnové a Opatovický kanál

Přednáška doplněná projekcí filmového dokumentu.

Z hygienických důvodů je kapacita sálu omezena. Vstup pouze se zakrytými dýchacími cestami a s dokladem o dokončeném očkování COVID-19 nebo dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 v době kratší než 180 dní.

typ akce: Hovory o Pardubicku

30.01.2022 08:45

Zámek Kovanice

Poděbrady – Kovanice – Nymburk. Délka trasy 11 km. Odjezd v 8:45 vlakem ČD z hl.n, návrat 15:55 hod. ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

06.02.2022 07:55

Podhledna ve Svinné

Česká Třebová – Hory – podhledna – Svinná – Česká Třebová. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:57 vlakem ČD z hl.n., návrat 15:09 vlakem ČD Vedoucí: L. Černíková. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

09.02.2022 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Projekce cestopis J. Nováka.

Z hygienických důvodů je kapacita sálu omezena. Vstup pouze se zakrytými dýchacími cestami a s dokladem o dokončeném očkování COVID-19 nebo dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 v době kratší než 180 dní.

typ akce: Hovory o Pardubicku

13.02.2022 08:40

Zimní procházka Holicemi

Zajímavosti a pamětihodnosti Holic. Délka trasy 13 (10) km. Odjezd v 8:40 BUS z aut.nádr. st. 9, návrat 15:22 BUS. Vedoucí: L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

BOHDANEČ NA KOLECH

obrázek k článku (Bohdanečský okruh) Historie Zlaté přilby nebo Memoriál Jiřího Kristiána Lobkowitzce jsou veřejnosti zajisté dobře známy, méně již skutečnost, že před druhou světovou válkou v polovině 30. let vznikl díky nadšení Ligy Československých Motoristů v Pardubicích další závod nazvaný Bohdanečský okruh. O závodě se zmiňuje pouze okrajově dosud nejkomplexnější kniha o historii Lázní Bohdaneč, vydaná v roce 1998. Závod se měl konat 7. července 1935 na trati Lázně Bohdaneč , Doubravice, Hrádek a Lázně Bohdaneč. Trať o délce 15 km byla vyměřena tak, aby zčásti probíhala lesem a zčásti ve volném prostoru. V místě zvaném ?Pod Boudami? byla postavena pro diváky tribuna, ze které bylo vidět na nejzajímavější úseky tratě. Automobilový závod měl být jakousi školou domácích jezdců, vychovávajících závodníky pro Masarykův okruh. Bylo jasné, že uskutečněný automobilový projekt bude znamenat v době, kdy byly ještě ?cítit? dozvuky světové hospodářské krize, velký propagační i hospodářský význam.

Závod měl být závodem rychlostním a měl se jet proti směru hodinových ručiček. Vozy byly rozděleny do tří kategorií podle obsahu: do 750 ccm (12 kol), do 1100 ccm (14 kol) a do 1500 ccm (16 kol). „Přesto, že jedná se o podnik zcela nový, jest již dnes přihlášena řada jezdců, kteří jsou zárukou, že Bohdanečský okruh bude skutečně nemalou sportovní akcí.“[i] Závodu se měli zúčastnit např. Věra Vlčková, Otto Freund a Zdeněk Pol. Celá trať byla důkladně zabezpečena, pořadatelskou službu obstaralo 150 vojínů.               O bezpečnost se dále staraly čtyři sanitní vozy. Pořadatelská služba měla k dispozici po celé délce trati telefonní spojení pod velením kpt. Kocourka, velitele spojovací čety. Na trati bylo instalováno 8 telefonních stanic. Jedním z garantů závodu se stal i ředitel bohdanečských lázní  František Podlešák.[ii]

Dále bylo naplánováno, že den před vlastními závody (6. 7. ) proběhne Soutěž elegance aut. Podobné soutěže byly prováděny v Piešťanech a Luhačovicích. Bohdaneč se tedy měl stát třetím místem v republice, kde se podobná soutěž organizuje. Protektorát závodu převzal tehdejší ministr národní obrany František Machník, agrárník.

„Jest nutno upozorniti veřejnost, že silnice jest úředně v den závodu uzavřena a pořadatelstvo doporučuje, aby automobilisté, motocyklisté i cyklisté včas, to je do 13.00 hod., dostihli určených parkovišť, neboť po projetí pořadatelského vozu nebude nikdo na trať vpuštěn!“[iii]

Originální byly ceny pro vítěze: Zlatí čápi, symboly Bohdanče. „Zemský úřad v Praze nařídil změnu v proposicích, a to při startu, který musí být pevný, jelikož nebezpečné zatáčky ihned za startem na náměstí a na úzkém můstku, přes Bohdanečský potok, byly by značným risikem pro závodníky!“[iv] Závodníci pojedou za vůdčím vozem až k restauraci Maratón, teprve tam budou vypuštěni.

O popularitě Bohdanečského okruhu svědčilo i to, že se do začátku července přihlásilo 30 závodníků. Vedení lékařské služby převzal známý lázeňský lékař Dr. Průcha, asistoval mu Dr. Melan.

„Upozorňujme veřejnost, že ministerstvo vnitra vydalo zákaz fotografování celé trati kolem Semtína a jest tedy nutno, aby návštěvníci se tímto řídili a vyvarovali tak zbytečných nepříjemností!“[v]

Autobusy jezdily k závodu v krátkých intervalech od pomníku bratranců Veverkových a z Pernštýnského náměstí v Pardubicích.

Také o druhý podnik Concurs d´Elegance byl velký zájem. Většina čs. továren a velká řada soukromníků podala přihlášky. Mezi přihlášenými byl i král českých komiků, nadšený ctitel sportu Vlasta Burian (do Bohdanče přijel i se svoji manželkou).[vi] „Nejedná se jen o podporu sportu, ale o propagaci celého našeho kraje, což zavazuje veřejnost celých východních Čech k tomu, aby podniky náležitě připravilo!“[vii]

Vítězem závodu se stal do kategorie 750 ccm již zmiňovaný Otto Freund na voze Z 6 750 ccm, v kategorii do 1 100 ccm Ing. Deston na voze Z 4 1000ccm, na třetím místě dojel František Hošťálek na voze Z 4  900 ccm. Nejrychlejší kolo zajel Karel Vlašim na voze Z 4 1000 ccm. Trať Bohdanečského okruhu byla těžkou zkouškou pro cestovní automobily. ZETKY z ní vyšly vítězně v obou kategoriích. Byly nejrychlejšími vozy závodu. „Spolehlivost a rychlost ZETEK byla 7. 7. v Bohdanči opět potvrzena.“[viii]

Ve Východu z roku 1936 se objevila formou reklamy další zmínka o Bohdanečském okruhu. „ZETKY vítězi elegance! Coucours d´Elegance v Lázních Bohdanči, konaný dne 19. 7., potvrdil opět, že ZETKY vévodí v eleganci mezi čs. automobily. V četné konkurenci různých domácích a zahraničních značek získal jediné nejvyšší uznání „Zlatou stuhu“ vůz „Z 5“ Roadster Vlasty Buriana. Další  2 ZETKY získaly I. cenu a jedna II. cenu v téže kategorii. Elegance a technická vyspělost vozů „Z“ jsou dva hlavní důvody oblíbenosti této značky.“[ix]

O II. ročníku Bohdanečského okruhu psal srpnový Východ z roku 1937.[x] Pořadatelem automobilového a motocyklového závodu se stal Sportovní výbor Čs. Autoklubu Pardubice. V podrobnějších informacích se čtenář mohl dozvědět, že vstup na atrakci stál  Kč 3,-, pro vojáky, studenty a děti  do 14 let pouhých Kč 2,-. V Bohdanči na náměstí byly zřízeny velké tribuny pro četné hosty a novináře. Vstupné na tribunu stálo Kč 15,-. „Pořadatelstvo upozorňuje P.T. návštěvníky na místa, kde bude možno obdivovati výkony našich prvotřídních závodníků, známých již na poli mezinárodního sportu…. Hlavní děj závodu po stránce společenské i sportovní bude odehrán na Bohdanečském náměstí, kde budou postaveny též dvě velké tribuny. Tam jest start i cíl.“[xi]

Do rukou návštěvníků se dostal i zevrubný program (harmonogram) závodu v ceně Kč 1,50. V něm se mohli dočíst o nebezpečných úsecích na trati, kterými byly zejména zatáčky jako např. zatáčka v Bohdanči za mostem přes Rajskou strouhu, u sjezdu na okresní silnici do Rybitví a odbočka do Doubravic, též zatáčka u bohdanečské myslivny. „Velmi nebezpečná jest serpentina v kopci na „Boudě“ mezi Hrádkem a bohdanečskou myslivnou. Ten, kdo jest přítelem rychlosti a chce viděti boj předjíždění, volí místo na bohdanečském vojenském cvičišti.“[xii] V programu byla i přesná startovní listina.

Během závodu bylo zajištěno i občerstvení návštěvníků. „Ti obchodníci, živnostníci a prodavači různých nápojů i jídel a jiného občerstvení, kteří by měli zájem o prodej svého zboží, mohou se přihlásiti buď v sekretariátu Autoklubu v Pardubicích v hotelu Grand v prvním poschodí, aneb v ředitelství závodu v Lázních Bohdaneč, kde mohou za mírný poplatek obdržeti příslušné legitimace, opravňující k prodeji.“[xiii]

Pořadatelé se rozhodli vypsat soutěž o nejkrásnější fotografii závodu. Zároveň byl u příležitosti II. ročníku Bohdanečského okruhu zřízen speciální pult v lázních, kde si zájemci mohli koupit pamětní obálky, známky nebo razítko s opisem „Bohdaneč u Pardubic auto-moto závody“ průběhu závodu, tj. 7.-8. 8.[xiv]

 

 [i] Východ, roč. XVIII., 28. 6. 1935, č. 29, s. 6.

[ii] Noviny Východ otiskly 19. 7. 1935 (č. 31-32, s. 1) krátké blahopřání k významnému životnímu jubileu pana F. Podlešáka i s jeho fotografií (50. narozeniny). Není bez zajímavosti, že se v regionálním tisku zvětšil počet reklamy, vztahující se k léčebným pobytům v lázních Bohdaneč, např. Východ, roč. XVIII., 1. 5. 1935, č. 18, s. 4, apod.

[iii] Východ, roč XVIII., 3. 7. 1935, č. 30-31, s.1.

[iv] Tamtéž.

[v] Tamtéž.

[vi] Vlasta Burian Navštívil Bohdaneč po druhé světové válce, foto In: Kniha o Městě Lázně Bohdaneč, Praha 1998, s. 75.

[vii] Tamtéž.

[viii] Tamtéž, 19. 7. 1935, č. 32-33, s.1 (výsledky závodu uveřejněny ve stylu reklamy).

[ix] Reklamu otiskla Čs. Zbrojovka, Pardubice, Sladkovského ul. In: Východ, roč. XIX., 31. 7. 1936, č. 30 s. 5.

[x] Východ,  roč. XX., 8.8. 1937, č. 31, s. 1-2.

[xi] Tamtéž, s. 1

[xii] Tamtéž, s. 2.

[xiii] Tamtéž.

[xiv] Tamtéž.

 Auto

 


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem