Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

K DĚJINÁM PARDUBICKÉHO MATEŘSKÉHO ŠKOLSTVÍ v letech 1870 -1947

obrázek k článku Kroužek několika žen (založený roku 1870) otevřel 17.října t. r. opatrovnu umístěnou v ulici Na Hrádku v domě čp.165 st. Později byla přemístěna ?do chalupy? truhláře Bednaříka na Žižkově náměstí (dn. Smetanovo) čp.50 st.). 31.října převzalo opatrovnu do své správy město Pardubice a zakoupilo pro ni domek v Karlově ulici (ve dnes zbourané Karlovině). Město počítalo ve svém rozpočtu na rok 1885 s 1 tis. zlatých na stavbu nové opatrovny. Záložna věnovala 3 tisíce zlatých. V tomto roce byla opatrovna také postavena. Na Východočeské výstavě (1903) zakoupil výbor opatrovny přenosný rozkládací pavilon a umístil jej na dnes zrušeném hřbitově u chrámu sv. Jana Křtitele (dnešní park u pomníku bratranců Veverkových). Provoz zde byl zahájen až roku 1906 (proč tak pozdě? ? pozn. aut.). 1.4.1904 byla otevřena pobočka opatrovny U Kostelíčka, bohužel nevíme, kde. Roku 1905 byly opatrovny změněny přičiněním okresního školního inspektora Aloise Kramáře na mateřské školy (dále jen MŠ). Roku 1906 byla stržena jednopatrová budova MŠ na Karlovině (kvůli stavbě dnešního divadla). Děti byly převedeny do MŠ U Kostelíčka a u sv. Jana Křtitele. Roku 1911 byl přenesen přenosný pavilon MŠ pro t. zv. Staroměstský obvod na Olšinka.

Za Velké války (1914-18) byla tato MŠ 6.března 1917 uzavřena pro nedostatek uhlí. Po vzniku ČSR byl přenosný pavilon přemístěn z Olšinek „do tržnice k divadlu“ a 24.září 1927 opět uzavřen. MŠ našla svůj nový útulek v gymnáziu, a to až do roku 1928, kdy se vrátila do přenosného pavilonu. Je zvláštní, že tento stav provizoria trval po celou první republiku. Škoda, že neznáme statistická čísla o počtu dětí, navštěvujících tento pavilon.

            Za nacistické okupace dostala MŠ nový název „dětský útulek“ (do 17.5.1945). Mateřské školy podaly žádost MNV v Pardubicích, aby pro staroměstskou MŠ byla vyčleněna bývalá vila primáře MUDr. F.Messanyho, využívaná již za druhé války jako německá MŠ.

            Řídící učitelka A.Kňourková navrhla rozdělit správu MŠ do dvou obvodů: 1/ Staré město, Nové město, U Kostelíčka, 2/ Skřivánek, Přerovsko (dn. Svítkov a okolí) a Popkovice. K tomuto správnímu dělení došlo 2.srpna 1945. V důsledku velkého počtu přihlášených dětí pro šk. rok 1945-46 bylo otevřeno 5.prosince 1945 v Messanyho vile 2.oddělení.

            V dubnu 1946 zakoupil MNV této MŠ rozhlasový přijímač s amplionem (pro 2.oddělení) a skříňové loutkové divadlo. 16.září 1946 bylo zavedeno na základě výnosu ministerstva školství a osvěty z 28.3. t. r. celodenní zaměstnávání dětí spojené se stravováním. V bývalé Messanyho vile se stravovalo 36 dětí. Za 25 tis. Kč byla zřízena v této budově kuchyň. 21.února 1947 vzniklo při MŠ rodičovské sdružení. 20. – 21.6.1947 se škola prezentovala před rodičovskou veřejností výstavou „Život a práce v naší škole“, již m. j. navštívili předseda MNV V.Havlíček (KSČ), referentka MNV dr. Prokůpková, okresní školní inspektoři Jaroslav Urban a B.Hendrych a žákyně Střední zdravotnické školy v Pardubicích. Z Prahy přijeli přednosta Zemské školní rady J.Struska a vládní rada dr. Kudrnovský.

            29.června 1947 byla slavnostně otevřena zotavovna v Cholticích na Přeloučsku, na niž rodičovské sdružení přispělo dvěma tisíci Kč. Budova byla darem MNV dětem MŠ.

 

Za možnost studie kroniky MŠ Koníček Pardubice, Bulharská ul. děkuji srdečně ředitelce této MŠ Bc. D.Jičínské.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem