Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

PARDUBICKÝ LIMNIGRAF

obrázek k článku Na úvod si dovoluji pro jistě jen malou část čtenářů Zpráv KPP o vysvětlení a vložení textu z Všeobecné encyklopedie vydané Diderotem v roce 1997: Limnigraf ? zařízení k měření výšky hladiny vody na vodních tocích, nádržích a jezerech. A jak jsem se k tomuto tématu dostal? Při letošní turistické návštěvě povodí řeky Bečvy, v Hranicích na Moravě a v Teplicích nad Bečvou. Bylo i po jarním zvednutí hladiny řeky Bečvy. Viděl jsem na navigaci řeky zděný domek a na něm ceduli s přiloženým textem a o kus dál proti proudu jejich limnigraf. Jistě funkční, na rozdíl od toho našeho pardubického.

S lítosti jsem si vzpomněl na ten náš „reznoucí plechový domeček“ bez označení, stojící na labské navigaci na levém břehu po proudu pod jezem, v místech, kde se ulice U stadionu dotýká Labe.

V dětství a mládí jsem byl zvyklý při ranním poslechu Československého rozhlasu v relaci: Stav vody na Českých tocích, která začínala tak hezky: „Pardubice, stav vody 3m. průtok 5m kubických za sekundu“. Následoval stav vody na dalších limnigrafech v Mělníce, Děčíně a končila slovy: „Vorhersage … Hamburk … kubík metr pro Sekunde“. A tato poslední věta pro mne v dětství byla první lekcí němčiny.  „Setrvalý stav…“  „Konec hlášení“.

Jistě nejsem sám, kdo si na toto hlášení pamatuje, jako většina generace čtenářů Zpráv KPP. A tak po návratu z dovolené jsem si šel domeček a vlastní měřící zařízení prohlédnout a bylo mně smutno.  Proto jsem začal pátrat, komu zařízení patří a jak se o něj pečuje. Ta „péče“ byla vidět na první pohled, ale k tomu až později.

E-poštou jsem se (zdánlivě logicky) obrátil na Povodí Labe v Pardubicích, dostal jsem se na Povodí Labe v Roudnici nad Labem a dozvěděl se, že nyní je vodoměrná stanice stále v majetku Českého hydrometeorologického ústavu Hradec Králové a objekt byl navržen k likvidaci! Na žádost Povodí Labe s.p. byla likvidace prý zrušena a zahájen proces, jehož výsledkem by měl být převod stanice do majetku Povodí Labe s.p. Jen bude-li ještě co zachraňovat!

Jak jsem si slíbil, šel jsem se srpem v ruce pardubický limnigraf zachraňovat a zjišťovat jeho skutečný zanedbaný stav. Obsekal jsem trávu na navigaci kolem měřícího pásu, odstranil jsem letitou vegetaci na schodech, odstranil jsem mladý semenáč jasanu. Před tím i potom jsem si okolí vyfotil. Viz přiložené fotografie.

Chápu, že tato mechanická zařízení ztrácejí v dnešní době na významu, naposledy se zde vodní stav měřil v roce 1985. Moderní způsob měření se provádí elektronicky, satelitem, viz například v malé obci Dobříkov, hned u historického dřevěného kostela (o kterém píše p. Řeháček v č.3/2008 Vlastivědných listů) na místním potoce, který se o kus dál vlévá do Loučné.

Většina členů Klubu přátel Pardubicka jsou jistě nostalgici a mají své město rádi i z pohledu do minulosti, jistě by jim bylo líto, že by zařízení, které tolik let sloužilo, by mělo zaniknout. Jako mnoho jiných zařízení i budov ve městě!

I když nám výšku hladiny Labe střeží satelit, stejně náš starý dobrý limnigraf zůstane při svém stáří více než 60 let technickou památkou, o kterou se jistě bude dobře starat nový majitel. Ovšem, bude-li o co se starat, protože smaltované ocejchované plechové desky jsou uvolněny. Šrouby M8 odrezlé a snad tento článek ve Zprávách KPP nebudou číst sběrači kovů.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem