Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
26.01.2022 18:00

Pernštejnové a Opatovický kanál

Přednáška doplněná projekcí filmového dokumentu.

Z hygienických důvodů je kapacita sálu omezena. Vstup pouze se zakrytými dýchacími cestami a s dokladem o dokončeném očkování COVID-19 nebo dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 v době kratší než 180 dní.

typ akce: Hovory o Pardubicku

30.01.2022 08:45

Zámek Kovanice

Poděbrady – Kovanice – Nymburk. Délka trasy 11 km. Odjezd v 8:45 vlakem ČD z hl.n, návrat 15:55 hod. ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

06.02.2022 07:55

Podhledna ve Svinné

Česká Třebová – Hory – podhledna – Svinná – Česká Třebová. Délka trasy 12 km. Odjezd v 7:57 vlakem ČD z hl.n., návrat 15:09 vlakem ČD Vedoucí: L. Černíková. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

09.02.2022 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Projekce cestopis J. Nováka.

Z hygienických důvodů je kapacita sálu omezena. Vstup pouze se zakrytými dýchacími cestami a s dokladem o dokončeném očkování COVID-19 nebo dokladem o prodělaném onemocnění COVID-19 v době kratší než 180 dní.

typ akce: Hovory o Pardubicku

13.02.2022 08:40

Zimní procházka Holicemi

Zajímavosti a pamětihodnosti Holic. Délka trasy 13 (10) km. Odjezd v 8:40 BUS z aut.nádr. st. 9, návrat 15:22 BUS. Vedoucí: L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

UNIVERZITA PARDUBICE A JEJÍ TŘI FAKULTY MAJÍ NOVÉ INSIGNIE

obrázek k článku Akademickým funkcionářům Univerzity Pardubice byly dne 27. září 2000 předány NOVÉ INSIGNIE - akademické symboly - žezla a řetězy. Biskup královéhradecký Monsignor Dominik Duka požehnal novým univerzitním insigníím ve 14 hodin ve foyeru univerzitní auly. Přítomní byli akademičtí představitelé pozvaných vysokých škol, zástupci parlamentu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, města, okresu a členů akademické obce univerzity. Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy doc. Ing. Josef Průša, CSc., předal rektorský řetěz doc. Ing. Miroslavu Ludwigovi, CSc., rektorovi univerzity. Ten pak odevzdal k užívání při akademických obřadech žezlo svému pedelovi a řetězy svým prorektorům. Dále předal řetězy děkanům Fakulty chemicko-technologické, Fakulty ekonomicko-správní a Dopravní fakulty Jana Pernera. Děkani následně předali žezla svým pedelům a fakultní řetězy svým proděkanům.

Nové insignie nahradily sadu dosud užívaných insignií po předchůdkyni univerzity - Vysoké škole chemicko-technologické, které s jistými úpravami sloužily při akademických obřadech téměř padesát let. Fakulty, které na vysoké škole v Pardubicích vznikly po roce 1989, vlastní insignie neměly.

Nové insignie - 16 řetězů a 4 žezla univerzity a jednotlivých fakult - jsou uměleckým dílem vytvořeným akademickým sochařem Jindřichem Ploticou. Na práci se podílel i tým jeho mezinárodních spolupracovníků v čele s Leopoldem Cattaaneo, uměleckým slévačem, dále Eliza Burberi, nejbližší spolupracovnice, Martin Pouzar a Martina Uzlarová, montáž řetězů, Petr Šťastný, brusič kamenů. Akademický sochař Plotica studoval na umělecko-průmyslové škole v Brně a na AVU v Praze. Posléze studoval na Mezinárodní univerzitě umění ve Florencii a Akademii v Miláně. V současné době působí na Vysoké škole restaurování a konzervačních technik v Litomyšli.

Při tvorbě návrhu i vlastní realizaci díla vycházel umělec z představy, že žezlo je odznakem a symbolem vlivu univerzity, který má původ ve vědění. Proto žezlo organicky roste z kořenů a vzpíná se ke koruně, listu nebo poupěti na vrcholu. Rektorské žezlo je prohnuté v prostoru a na jeho vrcholu září broušený křišťál ve tvaru pyramidy symbolizující jednotu. Ve vrcholu žezla fakultního se skví fakultní symbol v podobě broušeného barevného skla. Tento symbol je jako jádro ořechu chráněné obalem představující univerzitu.

Barevnost skel ctí symbolicky barvy jednotlivých fakult. Symbolem Fakulty chemicko-technologické je barva červená, Dopravní fakulty Jana Pernera - barva modrá a Fakulta ekonomicko-správní má barvu zelenou.

Malé spojené kovové plošky, které tvoří řetězy, představují plynutí nekonečné řeky poznání. Na rektorském řetězu se jako myšlenky objevují vyhlazené acháty. Struktura povrchu závěsu na řetězu i typ písma připomíná třpyt vody. Levá strana závěsu patří jednotícímu prvku univerzity s vyjádřením hodnosti akademického představitele. Pravá strana charakterizuje rektora či fakultu s příslušným symbolem. Ve spodních dvou polích jsou v orámovaných kovových částech zasazeny fasetové, ploché leštěné kameny.

Nové univerzitní insignie jsou velmi zdařilé a moderně pojaté symboly vysokoškolské instituce, která vstupuje do druhé padesátky své existence.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem