Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
19.05.2022 15:00

Proměny Pardubic v letech 1887 až 189

Přednáška historika PhDr. Františka Šebka.  Koná se v klubvoně Ve Smečkách 25 v Praze 1.

typ akce: Pražská pobočka KPP

21.05.2022 15:00

Návštěva Institutu Paměť národa

Pouze pro předem přihlášené členy Klubu přátel Pardubicka. Cena 198 Kč pro dospělého, 128 Kč pro seniora. Přihlásit se k účasti je možné v kanceláři Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Výlety do historie

22.05.2022 08:05

Prahou podél Rokytky

Praha-Běchovice - Počernický rybník - Zámecký park - Rozhledna Doubravka - Praha-Kyje. Délka trasy 9 km. Odjezd v 8:09 vlakem z hl.n., návrat v 15:55 hod. ČD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.05.2022 08:00

Arboretum Žampach

Autobusový výlet pro předem přihlášené účastníky z řad členů Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Přírodovědné vycházky

29.05.2022 06:55

Bozkovské Dolomitové jeskyně

Bozkov-Palackého stezka kolem Kamenice-Riegrova stezka kolem Jizery-Semily. Délka trasy 12 km. Odjezd v 6:55 hod. z hl.n., návrat v 15:04 (17:04) hod. ČD. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Doc. PhDr. Jaroslav PORÁK, CSc. (23. 5. 1931 - 6. 7. 1985)

obrázek k článku Tento náš významný krajan by se letos dožil 70 let. Byl předním znalcem historické mluvnice češtiny, zvláště češtiny z období humanismu. Dlouhotrvající nemoc vytrhla J. Poráka z práce ve věku 54 let, kdy se dostával na vrchol své vědecké tvůrčí činnosti, v předvečer jmenování profesorem FFKU v Praze. Bohužel předčasná smrt si vybrala svou daň...

Narodil se v Odrách (okr. Nový Jičín), do školy začal chodit ve Fulneku, kde jeho otec byl učitelem. V pohnutém roce 1938 rodina přesídlila do Holic v Čechách, kde našla zázemí u dědečka - ředitele měšťanské školy, osvětového pracovníka a autora „Pověstí Holic“. V tomto rodinném prostředí získal vztah k humanitním vědám a lásku k českému národu.

Otec Jaroslava Poráka byl ředitelem měšťanské školy, zasloužilým učitelem a v roce 1954 se stal zástupcem ředitele na nově zřízené jedenáctiletce v Holicích.

Jaroslav Porák vystudoval reálné gymnázium v Pardubicích, kde v roce 1954 maturoval. My, jeho spolužáci, jsme ho znali jako dobrého kamaráda se svérázným humorem, výborného češtináře stylistu a dobrého klavíristu. Pod vlivem četby poesie se pokoušel veršovat a své zdařilejší básnické pokusy si nechal posoudit básníkem Janem Nohou.

Po maturitě studoval FFUK v Praze, obor čeština-ruština, který rozšířil o obecný jazykozpyt a fonetiku. Po absolutoriu se stal asistentem českého jazyka u akademika Boh. Havránka.

Mimo pedagogický úvazek pracoval ještě na učebnicích ruštiny pro lidové kurzy ruštiny a zabýval se metodikou vyučování ruštiny dospělých a vyučování češtiny v lidových kurzech v Rusku. V letech 1957-58 byl lektorem českého jazyka na univerzitě v Sofii.

V Praze pracoval na úseku vysokoškolské bohemistiky a slavistiky. Byl dlouholetým vedoucím tajemníkem Letní školy slovanských studií FFKU, redaktorem četných sborníků, edicí a organizátorem vědeckých konferencí.

Nikdy nebyl členem KSČ, a přesto získal titul CSc., v roce 1967 PhDr. a v roce 1968 se stal docentem pro český jazyk. Přednášel historickou mluvnici češtiny a vedl staročeský seminář. V roce 1983 získal DrSc. (doktorát filozofických věd). Doktorskou dizertaci vypracoval na téma Humanistická čeština1). Předčasná smrt v roce 1985 už mu znemožnila převzít stříbrnou plaketu Josefa Dobrovského a dočkat se již schváleného jmenování vysokoškolským profesorem.

Z významnějších funkcí lze uvést: člen vědeckého kolegia jazykovědy ČSAV, člen komise pro vydávání spisů J. A. Komenského, vědecký redaktor Staročeského slovníku ÚJČ ČSAV, člen redakční rady Acta Universitatis Carolinae - Philologica.

Porákova bibliografie obsahuje přes 200 položek, dvě knižní monografie (Infinitivní věty v češtině a Čeština husitské doby - chrestomatie vývoje čes. jazyka od 13. do 18. stol.), dvě vysokoškolské učebnice, čtyři skripta, okolo 40 časopiseckých studií, 35 recenzí, 20 zpráv a větší počet učebnic ruštiny.2)

Knižně vyšla Čítanka starých textů a ve spoluautorství velmi čtivá Historie bílé paní, Herbář T. Hájka, Komenského Nedobytedlný hrad (1978). Porák měl významný podíl na publikaci Ze starých letopisů českých, kde ve spolupráci s PhDr.Kašparem obsáhlým a vyčerpávajícím způsobem navázali na práce Pelcla, Dobrovského, Palackého, Simka, Bartoše 3)a zpřístupnil laickým čtenářům atmosféru doby husitské a pohusitské. Hlavní podíl na převedení ze staročeského originálu a přebásnění veršů měl především J. Porák.

V poslední době se soustředil na problematiku vývoje češtiny v 16. a 18. stol., na vývoj jazyka v souvislostech s vývojem společnosti, s historickou situací (doba pobělohorská, období po třicetileté válce, barokní čeština), syntax a dějiny mluvnice.

Škoda, že mu nebylo dopřáno dožít se letošních sedmdesátin, pokračovat v započatém díle a dokončit velké vědecké plány. Za všechny gymnaziální spolužáky vyslovuji smutek nad tím, že už není možné se s Jaroslavem sejít na kus přátelské řeči a zahrát si partičku mariáše, v kterém Jaroslav Porák také vynikal.

Poznámky:

1) ČSAV-Slovo a slovesnost (XLVII - 1986)

2) Univerzitní zprávy 1 (85-86)

3) Doc. dr. Jar. Porák CSc., PhDr. Jar. Kašpar CSc.: Ze starých letopisů českých


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem