Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

OSOBNOSTI PARDUBICKA - Literární muzeum na Přihrádku

obrázek k článku 1. července t. r. jsem si mohl poprvé prohlédnout nové literární muzeum na Přihrádku nazvané Osobnosti Pardubicka. Najdete jej v rodném domě J. V. Jahna s pamětní deskou na tuto osobnost, tedy vlevo před druhou zámeckou branou.

Expozici zahajuje prostor věnovaný rodině Vokolkových včetně jejího rodokmenu
a stručných životopisů jejich představitelů. Potěšilo mne, že nebylo zapomenuto ani
na paní Květu (Vítu) Vokolkovou, dobrou duši celé rodiny. V doprovodu ředitelky
Krajské knihovny paní R. Kodetové jsem si uvědomil, kolik zajímavé korespondence
např. pana Vlastimila Vokolka s významnými českými literáty a kulturními osobnostmi
ještě obsahuje Literární archiv Památníku národního písemnictví na Strahově.
Paní ředitelka mne ujistila, že s nimi bude nadále pracováno.
V další části expozice se setkáte např. s osobnostmi Smila Flašky z Pardubic,
F. K. Potěšila, F. K. Rosůlka, J. Sakaře, J. Gebauera, J. V. Jahna, Z. Bičíka, Z. Vavříka,
B. Vikové-Kunětické, K. R. Krpaty, J. Gruši, J. Pištory včetně předmětů z jejich pozůstalosti.
Jde o velmi záslužný počin Pardubického kraje a Krajské knihovny, jenž
představuje jistý základ inovovaného Literárního slovníku Pardubicka. Ten původní
od M. Zlatohlávkové vydala Krajská knihovna v roce 2004. Pokud se expozice nazývá
Osobnosti Pardubicka, nemělo by být zapomenuto např. na V. Kornela ze Všehrd,
Tůmu Přeloučského, J. Štolbu, F. Flose, B. Jelínka, P. Kabeše aj. Vše je samozřejmě
limitováno prostorovými možnostmi (o patro výše je k vidění expozice starých tisků).
Je třeba upozornit i na to, že některé texty (např. o F. K. Potěšilovi) by bylo třeba doplnit
hlavně o chybějící diakritická znaménka, což svědčí o jistém chvatu při dokončování
expozice. Jde však jen o „drobné pihy“ na kráse celku.

Celý opravený komplex bývalého skladu učebnic na Přihrádku nabízí ještě hudební
oddělení a možnost výtvarných work-shopů. Navíc z oken se nabízejí zcela
nové úchvatné pohledy na zámek a jeho valy. Sama se tu nabízí skvělá didaktická
příležitost spolupráce Krajské knihovny se všemi typy škol v oblasti všech druhů
výchov. Díky za krásný kulturní počin všem, kteří se svou pílí a pracovitostí na něm
spolupodíleli!


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem