Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
25.08.2019 07:40

Rock hospoda V Prdeli

Kostomlaty n.Lab.– Nymburk– Poděbrady. Délka trasy 15 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.09.2019 14:05

Pardubické báje a pověsti

Během komentované vycházky se účastníci dozvědí např, zač je v Pardubicích perník, jak to bylo s podzemní chodbou na Kunětickou horu nebo více o čertíkovi na balustrádě morového sloupu v Pardubicích. Sraz účastníků je před Zelenou bránou. Provází Helena Řehounková. 

typ akce: Výlety do historie

15.09.2019 06:20

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Teplice nad Bečvou – Hranická propast – Zbrašovské jeskyně – Hranice na Mor. Délka trasy 9 km. Odjezd v 6:23 hod. vlakem z hl.n., návrat v16:39 hod. vlakem ČD; 17:12 Rj (odjezd z Hranic na Moravě 15:19 h.- jízdenku zakoupit předem). Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

15.09.2019 14:00

Architektura Pardubic první poloviny 20. století

Během komentované vycházky účastníci navštíví např. Automatické mlýny, domy na Čechově nábřeží, zajímavé stavby na Olšinkách, na náměstí Republiky, třídě Míru nebo v okolí náměstí Legií. Sraz účastníků je na náměstí Legií.

typ akce: Výlety do historie

15.09.2019 17:00

Historie pardubických mlýnů aneb Od Valchy po Winternitze

Přžednáška konaná v Domě U Jonáše. Akce pořádaná ve spolupráci s Východočeskou galerií Pardubice v rámci Dnů evropského dědictví.

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

žili mezi námi - Marie Mannová

obrázek k článku v dubnu 2008 navždy opustila řady okresní organizace ČSBS v Pardubicích Marie Mannová
Narodila se 17. září 1910 v Pardubicích, kde pak strávila velkou část života. Její odbojová práce byla spjata s odbojovou činností manžela PhDr. Felixe Manna, o němž je mj. zmínka v Knize obětí nacistického násilí a druhé světové války z okresu Pardubice (léta 19 8 – 1946) vyšlé v r. 2005. Felix Mann se narodil 11. 12. 1905 v Knovízi u Kladna a po ukončení vysokoškolského studia pracoval v technické knihovně podniku Explosia Semtín u Pardubic. Žil v Doubravicích nedaleko Semtína. Do dějin protifašistického odboje na Pardubicku vstoupil už v létě 19 9, když navázal kontakty s pražskými odbojáři Miroslavem Medalem a Emilem Zöldnerem. Ti zase byli napojeni na zpravodajské důstojníky čsl. armády Josefa Mašína (1896 – 0. 6. 1942, popraven v Praze), Václava Morávka (1904 – 21. . 1942, padl při přestřelce s gestapem v Praze) a Josefa Balabána (1894 – . 10. 1941, popraven v Praze po příchodu zastupitele říšského protektora R.Heydricha do Prahy). Felix Mann opatřoval pro M. Medala a E. Zöldnera výbušniny ze semtínské Explosie, které se lidově říkalo dynamitka, a ti je zase složitou cestou předávali výše uvedeným zpravodajským důstojníkům. Žel, činnost F. Manna a jeho druhů nezůstala utajena. F. Mann byl zatčen gestapem jako člen odbojové vojenské organizace Obrana národa už 10. 5. 1940, vězněn se svými druhy v Berlíně a zde také ve věznici Plötzensee spolu s nimi popraven 17. dubna 1942.

Marie Mannová byla 17. 9. 1942 deportována s dalšími ženami z pardubického okresu do internačního tábora Svatobořice, kde byla držena do r. 194 . Po propuštění pracovala jako zemědělská dělnice u jednoho většího zemědělce v Doubravicích, po osvobození si našla práci v podniku Kávoviny Pardubice. V roce 1968 odešla do důchodu. Po celou dobu své aktivní práce a také v důchodovém věku se zajímala o otázky čsl. protifašistického hnutí, odebírala odbojářský list Hlas revoluce a později Národní Osvobození.
Čest její památce!
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem