Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Anketa

Anketa
Zveme Vás
24.02.2019 08:35

Za novopackým drahokamem

Červený Kostelec – Náchod. Délka trasy 13 km. Odjezd v 8:37 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:00 hod. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

03.03.2019 08:40

Přírodní rezervace Žernov

Horní Ředice – Žernov – Choteč. Délka trasy 11 km. Odjezd v 8:40h BUS z autobus. nádraží, návrat v 15:22 hod BUS. Vedoucí D. Čapková. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

06.03.2019 18:00

Zajímavé osudy účastníků 1. světové války na Pardubicku

Přednáška Františka Steklého přiblíží zajímavé osudy mužů, kteří se vrátili z války jako rakouští vojáci, zajatci či legionáři, přednáška se bude věnovat také těm, kteří ve válce padli.

Vstup zdarma, veřejnost zvána.

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích.

typ akce: Hovory o Pardubicku

10.03.2019 09:00

Rozhledna Bára

Chrudim – Sobětuchy – Dubinec – Rabštejnská Lhota – rozhl.Bára – Slatiňany. Délka trasy 11 km. Odjezd v 9:03 hod. vlakem z hl.n., návrat 14:05 hod.; 15:02 hod. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

16.03.2019 08:00

Karel Hynek Mácha

Vinohrady – Smíchov – Malá Strana – Staré Město. Délka trasy 11 km. Odjezd v 8:01 h z hl. nádraží, návrat v 14:50 h na hl.n. Vedoucí J. Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

žili mezi námi - Marie Mannová

obrázek k článku v dubnu 2008 navždy opustila řady okresní organizace ČSBS v Pardubicích Marie Mannová
Narodila se 17. září 1910 v Pardubicích, kde pak strávila velkou část života. Její odbojová práce byla spjata s odbojovou činností manžela PhDr. Felixe Manna, o němž je mj. zmínka v Knize obětí nacistického násilí a druhé světové války z okresu Pardubice (léta 19 8 – 1946) vyšlé v r. 2005. Felix Mann se narodil 11. 12. 1905 v Knovízi u Kladna a po ukončení vysokoškolského studia pracoval v technické knihovně podniku Explosia Semtín u Pardubic. Žil v Doubravicích nedaleko Semtína. Do dějin protifašistického odboje na Pardubicku vstoupil už v létě 19 9, když navázal kontakty s pražskými odbojáři Miroslavem Medalem a Emilem Zöldnerem. Ti zase byli napojeni na zpravodajské důstojníky čsl. armády Josefa Mašína (1896 – 0. 6. 1942, popraven v Praze), Václava Morávka (1904 – 21. . 1942, padl při přestřelce s gestapem v Praze) a Josefa Balabána (1894 – . 10. 1941, popraven v Praze po příchodu zastupitele říšského protektora R.Heydricha do Prahy). Felix Mann opatřoval pro M. Medala a E. Zöldnera výbušniny ze semtínské Explosie, které se lidově říkalo dynamitka, a ti je zase složitou cestou předávali výše uvedeným zpravodajským důstojníkům. Žel, činnost F. Manna a jeho druhů nezůstala utajena. F. Mann byl zatčen gestapem jako člen odbojové vojenské organizace Obrana národa už 10. 5. 1940, vězněn se svými druhy v Berlíně a zde také ve věznici Plötzensee spolu s nimi popraven 17. dubna 1942.

Marie Mannová byla 17. 9. 1942 deportována s dalšími ženami z pardubického okresu do internačního tábora Svatobořice, kde byla držena do r. 194 . Po propuštění pracovala jako zemědělská dělnice u jednoho většího zemědělce v Doubravicích, po osvobození si našla práci v podniku Kávoviny Pardubice. V roce 1968 odešla do důchodu. Po celou dobu své aktivní práce a také v důchodovém věku se zajímala o otázky čsl. protifašistického hnutí, odebírala odbojářský list Hlas revoluce a později Národní Osvobození.
Čest její památce!
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem