Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Vůl v pardubickém majálesu 1947

obrázek k článku Majáles ... studentská slavnost, spojená vždy s veselím, radostí a recesistickými hrátkami. Líčí jej A. Jirásek ve "Filosofské historii", pamatujeme je s různými zákazy komunistické totality z let 60., zvlášť radostný rok 1968, pak samozřejmě 20 let trvající zákaz, až se pěkná tradice mohla obnovit po "sametové revoluci" v listopadu 1989, jejíž hlavní silou byli právě studenti...
Ten z roku 1947 v Pardubicích - poslední předúnorový byl trochu opožděný. Konal se 1. června a jeho následky signalizovaly nástup totality. Majálesový průvod studentů prošel ze Skřivánku až do centra města v čele s volem s hvězdou a kladivem na čele a s nápisem: "Taky jsem se k nim dal ..." Vedl jej Zdeněk Janeček ( nar. 31.1. 1930 ), student pardubického reálného gymnázia, a zezadu jej poháněla proutkem jeho spolužačka Věra Červinková, ( nar. 3.2. 1930 ), dcera majitele barvírny a čistírny ve Štrossově ulici, pozdější manželka herce J. Němečka. (Zemřela 15.2. 1993 v Praze 1/ Vola zapůjčil místní p i v o v a r. Uvědomíme-li si politickou situaci roku 1947, v níž narůstala moc KSČ, nedivíme se ani, že následky na sebe nenechaly čekat dlouho.

Již druhý den doputovala na ONV v Pardubicích stížnost "zástupců dělnictva" proti pořadatelům majálesu. 2/Těch zástupců bylo 9 a vedl je tajemník ÚRO v Par-dubicích bývalý český rudoarmějec Josef Sedlář. 3/ Ve skupině stěžovatelů byli zastoupeni většinou činitelé odborů a vedoucí brigád z Prokopky, Tesly, Explosie Semtín a z fy Vadas. Ve stížnosti bylo napsáno:4/ "V průvodu majáles ... byl v čele průvodu veden vůl, těsně za ním byla nesena standarta s nápisem " Sláva brigádníkům ", za ním kráčel student v otrhaných šatech, na ramenou nesl kladivo a boty, sám byl bosý. 5/ Dále byla v průvodu nesena různá hesla jako " Splňujeme dvouletku, dotáhnem to na pětku " a další, která zesměšňovala dělnictvo a pracující. Stěžovatelé žádají, aby pořadatelé "Majáles" předložili všechna hesla v průvodu nesená, podali vysvětlení, co kterými hesly, resp. výroky bylo zamýšleno. Dále stěžovatelé prohlašují, že sami průvod neviděli, nýbrž byli hned druhý den ráno, t. j. dnes dopoledne upozorněni spoludělníky na uvedené závady ( ? - pozn. J. K. ) a žá-dalí, aby jako zástupci dělnictva se dostavili na ONV a trvali na přísném vyšetření a potrestání viníků. " Slíbili oznámit přesné adresy očitých svědků. A tak humor začal být vyšetřován. Téhož dne byl předvolán na bezpečnostní referát ONV předseda pořadatelského výboru p. Vladimír Goláň, který odmítl vznesená obvinění. Následující den byli vyslýcháni další členové výboru: bankovní úředník Fr. Vojtěch ( nar. 1925 ), studenti Obchodní akademie J. Sachr (narozen 1928 ) a R. Preclík (nar. 1927 ), student mlynářské školy B. Haken a 5 studentů reálného gymnázia - hlavní "viník" Z. Janeček ( naroz. 1930 ), dále B. Trojan ( nar. 1929 ), M. Řepa (nar. 1930 - dnes akad. architekt a člen našeho KPP ), B. Nemanský ( nar. 1929 ) a K. Špilar ( nar. 1929 ), dnes známý dětský lékař v Pardubicích .6/ Vyslýchaní odmítli politická obvinění a slíbili, že 4.6. do 12 hodin předloží ONV plánek průvodu, event. fotografie. Z. Janeček odmítl "svědectví" Jindřicha Jirouta, že vola " mu přivedl starší člověk".Uvedl do protokolu, že " tohoto vola přivedl sám na seřadiště ( Čéškovou ulicí ke skřivánecké škole ), předal ho jednomu známému studentovi, sám se šel převléci do komického úboru, a sice do žaketu s tvrdým cylindrem, krátkých kalhot a ponožek s podvazky. V tomto oblečení vedl pak vola v čele průvodu. Rozhodně jeho úbor nebyl hornickou uniformou, ani se nesnažil tímto úborem napodobit horníka. Vedený vůl neměl v žádném případě sešměšňovati dělnictvo nebo brigádu, ani v přípravách nebylo nic podobného zamýšleno". Tak tedy byla ohrožena vedoucí role KSČ v Pardubicích na studentském majálesu roku 1947. " Případ" měl však samozřejmě svoji dohru po Vítězném únoru". Bratr Z. Janečka Ing. Mirko Janeček, vydavatel " Kanadských listů", od června 1993 čestný občan Pardubic, o tom napsal v dubnu 1993: "Po únoru Zdenka, tehdy 18 letého, vyhodili ze škol, já se ho na schůzi studentů v Grandu zastal a za to mě zavřeli. Když jsem se v květnu 1948 dostal ven a mířil "přes kopečky" u Železné Rudy, bratr plánoval něco podobného u Aše. Sešli jsme se v Regensburku, později v Ludwigsburku. Zdeněk šel do Francie v září 1948 7/ a já do Švédska v prosinci 1948 a v roce 1951 do Kanady. Mohu říci, že na začátku toho všeho byl asi ten vůl...8/

Poznámky :
1/ Nekrolog V. Červinkové-Němečkové z pera dr.M.Svobodové viz ZKPP 5-6/1993, s .143. 21 SOkA Pardubice, fond bezpečnostního referátu ONV, 2.6.1947.
3/ O J. Sedlářovi psal dr.F.Dosoudil v ZKPP 1985, č. 5-6, lexikon. Roku 1947 byl soc. demokratem Fierlingrovy frakce.
4/Viz pramen v pozn. 2 a v č.11/1977.
5/Viz fotografie z archivu našeho člena MUDr.J. Jiráska a obrázek B. Velvarského z "Kanadských listů" č.4/1993, s .7. 6/ SOkA Pardubice, fond bezpeč.referátu ONV, 3.6.1947.
7/ V 50.letech vystudoval na univerzitě v Alžíru francouzský jazyk a literaturu. Viz jeho foto z archivu M.Janečka.
8/ M.Janeček v "Kanadských listech" č. 4, duben 1993, s.7.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem