Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.04.2019 17:00

Schůzka zájemců o genealogii

Schůzka se koná v kavárně Evropa

typ akce: Genealogické schůzky

28.04.2019 07:00

Český Ráj - Kopanina + Frýdštejn

Malá Skála – Kopanina rozhl. – Frýdštejn hrad – Vranov-Pantheon – vyhl.Zahrádka – Malá Skála. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:02 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 h vlakem. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.05.2019 18:00

Pardubicko a některé významné osobnosti Pardubicka v 2. polovině 19. století

Přednáška Vladimíra a Zdenky Rozehnalových. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

05.05.2019 07:55

NS Sobíňov

Sobíňov – Nové Ransko – Nový rybník –  Ždírec nad Doubravou. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:59 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:07 h vlakem. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

11.05.2019 07:05

Moravský Kras

Adamov – Alexandrova rozhledna – Babice – (Býčí skála) – Adamov. Délka trasy 11 (14) km. Odjezd v 7:07 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 h vlakem. Vedoucí Jaroslav Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Pardubice a poštovnictví za války

obrázek k článku Filatelisté, kteří se zabývají dávnou historií poštovnictví za války, mají ve svých sbírkách nejeden zajímavý poštou prošlý doklad. Ale také vzpomínky na vyprávění těch, kteří tehdy byli u toho. Jednou z dávných realit byl i vyobrazený Podací lístek s datem 13. 4. 1945. Denní razítko nese text: PARDUBITZ. DEUTSCHE DIENST – POST BÖHMEN-MÄHREN. O co tehdy šlo? Německá okupační správa musela záhy po okupaci vybudovat vlastní síť poštovních spojů, kterými posílala vlastní zásilky. Zkrátka na protektorátní poštu se po celou tu dobu protektorátu nemohla plně spolehnout. Proto např. i tuto zásilku adresovanou na Okresní soud v Šumperku přepravovala vlastními spoji. Jak jsem kdysi zjistil, byla úřadovna německé služební pošty v prostorách nynější pošty Pardubice 1. (Je zajímavé – a filatelisté o tom vědí dost – že i v poválečné době byla podobná služební pošta v NDR. Tamní vláda se nemohla na vlastní poštu spolehnout a trpěla podezřením, že hospodářské i jiné údaje by se mohly dostat do rukou tehdejších západoněmeckých aj. nepřátel.)
Viděl jsem na vlastní oči výstřižek z českých novin někdy z roku 1939, kde byla výzva, aby případný nálezce odevzdal pytel s německou služební poštou, který byl ztracen z poštovního auta kdesi u Haber poblíže tehdejšího Německého Brodu.
Pokud šlo o nespolehlivost protektorátní pošty především u zásilek pro německé instituce nebo německé úřady, tak o tom mi před lety vyprávěl býv. úředník vlakových pošt pan Jan Fuksa z Pardubic. Jezdíval s vlakovou do Trutnova a po okupaci pak jen do Poříčí u Trutnova. To bývala posléze tehdejší pohraniční stanice. Říkal, že při třídění pošty vyřazovali např. udavačské dopisy na gestapo či podobné zásilky. Vyprávěl, že pamatuje, jak i když bylo parné léto, tak oni měli kamínka rozpálená. Pálili tam totiž ony dopisy, aby nebyly po nich stopy. Dokonce si vzpomněl na příhodu z Poříčí u Trutnova. Při přestávce po příjezdu bylo na nádraží plno německých vojáků, a to poblíže jejich poštovní ambulance. Jednomu z jeho kolegů se podařilo zcizit pistoli německému vojákovi. Bylo to sice velice nebezpečné, ale když dostali znamení k odjezdu směr Pardubice, tak se jim každopádně ulevilo.
Je pochopitelné, že ztráta korespondence neunikala pozornosti gestapa. Jejich kroky proti poštovním zaměstnancům bývaly razantní. Asi není dnes tolik známé, že právě tito měli za okupace percentuálně největší ztráty na popravených či vězněných ze všech profesí. Gestapo počalo tedy odesílat sledované zásilky na svoji adresu a měli zajištěné cesty od schránek přes poštu až do jejich služeben. Když se tento dopis ztratil, věděli, jak a kde dopis putoval a kde se ztratil. Pochopitelně následky bývaly tragické.
O obvzláště nebezpečné spojení s exilem se zasloužil i pardubický rodák Jiří Zeman. Pracoval jako průvodčí lůžkových vlaků Wagon Lits Comp. Pašoval tehdy až do Istambulu různé vzkazy, zásilky, dokonce např. i vzorky ocele na tanky atd. Samozřejmě měli na to ve vagónu úkryty, ale gestapo je podrobovalo i kontrolám, když nastupovali do práce. Paní Jiřina Zemanová – jeho dcera – mi před časem vypravovala, jak jako děvče pomáhala. Byla menšího vzrůstu a vypadala mladě. Tak dostala košík, v němž bylo jídlo i ukrytý materiál. Šla sama a napřed, vrátnicí prošla nenápadně a nikdo jí nevěnoval pozornost. Pak došla k vagónu, kde už na ni čekal spolupracovník jejího otce. Posléze případná a následná Zemanova kontrola byla tedy negativní. Jeden ze „Tří králů“ – legendární kapitán Václav Morávek – si dokonce troufnul obalamutit komisaře gestapa Abendschöna. Jiří Zeman přivezl z Istambulu pohlednice. Morávek je tedy adresoval na Abendschöna a připsal mu tam vzkaz, jak je na něj krátký. Posléze pohlednici J. Zeman znovu vezl do Istambulu a odtud odeslal do protektorátu. Komisař gestapa z toho byl nakonec potěšen, protože se domníval, že má po starostech, když údajně Morávek zmizel v emigraci, ale na druhou stranu byla jeho ješitnost značně pošramocena. Když jsem byl v roce 2009 v Praze – Kobylisích na tamní střelnici, tak na památníku popravených vlastenců jsem našel i jméno Jiřího Zemana i jeho zetě. Svoji odvahu i ilegální práci zaplatil životem.
Tolik k záležitosti protektorátní pošty i práci odvážných vlastenců v době války.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem