Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.04.2019 17:00

Schůzka zájemců o genealogii

Schůzka se koná v kavárně Evropa

typ akce: Genealogické schůzky

28.04.2019 07:00

Český Ráj - Kopanina + Frýdštejn

Malá Skála – Kopanina rozhl. – Frýdštejn hrad – Vranov-Pantheon – vyhl.Zahrádka – Malá Skála. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:02 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 h vlakem. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.05.2019 18:00

Pardubicko a některé významné osobnosti Pardubicka v 2. polovině 19. století

Přednáška Vladimíra a Zdenky Rozehnalových. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

05.05.2019 07:55

NS Sobíňov

Sobíňov – Nové Ransko – Nový rybník –  Ždírec nad Doubravou. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:59 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:07 h vlakem. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

11.05.2019 07:05

Moravský Kras

Adamov – Alexandrova rozhledna – Babice – (Býčí skála) – Adamov. Délka trasy 11 (14) km. Odjezd v 7:07 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 h vlakem. Vedoucí Jaroslav Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Ing. Dr.h.c. JOSEF JÁNSKÝ, lesmistr a ředitel okresního velkostatku v Pardubicích

obrázek k článku Narodil se dne 6. října 1901 (na pamětní desce v Pardubicích v ulici 17. listopadu je chybně uveden letopočet narození 1911) v Týništi nad Orlicí, kde jeho otec měl hodinářský závod. Po vychození obecné školy v Týništi n. Orl. studoval na státní reálce v Kostelci n. Orl. a tamtéž maturoval v roce 1920. Po složení maturitní zkoušky byl immatrikulován jako řádný posluchač na Vysoké škole zemědělské – odbor lesnictví v Brně a vysokoškolská studia dokončil v roce 1925 a stal se lesním inženýrem. Po ukončení studií byl asi rok zaměstnán ve stavební kanceláři Ing. Hubaty v Prostějově, v květnu 1926 nastoupil místo u Čs. agrárních úřadů v Brně, kde působil dva roky do května l928. V tomto roce byl pak přijat nejprve jako smluvní, později jako řádný úředník u ředitelství státních statků a lesů v Rachově na Podkarpatské Rusi. Dne 1. 11. 1928 byl jmenován lesním správcem, dne 1. ledna 1935 pak lesmistrem u ředitelství státních lesů a statků v Užhorodě a pověřen byl nejprve vedením správy lesních drah v Perečíně, později vedením lesním správy v Poroškově a současně vedením správy lesních drah v Perečíně, kde působil až do 15. března 1939. Po zabrání Podkarpatské Rusi Maďarskem evakuoval do Čech do svého rodného města v Týništi n. Orlicí.
Od 15. března 1939 byl krátce zaměstnán u správy státních lesů a statků v Rosicích u Brna, od února 1940 vstoupil do služeb Výzkumných ústavů zemědělských při ministerstvu zemědělství v Praze. V listopadu 1940 byl pak po dohodě ministerstva financí a ministerstva vnitra k návrhu ministerstva zemědělství převeden do služeb okresu pardubického s určením pro okresní velkostatek v Pardubicích, kde také dne 15. 11. 1940 služebně nastoupil a byl pověřen vedením okresního velkostatku v Pardubicích.
Od svého nastoupení v Pardubicích zapojil se do ilegálního hnutí proti nacistickému Německu, byl v těsném styku se skupinami parašutistů Bartoše a Tolara-Potůčka, spolupracoval s Valčíkem, aktivně se zúčastnil převozu a instalování tajné vysílačky a vůbec byl významným činitelem v ilegálním hnutí na pardubickém okrese. Po prozrazení činnosti ilegálních skupin pracujících na Pardubicku, byl spolu s ostatními spolupracovníky zatčen dne 21. června 1942 pražským gestapem a dne 2. července 1942 popraven na Zámečku v Pardubicích.

**********
Za veškeré poskytnuté materiály – písemné i fotografické – děkuje redakce panu Tomáši Wurstovi z Nemošic.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem