Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Anketa

Anketa
Zveme Vás
24.02.2019 08:35

Za novopackým drahokamem

Červený Kostelec – Náchod. Délka trasy 13 km. Odjezd v 8:37 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:00 hod. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

03.03.2019 08:40

Přírodní rezervace Žernov

Horní Ředice – Žernov – Choteč. Délka trasy 11 km. Odjezd v 8:40h BUS z autobus. nádraží, návrat v 15:22 hod BUS. Vedoucí D. Čapková. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

06.03.2019 18:00

Zajímavé osudy účastníků 1. světové války na Pardubicku

Přednáška Františka Steklého přiblíží zajímavé osudy mužů, kteří se vrátili z války jako rakouští vojáci, zajatci či legionáři, přednáška se bude věnovat také těm, kteří ve válce padli.

Vstup zdarma, veřejnost zvána.

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích.

typ akce: Hovory o Pardubicku

10.03.2019 09:00

Rozhledna Bára

Chrudim – Sobětuchy – Dubinec – Rabštejnská Lhota – rozhl.Bára – Slatiňany. Délka trasy 11 km. Odjezd v 9:03 hod. vlakem z hl.n., návrat 14:05 hod.; 15:02 hod. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

16.03.2019 08:00

Karel Hynek Mácha

Vinohrady – Smíchov – Malá Strana – Staré Město. Délka trasy 11 km. Odjezd v 8:01 h z hl. nádraží, návrat v 14:50 h na hl.n. Vedoucí J. Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Ing. Dr.h.c. JOSEF JÁNSKÝ, lesmistr a ředitel okresního velkostatku v Pardubicích

obrázek k článku Narodil se dne 6. října 1901 (na pamětní desce v Pardubicích v ulici 17. listopadu je chybně uveden letopočet narození 1911) v Týništi nad Orlicí, kde jeho otec měl hodinářský závod. Po vychození obecné školy v Týništi n. Orl. studoval na státní reálce v Kostelci n. Orl. a tamtéž maturoval v roce 1920. Po složení maturitní zkoušky byl immatrikulován jako řádný posluchač na Vysoké škole zemědělské – odbor lesnictví v Brně a vysokoškolská studia dokončil v roce 1925 a stal se lesním inženýrem. Po ukončení studií byl asi rok zaměstnán ve stavební kanceláři Ing. Hubaty v Prostějově, v květnu 1926 nastoupil místo u Čs. agrárních úřadů v Brně, kde působil dva roky do května l928. V tomto roce byl pak přijat nejprve jako smluvní, později jako řádný úředník u ředitelství státních statků a lesů v Rachově na Podkarpatské Rusi. Dne 1. 11. 1928 byl jmenován lesním správcem, dne 1. ledna 1935 pak lesmistrem u ředitelství státních lesů a statků v Užhorodě a pověřen byl nejprve vedením správy lesních drah v Perečíně, později vedením lesním správy v Poroškově a současně vedením správy lesních drah v Perečíně, kde působil až do 15. března 1939. Po zabrání Podkarpatské Rusi Maďarskem evakuoval do Čech do svého rodného města v Týništi n. Orlicí.
Od 15. března 1939 byl krátce zaměstnán u správy státních lesů a statků v Rosicích u Brna, od února 1940 vstoupil do služeb Výzkumných ústavů zemědělských při ministerstvu zemědělství v Praze. V listopadu 1940 byl pak po dohodě ministerstva financí a ministerstva vnitra k návrhu ministerstva zemědělství převeden do služeb okresu pardubického s určením pro okresní velkostatek v Pardubicích, kde také dne 15. 11. 1940 služebně nastoupil a byl pověřen vedením okresního velkostatku v Pardubicích.
Od svého nastoupení v Pardubicích zapojil se do ilegálního hnutí proti nacistickému Německu, byl v těsném styku se skupinami parašutistů Bartoše a Tolara-Potůčka, spolupracoval s Valčíkem, aktivně se zúčastnil převozu a instalování tajné vysílačky a vůbec byl významným činitelem v ilegálním hnutí na pardubickém okrese. Po prozrazení činnosti ilegálních skupin pracujících na Pardubicku, byl spolu s ostatními spolupracovníky zatčen dne 21. června 1942 pražským gestapem a dne 2. července 1942 popraven na Zámečku v Pardubicích.

**********
Za veškeré poskytnuté materiály – písemné i fotografické – děkuje redakce panu Tomáši Wurstovi z Nemošic.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem