Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
25.08.2019 07:40

Rock hospoda V Prdeli

Kostomlaty n.Lab.– Nymburk– Poděbrady. Délka trasy 15 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.09.2019 14:05

Pardubické báje a pověsti

Během komentované vycházky se účastníci dozvědí např, zač je v Pardubicích perník, jak to bylo s podzemní chodbou na Kunětickou horu nebo více o čertíkovi na balustrádě morového sloupu v Pardubicích. Sraz účastníků je před Zelenou bránou. Provází Helena Řehounková. 

typ akce: Výlety do historie

15.09.2019 06:20

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Teplice nad Bečvou – Hranická propast – Zbrašovské jeskyně – Hranice na Mor. Délka trasy 9 km. Odjezd v 6:23 hod. vlakem z hl.n., návrat v16:39 hod. vlakem ČD; 17:12 Rj (odjezd z Hranic na Moravě 15:19 h.- jízdenku zakoupit předem). Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

15.09.2019 14:00

Architektura Pardubic první poloviny 20. století

Během komentované vycházky účastníci navštíví např. Automatické mlýny, domy na Čechově nábřeží, zajímavé stavby na Olšinkách, na náměstí Republiky, třídě Míru nebo v okolí náměstí Legií. Sraz účastníků je na náměstí Legií.

typ akce: Výlety do historie

15.09.2019 17:00

Historie pardubických mlýnů aneb Od Valchy po Winternitze

Přžednáška konaná v Domě U Jonáše. Akce pořádaná ve spolupráci s Východočeskou galerií Pardubice v rámci Dnů evropského dědictví.

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Ing. Dr.h.c. JOSEF JÁNSKÝ, lesmistr a ředitel okresního velkostatku v Pardubicích

obrázek k článku Narodil se dne 6. října 1901 (na pamětní desce v Pardubicích v ulici 17. listopadu je chybně uveden letopočet narození 1911) v Týništi nad Orlicí, kde jeho otec měl hodinářský závod. Po vychození obecné školy v Týništi n. Orl. studoval na státní reálce v Kostelci n. Orl. a tamtéž maturoval v roce 1920. Po složení maturitní zkoušky byl immatrikulován jako řádný posluchač na Vysoké škole zemědělské – odbor lesnictví v Brně a vysokoškolská studia dokončil v roce 1925 a stal se lesním inženýrem. Po ukončení studií byl asi rok zaměstnán ve stavební kanceláři Ing. Hubaty v Prostějově, v květnu 1926 nastoupil místo u Čs. agrárních úřadů v Brně, kde působil dva roky do května l928. V tomto roce byl pak přijat nejprve jako smluvní, později jako řádný úředník u ředitelství státních statků a lesů v Rachově na Podkarpatské Rusi. Dne 1. 11. 1928 byl jmenován lesním správcem, dne 1. ledna 1935 pak lesmistrem u ředitelství státních lesů a statků v Užhorodě a pověřen byl nejprve vedením správy lesních drah v Perečíně, později vedením lesním správy v Poroškově a současně vedením správy lesních drah v Perečíně, kde působil až do 15. března 1939. Po zabrání Podkarpatské Rusi Maďarskem evakuoval do Čech do svého rodného města v Týništi n. Orlicí.
Od 15. března 1939 byl krátce zaměstnán u správy státních lesů a statků v Rosicích u Brna, od února 1940 vstoupil do služeb Výzkumných ústavů zemědělských při ministerstvu zemědělství v Praze. V listopadu 1940 byl pak po dohodě ministerstva financí a ministerstva vnitra k návrhu ministerstva zemědělství převeden do služeb okresu pardubického s určením pro okresní velkostatek v Pardubicích, kde také dne 15. 11. 1940 služebně nastoupil a byl pověřen vedením okresního velkostatku v Pardubicích.
Od svého nastoupení v Pardubicích zapojil se do ilegálního hnutí proti nacistickému Německu, byl v těsném styku se skupinami parašutistů Bartoše a Tolara-Potůčka, spolupracoval s Valčíkem, aktivně se zúčastnil převozu a instalování tajné vysílačky a vůbec byl významným činitelem v ilegálním hnutí na pardubickém okrese. Po prozrazení činnosti ilegálních skupin pracujících na Pardubicku, byl spolu s ostatními spolupracovníky zatčen dne 21. června 1942 pražským gestapem a dne 2. července 1942 popraven na Zámečku v Pardubicích.

**********
Za veškeré poskytnuté materiály – písemné i fotografické – děkuje redakce panu Tomáši Wurstovi z Nemošic.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem