Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Pověst z Pardubic O kamenném andělu na Messanyho vile

obrázek k článku

Kdysi dávno žil malý rod, který se usadil v pevnosti, obehnané jezerem. I tento rod měl svůj velký poklad. Nebylo to ani zlato, ani stříbro, byla to jejich kronika, do které od pradávna zapisovali všechny události svých předků, proto ji považovali za poklad.


Dr. Václav MITMÁNEK, ideolog novoutrakvismu

obrázek k článku

(příspěvek k portrétu) Máme-li pochopit dostatečně události let 1546 - 47, je třeba pečlivě vnímat i jakýsi prolog k nim, jenž se udál na začátku 40. let 16. století. Vévodí v něm výrazná osobnost dr. Václava Mitmánka, rodáka z Uherského Brodu, jenž v tomto období sehrál nespornou úlohu ideologa novoutrakvismu v Čechách. Proto se stává v letech 1543 - 44 obětí habsburské perzekuce, jež vrcholí jeho vypovězením z Čech a na začátku 50. let i dvěma pokusy zbavit jej života, v době, kdy žil na zámku Zarudz u Zborova na území dnešní Ukrajiny. Když r. 1931 vydal Kamil Krofta edici jeho listů otci Janovi z let 1533-531), konstatoval o jejich pisateli: ?Muž obecně málo známý, ačkoli jej sluší počítati k nejznamenitějším osobnostem předbělohorských Čech?2) a dále: ?muž jistě nevšedního ducha, velikých snah a vzácné mravní síly?.3) Uvážíme-li, že…


Lososi na pardubickém panství

obrázek k článku

Jednou z hlavních složek životního prostředí je voda. Je důležitá pro život na zemi, neboť bez vody není život. Proto také čistota vod přitahuje naši pozornost a znečištění vodních toků nám působí velké starosti. Naším krajem protéká největší česká řeka Labe - Albis, kdysi stříbropěnná - ?vody tam jsou čisťounké a k lidskému užívání zdravé, rovněž ryby chutné a výživné?, tak píše Kosmas.
Rok 1866 ve Starých Čivicích

obrázek k článku

Díky starým kronikám můžeme nahlédnout do naši minulosti. Tyto pečlivě vedené zápisy nám odhalují a přibližují těžký život našich předků. Války, požáry a přírodní katastrofy pro ně byly těžkým břemenem, které přinášelo velké utrpení. Skloňme se před jejich pokorou, s jakou překonávali tyto své potíže. Obdivuhodná byla jejich pospolitost v těchto krizových situacích. Myslím si, že bychom měli být hrdi na své předky a mnohé jejich vlastnosti by nám mohly být vzorem i v dnešní uspěchané době.Firma IBIS a její ochranná známka

obrázek k článku

Firma IBIS začala po I. světové válce vyrábět dámskou obuv, ručně obrácenou, tzv. kontesky. Tehdy Leopold Dudešek (narodil se 13. 11. 1889 v Boršicích, okres Uherské Hradiště) jako obchodník s kůžemi vstoupil v Brně do firmy Chalupa jako veřejný společník. Tak vznikla firma Chalupa a spol. v Brně se sídlem v ulici Koliště čp. 37. Zpočátku vyráběla firma asi 100 párů bot týdně, později se výroba zvětšovala, neboť byla velká poptávka po této obuvi zejména na Slovensku. Společník Chalupa záhy vystoupil z firmy a L. Dudešek vedl výrobu sám pod názvem IBIS, L. Dudešek a spol. v Brně až do roku 1929. Zaměstnával asi 30 dělníků v závodě a asi 60 domovských zaměstnanců. V roce 1929 přestěhoval firmu do Prahy II., Národní třída čp. 32. 14. 6. 1932 žádá L. Dudešek magistrát hl. zemského města Prahy o přeložení své firmy do Prahy - Smíchov, Žižkova…


TRANSPORTY PROTEKTORÁTNÍCH ŽIDŮ Z TEREZÍNA DO OSVĚTIMI V LEDNU A V ÚNORU 1943 VE VZTAHU K PARDUBICKÉMU OKRESU

obrázek k článku

Z pramenných materiálů, které v poslední době vydal Památník Terezín, lze vyčíst mnohá smutná fakta. Na Pardubickém okrese žilo podle sčítání lidu v r. 1930 mimo jiné obyvatelstvo různých národností (Češi, Slováci, Němci...) a různého náboženského vyznání (římští katolíci, evangelíci, příslušníci církve československé...), také Židé. Statistika je uvádí v počtu 746 osob. Z nich se k židovské národnosti hlásilo 72 osob (na s. o. Pardubice 72, na Holicku 2 a Přeloučsku 1). K izraelskému (židovskému) náboženství se pak přihlásilo 671 osob (na Pardubicku 553, na Holicku 61 a na Přeloučsku 57 lidí).


Válečný deník 4. rychlé divize

obrázek k článku

Ve fondech Vojenského historického archivu v Praze je karton dokumentů 4. rychlé divize a v něm vázaný sešit formátu A4 s číslovanými stranami. V tomto sešitu psal krasopisným rukopisem události týkající se velitelství 4. rychlé divize z Pardubic kapitán Mácha. Na štítku je uvedeno, že jde o události roku 1938, a to od 13. 9. do 29. 10. K textu je ještě třeba uvést, že není možné uvádět doslovně vše, a tak jsem vybral podle mne nejzajímavější části a některé jsem zkracoval, upravoval, jiné zase vynechal.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem