Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Prezident Masaryk v Pardubicích

obrázek k článku

(První a druhá návštěva) Se vznikem samostatné Československé republiky, jehož sté výročí si v letošním roce připomínáme, je neodmyslitelně spjata také osobnost prvního československého prezidenta ? Tomáše Garrigue Masaryka. V době výkonu prezidentské funkce se Pardubice dočkaly jeho návštěvy celkem čtyřikrát. I když to nebyly návštěvy první, vždyť Masaryk v Pardubicích byl již v prvních letech dvacátého století, bude jim na následujících řádcích věnována hlavní pozornost. Příjezd oblíbené a uznávané hlavy státu byl pro Pardubice vždy velkou událostí.


SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ TERMINÁLU J.KAŠPARA V PARDUBICÍCH Historický okamžik v dějinách města

obrázek k článku

V pondělí 15.ledna t. r. slavnostně otevřeli hejtman Pardubického kraje M.Netolický a primátor města M.Charvát nový terminál J.Kašpara. Ač si p. hejtman dodatečně v MFD stěžoval na tupé nůžky při stříhání pásky, slavnostní večer proběhl velkolepým způsobem a ve znamení skutečnosti, že šlo o historický okamžik v dějinách města srovnatelný snad jen s napojením Pardubic na hlavní železniční trať (1845). Řekl jsem při této příležitosti východočeské televizi V 1, že to byl právě ing. Jan Kašpar, jenž byl roku 1918 pověřen jako člen t. zv. Leteckého sboru řízením výstavby pardubického letiště. Do roku 1919 došlo však jen k úpravám terénu a ?pro nedostatek materiálu? (P.Sviták) projekt skončil. Škoda jen, že osobní účast praneteře J.Kašpara dr. Evy Perrové se synem na slavnostním večeru nebyla více využita pozváním na pódium při stříhání…


Zpráva o činnosti KPP v roce 2017 (přednesená 1.3.2018 na výroční členské schůzi)

obrázek k článku

Členská základna: Když jsme v roce 2016 zahajovali druhou padesátku naší činnosti, přál jsem nám všem, abychom se stali klubem pardubických patriotů, který bude důstojně reprezentovat pardubickou veřejnost a hájit její zájmy. To, jak tuto úlohu plníme, můžete posoudit sami. Já Vám mohu s radostí sdělit, že počet členů klubu se každým rokem zvyšuje, a to již od roku 2015.


EDUARD NÁPRAVNÍK (1839-1916)

obrázek k článku

Tento rodák z nedaleké Býště byl námětem dopisnice s přitištěnou známkou v roce 1989. Kupodivu editorem byla poštovní správa SSSR. Připomněla tak 150 výročí narození tohoto významného hudebníka, který působil v Petrohradě. Jsou tam stručné údaje, které v překladu znějí:


ŽILI MEZI NÁMI

obrázek k článku

Jitka Brandová, dlouholetá aktivní členka KPP, zemřela po dlouhé nemoci 14.11.2017. Narodila se 2.4.1924 v Praze jako Soudková. Provdala se do Pardubic, kde pracovala jako ekonomka v n. p. ŘEMPO Pardubice. Její spolupracovnice Marie Chudá ji roku 1979 získala do KPP, kde se iniciativně zapojila do jeho činnosti. Na členské schůzi roku 1991 byla zvolena do výboru KPP jako zapisovatelka. Tehdy jako pravidelná účastnice turistických vycházek klubu i jejich častá průvodkyně současně převzala funkci vedoucího turistického odboru KPP po prof. Marcelu Macháčkovi, který se té funkce pro nemoc vzdal. Obětavě organizovala jeho činnost. Byla velmi aktivní, každoročně připravovala plány na 51 turistických vycházek a jedno týdenní soustředění.


ZÁVĚR ROKU 2017 V PRAZE

obrázek k článku

Na listopadovou schůzi si členové pražské pobočky spolu s Klubem rodáků a přátel Přelouče pozvali profesionála přes parašutismus, mistra tohoto sportu a šampiona naší země ? pana Jana Klapku ? syna populárního českého herce Dalimila Klapky. Parašutismus je totiž dalším druhem sportu, kde má Pardubicko a Přelouč své mistry. Je tak dalším kamínkem do mozaiky hesla, že Pardubice jsou městem sportu.


Z NOVÉ REGIONÁLNÍ LITERATURY

obrázek k článku

V průběhu dostihového odpoledne, jehož vrcholem byl 127. ročník Velké pardubické, byla slavnostně pokřtěna nová kniha uznávaného historika tohoto dostihu, pana Miloslava Nehyby. Knihu, která nese název ? Dostih s Taxisovým příkopem?, s podtitulem ?Proměny Velké pardubické?, vydalo nakladatelství Helios Jiřího Razskazova.


LOKOMOTIVA "ZARYTÁ" DO ZEMĚ

obrázek k článku

(černý den železnice v Pardubicích, neděle 13. 5. 1928) Prudkou a dlouhotrvající odezvu měl vzrušující případ vykolejení (vyšinutí) vlaku mezi občanstvem netoliko v Pardubicích, ale v celém širém okolí!Co možná z dějin Pardubic neznáte - 12. část

obrázek k článku

Víte proč se lesu v blízkosti sídliště Dubina říká Bělobranská dubina? Tento svůj název má proto, že se do těchto míst chodívalo v minulém století Bílou bránou na výlety. Podobně jako Zelenou bránou se výletníci pouštěli do Zelenobranské dubiny u Svítkova.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem