Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Obyčejné borovice

obrázek k článku

Na první pohled se zdá být příroda v okolí Pardubic nepříliš zajímavá. Mnoho vzácných druhů tady neroste ani nežije. Přesto však mnohé stojí za povšimnutí. Není cílem mých příspěvků podat zde dokonalý botanický popis, ale ukázat, že mnohé, co roste okolo nás sem patří a příroda ví, proč. Je jen na nás, jestli tento její dar budeme umět využít.


OTEVŘENÝ DOPIS VEDENÍ MĚSTA I ZASTUPITELŮM

obrázek k článku

Pardubice 15.12.2017 Vážený pane primátore, městská rado i zastupitelé, Po skončení architektonické soutěže na úpravu Národní kulturní památky ? NKP Zámeček a po prostudování studie k Larischově vile od arch. Hudáka se otevřela možnost porovnání vítězného návrhu soutěže (atelier Žalský ? Podolský) se studií arch. Hudáka.


STARÉ DOMY VYPRÁVĚJÍ - 26.díl Vila MUDr. F.MESSANYHO, Bulharská ulice čp.119

obrázek k článku

Po Vodákově vile (dvojčíslo 1-2/2018) Vám dále představíme další památné vily v našem městě, v tomto díle pak bývalou vilu významného pardubického chirurga, kladenského rodáka MUDr. Františka Messanyho (1870-1936) u Matičního jezera, v níž dnes působí Mateřská škola Koníček, blízká našemu klubu svým zaměřením na minulost našeho města a jeho pověsti.


Obrázky ze starých Pardubic - Bubeneč

obrázek k článku

Bubeneč byl sice název hostince, ale svého času býval i pojmem místopisným. Rozlehlý komplex Bubenče se rozkládal mezi Pernerovou a Sladkovského ulicí naproti letnímu stadionu. Vznikl roku 1729, když toto místo od Marie Kláry de Bossi koupil hamerník (kotlář) Melichar Ritz. Hostinec tu zřejmě byl již v polovině 18. století.


Co možná z dějin Pardubic neznáte - 11. část

obrázek k článku

Víte, že Pardubice měly vůbec první pravidelnou autobusovou linku na území Rakousko - Uherska? Stalo se tak 13. května 1908, kdy byl slavnostně zahájen provoz na linkách z Pardubic do Bohdanče a do Holic. Přepravu zajišťovaly poštovní vozy. Denně jezdilo na každé trati 4 až 5 spojů. I přes to, že v listopadu roku 1908 se jeden vůz s cestujícími u Semtína převrhl, vzniklo roku 1911 další spojení z Pardubic do Heřmanova Městce. Všechny tři linky sloužily nepřetržitě až do 1.světové války, kdy byly autobusy i s řidiči odveleny k armádě.


Atentát na Aloise Rašína v pardubickém tisku

obrázek k článku

V prvním měsíci tohoto roku si budeme připomínat devadesát pět let od tragické události, kterou si dějiny pamatují jako atentát na ministra financí. Na následujících řádcích se budeme věnovat reakcím pardubických tiskovin na tento bezprecedentní akt násilí.


Pardubice na poštovní známce

obrázek k článku

V roce 2015 vydala česká pošta známku nominální hodnoty A (nyní 16 Kč) s námětem poštovnictví. Výtvarník D.Kállay pojal známku poněkud rozverně, když poslové v cylindrech roznášejí dopisy a letí na čápech s rozevlátými křídly. Pod nimi je pražský Karlův most s bránou. Pochopitelně nechybějí ani poštovní trubky. U poštovní známky jsou i podobné kupony, samozřejmě bez nominální hodnoty. Pro nás je zajímavá jedna z nich, na níž je poštovní váha s balíkem plným žlutých kachňat včetně starostlivé kačeny. I zde jsou starostiví panáčci s cylindry, doplňující celý pitoreskní námět. Ale k věci: na balíku jsou další atributy. Je to balíková nálepka PARDUBICE 1 a doplňkové PILNĚ i další znázorňující přepravu zvířat. Pro mě důležitým poznatkem bylo, že jsem známku a dva kupony objevil na normální korespondenci.


Zajímavost

obrázek k článku

LIDOVÉ NOVINY Brno, roč. VIII., 1900, č. 16. neděle 21.ledna 1900 Strana 4. V posteli uhořel. V poslední době událo se několik neštěstí, při nichž lidé následkem neopatrnosti uhořeli. Buď kouřením v lůžku či blízkým přistavením a převržením světla vznikl oheň. (?) Hrozné neštěstí podobné událo se, jak se nám oznamuje, v noci na 19. t-m. v cukrovaru ve Vel. Pavlovicích. Život mladého, talentovaného muže padl mu za oběť. Josef Vambera, technický adjunkt cukrovaru ve Velkých Pavlovicích, rodák z Pardubic v Čechách, přišel o 1.hod. v noci na 19. t.m. ze služby do svého bytu. Unaven vysilující prací ulehl ihned do postele. Napadlo mu, aby si před spaním ještě zakouřil. Byl však bezpochyby tak unavený a ospalý, že mezi kouřením usnul. Hořící cigareta vypadla mu z úst do peřin. Peřina začala doutnat a čpavý kouř naplnil celý pokoj. Dusivý…


ANARCHOKOMUNISTA JAROSLAV PETRLÍK - SALÁT, pozapomenutý pardubický rodák - ke 100.výročí bolševické revoluce

obrázek k článku

Jaroslav Petrlík se narodil 19.února 1889 v Pardubicích. Tento základní životopisný údaj pochází z akt pražského policejního ředitelství z 3.ledna 1922 zabývajících se Petrlíkovým stíháním pro vraždu. 1/ Šlo o ?bývalého gymnazistu vytrženého válkou ze studií? (charakteristika spisovatele I.Olbrachta) 2/, který narukoval za Velké války (1914-18) k c. a k. armádě, v níž dosáhl hodnosti poručíka. Na východní frontě padl do ruského zajetí. V Rusku uvěřil myšlenkám bolševické revoluce a stal se dokonce jejich horlivým propagátorem (v Rusku i doma v ČSR).


Zázraky se dějí aneb podivuhodné léčebné a jiné prostředky v pardubické meziválečné reklamě (II. část)

obrázek k článku

Pokračujeme dalšími příklady reklamy, v jejichž sloganech se velmi často vyskytovala slůvka ?nejlepší?, ?jedinečné?, ?nejlevnější?, ?kouzelný?, ?kouzelník?, apod. Společným atributem těchto reklam byla dále i skutečnost, že se začaly vyskytovat především na počátku 30. let, kdy se reklamní text v důsledku tíživé světové hospodářské krize stává naléhavější, popisnější (deskriptivnější), opakují se jména výrobků, a jsou jim připisovány vlastnosti, které naznačovaly, že se jedná svého druhu o unikát (zákazník má vlastně štěstí, že narazil právě na tuto reklamu, protože si může pořídit něco, co tu ještě nebylo). Nápaditá reklama, jak po stránce textové, např. početné reklamní slogany, tak po stránce grafické, mizí. Čtenář podobně jako dnešní badatel musel z reklamního textu pociťovat boj o zákazníka. Reklama již pouze neinformuje, jako tomu…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem