Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
13.11.2019 18:00

Beseda s účastníky Sametové revoluce

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

17.11.2019 08:40

Po historických památkách Kolína

Kolín – Starý Kolín – Hlízov – Malín – Sedlec – Kutná Hora. Délka trasy 15 km. Odjezd v 8:41 hod. vlakem z hl.n., návrat 16:02 hod. (16:46 hod.) vlakem ČD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka. 

typ akce: Turistické vycházky

24.11.2019 07:40

Vojenský výcvikový prostor Milovice

Všejany – Milovice – Lysá nad Labem. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat 15:55 hod. (16:55 hod.) vlakem ČD. Vedoucí P. Kožený.Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka. 

typ akce: Turistické vycházky

27.11.2019 18:00

Pardubice černobíle

Série několika krátkých původně celuloidových filmů, které byly digitalizovány zásluhou Klubu přátel Pardubicka nabídne unikátné záběry na Pardubice.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Projev dr. J. Kotyka na poctě J. Kašparovi 25.5.2012 v budově staré reálky

obrázek k článku

Dámy a pánové, vážení hosté, jsem velmi rád, že Vás jako předseda Společnosti J. Kašpara v Pardubicích mohu uvítat na slavnostním odhalení pamětní desky ing. Janu Kašparovi, prvnímu českému aviatikovi, rodáku z Pardubic. Deska nám bude stále připomínat, že byl v letech 1893-1901 studentem pardubické reálky, v jejíž zachráněné budově se nyní nacházíme. Jak prokázal kolega Pavel Sviták ve své precizní kašparovské monografii, toto období studií Jeníka Kašpara teprve profilovalo jeho osobnost k technickým zájmům. K dokončení studií bylo zapotřebí i přímluv Jeníkova otce p.hoteliéra F.Kašpara z Veselky u profesorského sboru. Tento detail z mládi budoucího prvního českého aviatika nám však přibližuje jeho osobnost sympaticky lidským způsobem. Potvrzuje se tak známý psychologický poznatek, doložený i životními osudy jiných…


Památník Jana Kašpara v centru Pardubic byl schválen

obrázek k článku

Ve Zprávách KPP č. 3-4/2012 byli čtenáři informováni o mém návrhu vybudovat sochu prvního českého letce Jana Kašpara ve středu Pardubic. Od té doby postoupil schvalovací proces dále. Na základě úkolu z prosincové schůze rady města vytipoval odbor hlavního architekta ve spolupráci s komisí pro urbanismus a architekturu prostor pro památník. V průběhu tohoto období se odehrála řada jednání s odbornými orgány města i se zástupci zainteresovaných sdružení, kterým záleží na propagaci našich významných osobností i na vzhledu města. Bylo navrženo místo v západní části třídy Míru mezi Českou pojišťovnou a budovou MAGNUM, nedaleko někdejšího hotelu Veselka, kde se Jan Kašpar narodil. Rada města na své dubnové schůzi tento návrh podpořila. Na květnovém zasedání zastupitelstva města byl návrh schválen výraznou většinou 30 hlasů od…


Vesnice Pardubice a cyriacký klášter u kostela sv. Nartoloměje na informačním panelu v Pardubičkách

obrázek k článku

V květnu 2012 byl poblíž hlavního vchodu hřbitova v Pardubičkách instalován informační panel, který ve stručnosti seznamuje kolemjdoucí s nejstarší historií tohoto místa. Text na panelu je koncipován jako základní informace doplněná fotografiemi a půdorysným plánkem zde odkrytých fragmentů základů kostela sv. Bartoloměje a kláštera cyriaků. (Panel je popisován z pohledové pozice). V levé části panelu, pod úvodním nadpisem, je zobrazena řada předmětů - archeologických nálezů – získaných zde v průběhu archeologického výzkumu. První obrázek zleva zachycuje malý železný klíč s výřezem na zubu, s masivním kosočtverečným krčkem a malým kruhovým otvorem. Jedná se o osobní předmět přiložený do hrobu, provázející zesnulého i na onen svět. Obrázek druhý a obrázek na konci řady představují hliněné hrnce vypálené v hrnčířské peci. Jde o…


Něco navíc o Františku Dobiášovi ze Semteše

obrázek k článku

Je tomu více jak 70 let, kdy se nad Polabím v době německé okupace za mrazivé noci snesli k zemi poslové svobody našeho národa. Začítáme se znovu, tentokrát ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka, o nám známých událostech, zase o něco přesněji a podrobněji. U evangelického faráře Františka Dobiáše ze Semtěše se musíme chvíli zdržet, protože nám to káže svědomí. Nemůžeme si to prostě nechat pro sebe. František Dobiáš se totiž narodil u nás, ve Velimi. Jeho životní příběh známe, avšak neméně zajímavý byl i osud jeho bratra Josefa, který byl uzavřen o řadu let dříve a má jinou zajímavou historii. Zážitky Františka Dobiáše z období německé okupace jsme po válce slyšeli přímo z jeho úst. Byl do konce války vězněn v koncetračním táboře Dachau. Vzpomínal na dětství strávené ve Velimi, na vlastenecké prostředí, kterým zde procházel i na…


Brigádní generál M. Končický bydlel v Sakařovce

obrázek k článku

Někdy před třemi, čtyřmi léty jsem sledoval televizní pořad „Dukla – legenda a mýty“. Vystoupil v něm jeden z hrdinů této nešťastné bitvy, plukovník tankového vojska v.v. Mikuláš Končický. Ačkoliv mu přibylo šest desítek křížků, poznal jsem ho. V roce 1946 to byl mladý, fešný poručík čs. armády, který sloužil v Pardubicích a bydlel u naší rodiny v Sakařově ulici čp. 508. Dodnes s úctou uchováváme několik jeho fotografií. Na rubu jedné z nich je věnování „V upomínku rodině Brožových, od které jsem měl tolik lásky a porozumění, věnuje por. Mikuláš Končický“.“ Když mu vloni, už jako brigádnímu generálovi, propůjčoval prezident republiky „Řád Bílého lva“, (vojenské skupiny), osmělil jsem se a napsal panu generálovi dopis. Už jsem se vzdával naděje na odpověď, když se ozval v neděli na začátku ledna tohoto roku telefon. Pan…


Manželé Czerninovi ozdobou pernštejnského Te Deum v Pardubicích

obrázek k článku

V pondělí 18.červa 2012 uspořádaly Klub přátel Pardubicka a Římskokatolická farnost v Pardubicích v chrámu sv. Bartoloměje děkovnou pobožnost za udělení Velkého pernštejnského privilegia městu Pardubice 18. června 1512. Děkovné pobožnosti, jíž předsedal pomocný biskup Mons. J. Kajnek a moderoval arciděkan P. Antonín Forbelský, se zúčastnili manželé Polyxena a Děpolt hrabata Czerninovi z Chudenic a náměstek primátorky statutárního města Pardubice F. Brendl, jenž na závěr položil za město květiny k náhrobku Vojtěcha z Pernštejna v presbytáři chrámu. V průběhu slavnosti zazněly m.j. Svatováclavský chorál a díkůvzdání Te Deum laudamus. Paní hraběnka Polyxena (1941), dáma Hvězdového kříže a Řádu maltézských rytířů, rozená Lobkowiczová, sestra biskupa ostravsko-opavské diecéze F. V. Lobkowicze, nese křestní jméno své velké…


Pardubické kulatiny - září - říjen 2012

obrázek k článku

Před 20 lety: 1. 7. 1992 – Byl zahájen provoz pardubické Free zoně ve Starých Čívicích. Před 100 lety: 1. 9. 1912 – Na dnešní třídě 17. listopadu byla otevřena v pořadí třetí pardubická lékárna. Před 80 lety: 2. 9. 1932 – Došlo k pojmenování ulice vedoucí od hotelu Zlatá štika na Židov jako Husova, park pod zámkem dostal pojmenování Tyršovy sady. Před 170 lety: 4. 9. 1842 – byla zahájena stavba železniční trati Praha – Olomouc. Před 120 lety: 4. 9. 1892 – Byla otevřena druhá pardubická lékárna na dnešní třídě Míru, která funguje bez přestávky dodnes. Před 170 lety: 5. 9. 1842 – byla dána do provozu na dnešní tř. 17. listopadu první pardubická telefonní ústředna. Před 150 lety: 7. 9. 1862 – Pardubice navštívili František Palacký a František Ladislav Rieger.


Žili mezi námi - Štěpánka Krausová

obrázek k článku

V pátek 9. 3. 2012 se pardubická veřejnost rozloučila se 100letou paní Štěpánkou Krausovou , dlouholetou členkou KPP, jíž jsme blahopřáli v letošním dvojčísle 1-2, s. 66-67 a jíž k jejímu životnímu výročí stihl ještě poblahopřát předseda KPP ing. Jan Linhart. Upřímnou soustrast vyjadřujeme jejímu synovi ing. Pavlu Krausovi,CSc., předsedovi naší pražské pobočky. Věčná čest její památce!


Žili mezi námi - Bronislav Poloczek

obrázek k článku

Ve věku 72 let zemřel 16. 3. 2012 v Praze Bronislav Poloczek, herec známý z divadla, filmu i televizní obrazovky, který se zapsal do povědomí diváků především jako kapitán Ořech ze Švandrlíkových Černých baronů nebo Tomáš Babula z televizní Hospody. Poloczek trpěl v posledních letech zdravotními potížemi. Od roku 2006 mu chůzi komplikovaly problémy s dolnímu končetinami. V roce 2008 prodělal mrtvici. I když se na jeviště i plátno vracel v drobnějších úlohách, stále více se uzavíral do soukromí. Narodil se v obci Horní Suchá na Karvinsku v roce 1939 v polské rodině. Divadlo začal hrát v sedmnácti letech v polském souboru Těšínského divadla v Českém Těšíně, kam nastoupil jako kulisák. O čtyři roky později debutoval na filmovém plátně v romantickém filmu Valčík pro milión z roku 1960. Studium herectví na brněnské JAMU úspěšně…


ŽILI MEZI NÁMI – Václav Mrázek

obrázek k článku

V kopané jsou oslavováni a historie si spíše pamatuje útočníky (střelce), potom brankáře, záložníky a nejméně obránce. Jedním z těchto zapomínaných obránců je i Václav Mrázek, který by se v loňském roce dožil 100 let (2. 2. 1911 – 13. 6 .1972). Narodil se v Praze a již od mládí patřilo jeho srdce Spartě, s níž vyhrál dorostenecký přebor republiky. Po několika utkáních za mužstvo dospělých (kde marně hledal místo v sestavě) odchází do Francie, kde v letech 1930 – 1933 hrál za prvoligové Stade Rennais. Zde byli jeho spoluhráči pozdější reprezentanti brankář Klenovec a Bouček a další Čech Šefelín i hráči z Německa, Jugoslávie, Rakouska a samozřejmě Francouzi. Za zmínku stojí, že do Francie odjížděl s nalomenou lýtkovou kostí z přátelského utkání, kdy nastoupil za tým ČSR „B“. Václav Mrázek doby léčení využil na získání…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem