Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Hříšní lidé města Pardubic - 26. část

obrázek k článku

Rok 1933, pokračování Políček, který způsobil smrt! Před chrudimským porotním soudem za předsednictví dr. Charváta stanul minulý týden (poč. října) 45letý hudebník Jaroslav Roedl z Pardubic, kterého žaloval státní zástupce dr. Ječný pro zločin zabití. Dne 26. 2. seděl Roedl v ranních hodinách v nádražní restauraci, kde k jeho stolu přistoupil B. Endr z Moravan. Roedl se ze žertu Endrovi představil a sejmu klobouk, který mu však Endr uchopil a držel. „Roedl vyťal za to Endrovi dva políčky. Pro tento vstup byli oba číšníkem z restaurace vykázáni. Venku však Roedl uhodil Endra ještě jednou, do levého spánku. Po ráně Endr ihned klesl a odpoledne téhož dne zemřel. Podle pitevního nálezu byla zjištěna u Endra mnohonásobná zlomenina levé spánkové kosti a spodiny lebeční. Dle úsudku soudních znalců zranění smrtelné. Zranění to bylo…


Životní osudy fotbalisty Kreuze

obrázek k článku

V Pardubicích už žije jen málo pamětníků slavných let pardubického fotbalu v letech 1937 – 1945. SK Pardubice se v roce 1937 v kvalifikaci probojoval do státní ligy. Byla to tenkrát velká sláva, ale vedení mužstva, předsedovi ing. Josefu Venclovi a nově angažovanému trenérovi Otokarovi Škvainovi – Mazalovi bylo jasné, že mužstvo pro nejvyšší soutěž musí posílit. Mimo jiné padla volba i na pětadvacetiletého, vysokého a urostlého záložníka Arnošta Kreuze z DFC Praha. Protože osudy tohoto syna německých rodičů jsou více než zajímavé, pokusil jsem se je vysledovat. Ernst Kreuz se narodil německým rodičům dne 9. 5. 1912 ve Veselí, části obce Neštěmice u Ústí nad Labem. Jeho fotbalové začátky spadají však do německého klubu DSK Brüx – Most. Už ve svých sedmnácti letech se objevuje v sestavě Teplitzer FK v sezóně 1929 – 1930, kdy…


Vzpomínka na paní L. Horáčkovou

obrázek k článku

Ti, kteří ji znali trochu blíž, o ní nikdy nemluvili ve spojení se jménem jejího manžela. Pro ně byla vždy jen „Líza“, i když ji tak přímo neoslovovali a označení Líza bylo spíš vyjádření snad přátelskosti či nevysloveného obdivu. Patřila mezi pardubické osoby – svým vzhledem, charakteristickou postavou i přátelským postojem. Někteří lidé k ní měli negativní postoj, dovedla být odměřená, ale vždy korektní. Hodně pardubických dětí a studentů učila angličtinu, učila způsobem nekantorským. Chtěla konverzaci, učila mluvit. Když některý, ovšem platící žák, nemohl na stanovenou hodinu přijít nebo když ona sama nemohla hodinu dodržet, vždy tuto hodinu nahradila, korektně a poctivě. Byla „svéráz“, přísně dbala o svou postavu a vzhled. Chodila pravidelně cvičit, jezdila výborně na lyžích, jezdila na koni, hrála tenis atd. Důsledně…


Na lince je Tokio po 30 letech

obrázek k článku

Je tomu právě 30 let, kdy byl v našem vlastivědném časopise číslo 3-4/ 1982 publikován článek „Na lince je Tokio“ od známého pardubického novináře Vlastimila Weinera. Je to reportáž o přednášce a besedě našeho člena, Mgr. Ivo Štolce. Členům pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka vyprávěl o tom co dělá Japonsko Japonskem a co zajímavého o této zemi poznal během tří let, tří měsíců a tří dnů, kdy v této zemi před více než 40 lety pobýval jako zpravodaj Československé tiskové kanceláře (ČTK) a Československého rozhlasu.. Čas oponou trhnul, ale nic se nezměnilo na zajímavosti příběhů z dalekého Japonska. Nic se nezměnilo na atraktivnosti životních příběhů a zkušeností dlouholetého Pardubáka Ivo Štolce. Znovu byla v Praze naplněna klubovna posluchači jako tehdy před 30 lety a znovu s velkým zájmem, potěšením i úctou si naši…


Ing. Jan Kašpar a technické muzeum

obrázek k článku

Od června 1910 prakticky až do konce onoho roku byl Ing. Jan Kašpar jediným českým letcem na domácí půdě, schopným pořádat veřejné produkce a propagovat tak v českých zemích nový technický obor. Na podzim toho roku sice začal v Pardubicích zkoušet létání také Vincenc Barthell, ale jeho celkový „nálet“ se počítal jen na minuty. Ani Eugen Čihák toho od konce září zatím mnoho nenalétal. V Plzni provedl ke konci roku 1910 Jan Čermák několik vcelku úspěšných letů, ale i jeho letový čas se pohyboval jen v úrovni několika minut. A ani František Šimůnek z Nuslí zatím významnější výkony nepodával. Situace na jaře roku 1911 nebyla příliš odlišná. Eugen Čihák se snažil, ale zatím měl za bratrancem Kašparem stále zpoždění. Barthel mnoho nenalétal. Jan Čermák odešel do Vídně s doma už nelétal. A František Šimůnek stavěl nové letadlo, aby…


Projev dr. J. Kotyka na poctě J. Kašparovi 25.5.2012 v budově staré reálky

obrázek k článku

Dámy a pánové, vážení hosté, jsem velmi rád, že Vás jako předseda Společnosti J. Kašpara v Pardubicích mohu uvítat na slavnostním odhalení pamětní desky ing. Janu Kašparovi, prvnímu českému aviatikovi, rodáku z Pardubic. Deska nám bude stále připomínat, že byl v letech 1893-1901 studentem pardubické reálky, v jejíž zachráněné budově se nyní nacházíme. Jak prokázal kolega Pavel Sviták ve své precizní kašparovské monografii, toto období studií Jeníka Kašpara teprve profilovalo jeho osobnost k technickým zájmům. K dokončení studií bylo zapotřebí i přímluv Jeníkova otce p.hoteliéra F.Kašpara z Veselky u profesorského sboru. Tento detail z mládi budoucího prvního českého aviatika nám však přibližuje jeho osobnost sympaticky lidským způsobem. Potvrzuje se tak známý psychologický poznatek, doložený i životními osudy jiných…


Památník Jana Kašpara v centru Pardubic byl schválen

obrázek k článku

Ve Zprávách KPP č. 3-4/2012 byli čtenáři informováni o mém návrhu vybudovat sochu prvního českého letce Jana Kašpara ve středu Pardubic. Od té doby postoupil schvalovací proces dále. Na základě úkolu z prosincové schůze rady města vytipoval odbor hlavního architekta ve spolupráci s komisí pro urbanismus a architekturu prostor pro památník. V průběhu tohoto období se odehrála řada jednání s odbornými orgány města i se zástupci zainteresovaných sdružení, kterým záleží na propagaci našich významných osobností i na vzhledu města. Bylo navrženo místo v západní části třídy Míru mezi Českou pojišťovnou a budovou MAGNUM, nedaleko někdejšího hotelu Veselka, kde se Jan Kašpar narodil. Rada města na své dubnové schůzi tento návrh podpořila. Na květnovém zasedání zastupitelstva města byl návrh schválen výraznou většinou 30 hlasů od…


Vesnice Pardubice a cyriacký klášter u kostela sv. Nartoloměje na informačním panelu v Pardubičkách

obrázek k článku

V květnu 2012 byl poblíž hlavního vchodu hřbitova v Pardubičkách instalován informační panel, který ve stručnosti seznamuje kolemjdoucí s nejstarší historií tohoto místa. Text na panelu je koncipován jako základní informace doplněná fotografiemi a půdorysným plánkem zde odkrytých fragmentů základů kostela sv. Bartoloměje a kláštera cyriaků. (Panel je popisován z pohledové pozice). V levé části panelu, pod úvodním nadpisem, je zobrazena řada předmětů - archeologických nálezů – získaných zde v průběhu archeologického výzkumu. První obrázek zleva zachycuje malý železný klíč s výřezem na zubu, s masivním kosočtverečným krčkem a malým kruhovým otvorem. Jedná se o osobní předmět přiložený do hrobu, provázející zesnulého i na onen svět. Obrázek druhý a obrázek na konci řady představují hliněné hrnce vypálené v hrnčířské peci. Jde o…


Něco navíc o Františku Dobiášovi ze Semteše

obrázek k článku

Je tomu více jak 70 let, kdy se nad Polabím v době německé okupace za mrazivé noci snesli k zemi poslové svobody našeho národa. Začítáme se znovu, tentokrát ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka, o nám známých událostech, zase o něco přesněji a podrobněji. U evangelického faráře Františka Dobiáše ze Semtěše se musíme chvíli zdržet, protože nám to káže svědomí. Nemůžeme si to prostě nechat pro sebe. František Dobiáš se totiž narodil u nás, ve Velimi. Jeho životní příběh známe, avšak neméně zajímavý byl i osud jeho bratra Josefa, který byl uzavřen o řadu let dříve a má jinou zajímavou historii. Zážitky Františka Dobiáše z období německé okupace jsme po válce slyšeli přímo z jeho úst. Byl do konce války vězněn v koncetračním táboře Dachau. Vzpomínal na dětství strávené ve Velimi, na vlastenecké prostředí, kterým zde procházel i na…


Brigádní generál M. Končický bydlel v Sakařovce

obrázek k článku

Někdy před třemi, čtyřmi léty jsem sledoval televizní pořad „Dukla – legenda a mýty“. Vystoupil v něm jeden z hrdinů této nešťastné bitvy, plukovník tankového vojska v.v. Mikuláš Končický. Ačkoliv mu přibylo šest desítek křížků, poznal jsem ho. V roce 1946 to byl mladý, fešný poručík čs. armády, který sloužil v Pardubicích a bydlel u naší rodiny v Sakařově ulici čp. 508. Dodnes s úctou uchováváme několik jeho fotografií. Na rubu jedné z nich je věnování „V upomínku rodině Brožových, od které jsem měl tolik lásky a porozumění, věnuje por. Mikuláš Končický“.“ Když mu vloni, už jako brigádnímu generálovi, propůjčoval prezident republiky „Řád Bílého lva“, (vojenské skupiny), osmělil jsem se a napsal panu generálovi dopis. Už jsem se vzdával naděje na odpověď, když se ozval v neděli na začátku ledna tohoto roku telefon. Pan…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem