Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Rozhovor se Zdeňkem Sigmundem

obrázek k článku

1/ Když vyslovím Tvé jméno Zdeněk Sigmund, tak většina lidí v Pardubicích ví, o koho jde, vždyť i Tvůj otec tady patřil ke známým umělcům. Ale mnozí si Tě pamatují z minulosti spíš jako úspěšného keramika a o této Tvé činnosti už dlouho není nic slyšet Proč...? Těch důvodů je celá řada. Já bych tu keramiku, v tom svém pojetí, vycházejícím z klasické hrnčířské tradice, já bych ji asi musel skladovat, vůbec nemám šanci se s tím uživit. V konkurenci té dnešní, rádoby módní vlny, to jsou věci prakticky neprodejné. A tomuto vkusu já se přizpůsobovat nechci. Navíc keramika je dneska luxusní záležitost, mluvíme-li o výrobě, proud do pece, hlína, glazury, všechno je dnes mnohem dražší. Ale to by snad ani nebyl ten nejhlavnější důvod, i když je nesporně významný, ale jde ještě o něco jiného. Je to ta vtíravá otázka, mám já bdít v noci hodiny u…


Je to k nevíře, malíři Zdeňku Sigmundovi je 70 let

obrázek k článku

V Pardubicích, ve městě nebo na silnici k Heřmanovu Městci můžete potkat na kole jedoucího muže s neposlušnou šedivou kšticí. Každým rokem najezdí alespoň půl tisícovky kilometrů. Snad proto vypadá na "pětapadesát", ale zdání klame. Malíři Zdeňku Sigmundovi je dnes, 29.října 1994 právě sedmdesát let. Oslaví je v pátek 4.listopadu ve foyeru Východočeského divadla v Pardubicích zajímavou výstavou. Napsal nám o ní Ivan Ladýř. Budou to vlastně v jeden večer, v jednom divadle, hned dvě premiéry. Prvnímu uvedení nově nastudované hry Arthura Millera "Smrt obchodního cestujícího" bude ve foyeru divadla předcházet vernisáž výstavy "Setkání s mrtvými". Zdeněk Sigmund, malíř zátiší a krajin, před lety i vynikající keramik, tady v 70.letech vlastně poprvé vystaví portréty. Technikou pastelů, temper či barevných tuší, na kresbách proškrabovaných…


Rozhovor s Josefem Janišem

obrázek k článku

s členem výboru KPP a redakční rady Z KPP Josefem JANIŠEM V lednu letošního roku jste se dožil 75 let. Patříte k zakládajícím členům KPP r. 1965. Jak byste zhodnotil uplynulých 30 let ? Nemohu dobře hodnotit práci KPP za uplynulých 30 let, neboť až do roku 1977 jsem byl čistě konzumním členem, který se pilně zúčastňoval všech pořádaných přednášek na historická témata. Těch bylo tenkrát dost a měly úroveň. Do vlastní práce v klubu jsem se zapojil, lépe řečeno byl zapojen teprve v roce 1977, a to v souvislosti s vydáváním Vlastivědné abecedy dr. Theina. Tato abeceda začala vycházet v lednu 1973 v pardubických novinách ZÁŘ pod titulkem " Z pardubické kroniky ". Vyšlo celkem 67 pokračování, v srpnu 1973 však vše skončilo z důvodů, které neznám. Dne 5. července 1976 JUDr. Pavel Thein zemřel. Zůstal po něm materiál obsahující 516 stran…


Vybrané kapitoly z kroniky Pardubického filmového klubu - 1. část

obrázek k článku

1 .část - Co předcházelo vzniku Klubu přátel filmového umění První prolog: V průběhu roku 1950 vznikla v tehdejších Východočeských chemických závodech Rybitví krásná myšlenka na pořádání různých seminářů, které měly za cíl v uzavřených cyklech přibližovat význačné osobnosti a události v jednotlivých oblastech i hudby, výtvarného umění a filmu.


Pardubičtí dragouni – vzpomínka

obrázek k článku

Když jsem 1.října 1926 nastoupil vojenskou službu v Pardubicích u jezdeckého pluku 8, byly Pardubice město asi 37 tisíc obyvatelů - na tehdejší dobu to bylo velké město. Pardubice se nám hned zalíbily svým rušným a kulturním životem. Jezdecká kasárna byla tam, kde je teď Prior s okolím. Hned u kasáren křižovatka se sousoším bratranců Veverků, hotel Veselka a synagoga; hlavní ulice - to už byla velkoměstská třída plná obchodů a výstavných domů. Na jejím konci pěkné náměstí s typickou Zelenou branou, kostelem a divadlem. Za Zelenou branou velké historické náměstí se zachovalými památnými domy a krásnou radnicí. Dále rozsáhlý zámek. Soutok Chrudimky s Labem. Za kasárnami podél Labe široký travnatý pruh, kde si hrály děti, maminky s kočárky tam jezdily, tam jsme se v Labi koupali. V areálu kasáren bylo jezdecké učiliště a část jezdeckého…


Nad deskou čestných občanů Pardubic

obrázek k článku

Mnozí pardubičtí obyvatelé využili 2.října 1994 Dne otevřených dveří na pardubické radnici, který se konal v rámci "Městského festivalu Pardubic", aby si prohlédli renovovanou dominantu hlavního náměstí pardubického starého města. Mnozí z nich měli přitom příležitost zastavit se vůbec po prvé před vkusně provedenou mosaznou deskou se jmény čestných občanů města Pardubic. Jsou do ní vyryti nositelé tohoto čestného titulu od prvních udělení v r. 1861 až do r. 1993 vyjma těch, kterým bylo čestné občanství v r. 1993 rozhodnutím zastupitelstva města odňato, a kromě jednoho případu, o kterém se zmiňuji dále.


Pravda o zničení pomníku T.G.Masaryka v Pardubicích

obrázek k článku

DOKUMENT Místostarosta pardubického "Sokola" a člen přípravného výboru Masarykovy společnosti v Pardubicích pan B.Wagner předal naší redakci zajímavý dokument o stržení Španielova pomníku TGM na náměstí Legií za nacistické okupace 18.4.1940. Autorem je štábní rotmistr Václav Kodet (1895-1967), který toto svědectví sepsal 9.června 1945.Vyzýváme naše čtenáře, zdali redakci nemohou poskytnout podobné svědectví o stržení zbytku pomníku za komunismu. Děkujeme panu B.Wagnerovi za poskytnutí tohoto mimořádného svědectví. Redakce ZKPP


Pardubický slavín - Antonín Staude

obrázek k článku

ANTONÍN STAUDE - sochař,kamenfk,řezbář a pozlacovač (nar.25.3.1824, zemř.25.3.1893) jeho žena Antonína (1837-1910) V prostoru I.D/3 (na plánku J.Janiše) na Městských hřbitovech v Pardubicích (t.zv. Stará část) nás zaujme velmi zanedbaný hrob se zničeným mramorovým krucifixem, který spadl z pomníku a roztříštil se. (Na přiložené fotografii J.Janiše je zachycen stav pomníku ještě předtím.) Náš klub upozorňoval několikrát Správu městských hřbitovů v Pardubicích (ještě před listopadem 1989) na náklon pomníku, tehdy krásný krucifix ještě stál. Pak mu zřejmě možná ještě "pomohl" nějaký vandal ... Je to ironie osudu, protože jde o pomník Antonína Staudeho, od roku 1852 majitele socha řskokamenického závodu v Pardubicích na Alžbětině třídě (dnešní tř. 17.listopadu) čp.571, rodáka z Chrudimě. Zde se A.Staude narodil 25.března 1824 (podle nápisu…


Stanislav Srazil

obrázek k článku

O Stanislavu Srazilovi jsem už jednou ve ZKPP psal (1). Byl to tehdy ale jenom krátký článek se základními informacemi, protože doba tehdy nebyla těmto tématům a osobnostem příliš nakloněna. Vracím se proto k tomuto statečnému vojákovi znovu trochu obšírněji. Stanislav Srazil se narodil 7. května 1919 v Pohránově - dětství a mládí prožil v Horních Ředicích. Tam vychodil obecnou školu a po absolvování měšťanské školy v Holicích se vyučil číšníkem. Pracoval pak na různých místech. Po obsazení republiky, ač ještě nevoják, se rozhodl odejít za hranice. Už 30. května 1939 vstoupil dobrovolně do polovojenského pracovního tábora na severní Moravě a odtud 19. Června 1939 přešel tajně v blízkosti Ostravy do Polska. Polská pohraniční stráž ho zadržela a vrátila zpět do protektorátu. Byl předán frýdecké služebně gestapa. Odtud byl po tvrdých…


Srážka letadel v r. 1945

obrázek k článku

Jako studující Obchodní akademie jsem byl totálně nasazen spolu s ostatními spolužáky do Technische Nothilfe. Po bombardování Pardubic jsme odklízeli trosky. Byl krásný slunný den, nebe bez obláčků. Pracovali jsme v Jungmannové ulici. Muselo to být brzy zjara, protože začínala růst tráva. Náhle přiletělo 12 FokeWulfů FW 190 ve vyrovnané formaci. Jako o přehlídce. Byl to nezvyklý zjev, protože v té době Němci v Pardubicích létali málo a vůbec ne ve formacích. 12 FW 190 a 12 motorů po 1700 HP dělalo veliký hluk. Po průletu jsme dále házeli lopatami. Po chvíli se letadla objevila znovu v hádku, t.j. jedno za druhým a let střemhlav piké na letiště. Po další chvíli přeletěli odstupňovaní vlevo, nový průlet Pro nás to bylo příjemné, takový malý letecký den. Tak létali asi půl hodiny a létali opravdu pěkně. Stejné vzdálenosti mezi jednotlivými…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem