Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
14.08.2022 07:40

Zvičina

Mostek - Zvičina - Bílá Třemešná. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:40 hod. ČD + Arriva  Návrat 16:26 Arriva + ČD. Vedoucí L. Černíková. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.08.2022 07:50

Pramen Chrudimky

Čachnov - Filipov - pramen Chrudimky - Kameničky - Svatojanské Lázně - Skanzen Hlinsko. Délka trasy 17 km. Odjezd 7:53 hod. vlak ČD  Návrat 16:07 / 18:06 ČD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.08.2022 08:35

Bitva na Chlumu

Dlouhé Dvory - Chlum – Lohenice. Délka trasy 15 km. Odjezd 8:35 hod. vlak ČD Návrat  15:53 / 16:26 ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

10.09.2022 14:00

Historie a stromy ve veřejném prostoru

Klub přátel Pardubicka pořádá v sobotu 10. září v rámci Dnů evropského dědictví pro zájemce z řad veřejnosti vlastivědnou a přírodovědnou vycházku pardubickými parky s vyprávěním o jejich historii a o stromech, jejichž výsadbu v minulých letech prováděl Klub přátel Pardubicka.

Stejně tak jako je historie míst, kde žijeme, naším kulturním dědictvím, jsou stromy ve veřejném prostoru kulturním dědictvím nejen pro nás, ale i pro budoucí generace po následující desítky možná stovky let.

Sraz účastníků je v sobotu 10. září ve 14 hodin u restaurace Rybárna u Matičního jezera, zakončení je plánováno v parčíku před úřadem městského obvodu Pardubice IV v Pardubičkách.

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Z PAMĚTI TISKAŘE J. ČÍŽKA Zmizelé uličky v Pardubicích

obrázek k článku

Nejznámější uličkou v Pardubicích byla cesta do Bubenče. Na hlavní třídě, v domě čp. 94 byl vchod do nevábné uličky, věčně znečistěné, mezi ploty zahrad a dvorů, směrem severním, do zahrady restaurace, zvané Bubeneč. Odtud se mohlo vyjít vraty k cestě další, směr Labe. Po zbourání Bubenče a vykácení krásných stromů, postavilo se zde několik semtínských domů a ulička byla zazděná. Asi kolem roku 1970 nový majitel domu čp. 94 (Park kultury a oddechu) otevřel tuto uličku a získal tudy přístup k malé výstavní síni.


Pardubičtí starostové ? 7. část

obrázek k článku

Jak je hořké muset výsadní postavení na radnici opustit, poznali z novodobých pardubických starostů mnozí, zadostiučinění z návratu si však mohli vychutnat jen málokteří. Tak se v minulém století po sedmi letech na radnici vrátil Václav Bubeník a o čtyři roky déle to trvalo Františkovi Hoblíkovi.


Rukopis Salicettiho lékařství

obrázek k článku

Ve sbírce Rukopisy Východočeského muzea pod inventárním číslem Rkp 372/22 je uložen český rukopis lékařského obsahu. Jedná se o vzácný sborník, který byl Muzejnímu spolku darován roku 1897 Františkem Riegrem, ředitelem Franckovy továrny na kávovinové náhražky.


KASÁRNY V PALACKÉHO ULICI

obrázek k článku

- V radničním zpravodaji v roce 2003 jsem psal podrobně o historii starých kasáren postavených na zrušených hradbách, které sloužily svému účelu od roku 1776 do roku 1895. Ve Zpravodaji jsem uváděl rovněž historii ?nových? kasáren v Palackého ulici.


Rozhovor s Hubertem Krejčím

obrázek k článku

Pardubický rodák Hubert Krejčí, známý především jako divadelní režisér, scénárista, překladatel a mim se narodil 11.11.1944. Vystudoval JAMU v Brně, v 70. a 80. letech vedl v Pardubicích a později i v pražském Bránickém divadle pantomimy vlastní soubor ?Yorickova pantomima?. Mimo to pohostinsky spolupracoval například s Divadlem Na provázku Brno a Ha-divadlem Prostějov, v devadesátých letech působil jako pedagog na JAMU. Píše od konce 60. let většinou kratší divadelní hry, často inspirované asijskou divadelní kulturou. Trvale žije v Praze.


František Vyčichlo ? významný český matematik

obrázek k článku

František Vyčichlo se narodil ve východočeské metropoli 22. dubna roku 1905. Přestože většinu svého života strávil v hlavním městě Praze, v pardubické ulici V ráji přižil v domě čp. 536 své dětství i léta dospívání. Jeho otec pracoval jako dílovedoucí v tehdejší Dvořákově strojírně. V jeho příbuzenstvu se dokonce tradovalo, že se podílel na konstrukci prvního letadla Evžena Čiháka, který se společně s dalším Pardubákem Ing. Janem Kašparem zařadil mezi průkopníky českého letectví. Bezstarostné mládí však Františku Vyčichlovi netrvalo dlouho. V roce 1920 tatínek pozdějšího významného matematika zemřel. Jeho manželka se od té doby musela sama starat o čtyři děti ? od nejstaršího Františka, dcerky Zdeňku s Marií až po nejmladšího Jana. Právě prvorozený syn s ní proto sdílel starost o tři mladší sourozence. Všichni dosáhli středoškolského…


Tůma (Tomáš) Přeloučský, významný český teolog

obrázek k článku

Jméno tohoto významného českého teologa a sociálně kriticky zaměřeného politika z přelomu středověku a novověku v Přelouči od počátku padesátých let minulého století Sbor církve československé husitské (viz plakát k slavnostnímu otevření sboru) a též ulice, ve které se tento sbor nachází. I když je toto jméno pro mnohé místní občany takto součástí každodennosti, je bližší povědomí o osudech a významu tohoto čelného představitele Jednoty bratrské často překvapivě nízké. (Umístění fotosnímku plakátu k slavnostnímu otevření sboru ?Tůmy Přeloučského?). Ani historikům není jasné, jaký měl Tůma k Přelouči vlastně vztah.


O VOJTĚCHU VÁŽNÉM TROCHU JINAK

obrázek k článku

Jako doplněk k našemu dlouhodobému seriálu ?Kapitoly z dějin českého fašismu v Pardubicích? připojujeme vybranou kapitolu z knihy Oty Hromádka Jak se kalila voda (vyd. INDEX v Kolíně na R. 1982). Autor pracoval ve 30. letech v Pardubicích jako krajský tajemník Komsomolu a později KSČ. Potom bojoval ve španělských interbrigádách a jako partyzán ve Francii. Po válce byl r. 1954 odsouzen v nezákonném procesu s B. Koboldem, zetěm J. Švermy, a spol. na 12 let vězení, byl však propuštěn již roku 1956. Trest trávil v leopoldovské pevnosti na Slovensku a jáchymovských uranových dolech (tábor ROVNOST). V Leopoldově se m. j. setkal s A. Londonem, V. Hajdů a E. Löblem, odsouzenými v procesu s R. Slánským roku 1952. Roku 1968 požádal O. Hromádko po sovětské invazi do ČSSR o politický azyl ve Švýcarsku. Vybíráme kapitolu ?Košilaté doby? líčící…


Kostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích

obrázek k článku

Jednou z nejvýznamnějších a nejstarších památek v našem kraji je kostel Nejsvětější Trojice v Sezemicích, původně kostel klášterní, ženského řádu cisterciáckého. Prošel několika přestavbami a opravami, z nichž některé značně narušily původní ráz kostela. Poslední oprava, která stála téměř jeden milion korun a která byla provedena takřka v hodině dvanácté, zachránila tuto jedinečnou památku ne-li před zničením, tak alespoň před nenapravitelnými škodami.


KE KAŠPAROVI, REÁLCE A TAKÉ PŘÍSPĚVATELŮM ZPRÁV

obrázek k článku

Nejsem Pardubák, ale díky bádání v oblasti počátků létání v Čechách mám s Pardubicemi, kolébkou české aviatiky, letité dobré kontakty. Začátek těchto kontaktů má zcela konkrétní datum: 16. dubna 1970. Byl to den šedesátého výročí prvního doloženého letu Ing. Jana Kašpara a v Pardubicích, poblíže chrudimské trati, se konalo slavnostní odhalení obnoveného pomníku Ing. Jana Kašpara. Pomník na tomto místě stál od roku 1928. V době, kdy byl poprvé slavnostně odhalen, nesl nápis tvrdící, že Ing. Jan Kašpar uskutečnil první let 25. srpna 1909. Žel, za okupace byl pomník poškozen, ?z moci okupačně úřední? musel mj. zmizet nápis, že pomník věnoval Aeroklub republiky Československé ? neb tehdy přeci již nebylo Československa, také Aeroklub byl zakázán.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem