Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
14.08.2022 07:40

Zvičina

Mostek - Zvičina - Bílá Třemešná. Délka trasy 11 km. Odjezd v 7:40 hod. ČD + Arriva  Návrat 16:26 Arriva + ČD. Vedoucí L. Černíková. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.08.2022 07:50

Pramen Chrudimky

Čachnov - Filipov - pramen Chrudimky - Kameničky - Svatojanské Lázně - Skanzen Hlinsko. Délka trasy 17 km. Odjezd 7:53 hod. vlak ČD  Návrat 16:07 / 18:06 ČD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.08.2022 08:35

Bitva na Chlumu

Dlouhé Dvory - Chlum – Lohenice. Délka trasy 15 km. Odjezd 8:35 hod. vlak ČD Návrat  15:53 / 16:26 ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

10.09.2022 14:00

Historie a stromy ve veřejném prostoru

Klub přátel Pardubicka pořádá v sobotu 10. září v rámci Dnů evropského dědictví pro zájemce z řad veřejnosti vlastivědnou a přírodovědnou vycházku pardubickými parky s vyprávěním o jejich historii a o stromech, jejichž výsadbu v minulých letech prováděl Klub přátel Pardubicka.

Stejně tak jako je historie míst, kde žijeme, naším kulturním dědictvím, jsou stromy ve veřejném prostoru kulturním dědictvím nejen pro nás, ale i pro budoucí generace po následující desítky možná stovky let.

Sraz účastníků je v sobotu 10. září ve 14 hodin u restaurace Rybárna u Matičního jezera, zakončení je plánováno v parčíku před úřadem městského obvodu Pardubice IV v Pardubičkách.

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Zprávy KPP


Karel Moor a Pardubice 2. část

obrázek k článku

Karel Moor vychodil obecnou školu ve svém rodišti, kromě posledního roku, kdy byl poslán do Horního Lánova, do německé školy ?na handl?, jak se tehdy praktikovalo. Na místě domu na náměstí v Lázních Bělohradě čp. 42 (bývalá Knejflova chalupa), kde rodina Moorova bydlela až do roku 1885, stojí dnes sgrafity vyzdobený dům zvaný Finkův. Rodiče Karla Moora dům prodali a odstěhovali se do Pardubic.


Pardubický rodák Oskar Brázda a jeho Líčkov

obrázek k článku

Nedaleko Žatce, kde lesnatá vrchovina Džbánu spadá k širokému údolí Ohře, se nad lány chmelnic vypíná mohutný zámek Líčkov. Donedávna o něm téměř nikdo nevěděl, byl dlouho znám jen v nejbližším okolí. Má ale pozoruhodnou historii, která vyvrcholila, když tu po dobu několika desetiletí přebýval a tvořil vynikající malíř ? pardubický rodák Oskar Brázda.Ing. Jan Kašpar a havárie mostu

obrázek k článku

V knize o Ing. J. Kašparovi, kterou v březnu 2003 vydalo pardubické Východočeské muzeum, jsem se pokusil zachytit pokud možno nejúplněji života běh a leteckou činnost našeho prvního letce. Byl jsem si ovšem vědom, že stále lze nalézat doplňující údaje, zvláště z období mimo let 1910 ? 1912, kdy Ing. Kašpar létal a byl tedy takřka neustále sledován českým tiskem. Neúplné údaje o jeho životě se týkají jeho působení v Německu od jara 1908 do počátku roku 1909. K tomuto období máme totiž jen jeho korespondenci (a nevíme, zda dochovanou v úplnosti) a jeho vlastní vzpomínky. Bádání v německých archivech je pro našince komplikované jednak pro svou finanční náročnost, jednak proto, že údaje týkající se Ing. Kašpara mohou být rozptýleny po značné části německého území. A, žel, ukazuje se, že Kašparovy vlastní vzpomínky jsou nedostatečně…


Karel Bezdíček, praporečník

obrázek k článku

Ve zprávách KPP č. 9 ? 10/1988 ? vlastivědná abeceda Dr. Theina bylo uvedeno heslo Karel Bezdíček, praporečník, od prof. dr. Jiřího Frajdla, CSc. Protože tento dobrovolník byl znám jako praporečník 1. roty praporu C, dovolím si uvedené heslo doplnit údaji týkajícími se konkrétně tohoto praporu.


Několik zadumání nad Pamětí Jana Jaroměřského

obrázek k článku

Na rok 2003 připadalo 465. výročí zhoubného požáru pernštejnských Pardubic, o němž říká "Paměť" na přídeští tzv. druhé městské knihy, že "léta od narození Syna Božího pána Krista tisícího pětistého třicátého osmého v pátek po slavné památce vtělení pána Krista jinak Zvěstování Panně Marii město Pardubice vyhořelo všecko toliko sedm domů zůstalo". V ten pátek po zvěstování Panny Marie v roce 1538 bylo dvacátého devátého března.


Živelné pohromy v obci LUKOVNA

obrázek k článku

První záznam o živelné pohromě v obci Lukovna (poblíž Kunětické hory) je veden retrospektivně v roce 1921 (1. 10.). Kronikář popsal v tomto roce dosud největší požár v historii obce, který vypukl u Františka Mlatečka (čp. 9) a velmi rychle ?přeskočil? na sousední stavení čp. 10, patřící Antonínu Bačinovi. Záhy se ocitl v plamenech i dům čp. 12 Františka Sluky.


Pardubické firmy a jejich firemní značky VII. část

obrázek k článku

Dnešní kapitolu budeme věnovat pardubickým fotoateliérům. Album a sbírky starých fotografií mají v sobě cosi kouzelného, něco, co je prodchnuto starobylostí a památečností. Je to onen ?zvěčnělý okamžik?, který nám umožňuje pohlédnout do ?tváře? ulic a měst, jak vypadaly kdysi dávno, třeba na počátku našeho století. Pro badatele v oblasti firemních značek mají staré fotografie jedinečný význam. Fotografie ulic, jednotlivých domů nebo speciálně jednotlivých živností a továrních objektů nám umožní udělat si obrázek (místopis), jak zkoumaný objekt vypadal v tom určitém čase. Na fotografiích ulic můžeme rozeznat jednotlivé vývěsní štíty (tzv. vnější označení) a na nich firemní značky nebo ochranné známky firmy. Dobové fotografie jsou pak základním pramenem pro zjišťování firemních značek jednotlivých fotoateliérů.


VZPOMÍNKA NA VÁLKU

obrázek k článku

Bohumír Prokop, inspektor finanční stráže v Pardubicích, dvojče Karla Prokopa, spolupracoval s odbojovou skupinou ?Úvod? pro vysílačku SPARTA, která pak byla odhalena (zaměřena) v Praze ? Jinonicích. Pracoval v odboji již od začátku pronásledování českých obyvatel v pohraničí, tzv. Sudetech. Pomáhal při útěku ohrožených lidí do vnitrozemí. Sbíral peníze pro sudetské uprchlíky a po začátku okupace i pro rodiny zatčených. V našem bytě byla ?přestupní stanice? pro prchající ze Sudet, později i pro lidi ohrožené zatčením (např. ing. Friedl z Prahy-krycí jméno Bílek), na další jména si bohužel již nevzpomínám. Mohli se najíst, umýt, přespat, vyprat si oblečení a pak pokračovat dál. Stalo se i to, že přišli v nočním prádle pod kabátem půjčeným nádražákem.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem