Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
21.08.2022 07:50

Pramen Chrudimky

Čachnov - Filipov - pramen Chrudimky - Kameničky - Svatojanské Lázně - Skanzen Hlinsko. Délka trasy 17 km. Odjezd 7:53 hod. vlak ČD  Návrat 16:07 / 18:06 ČD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.08.2022 08:35

Bitva na Chlumu

Dlouhé Dvory - Chlum – Lohenice. Délka trasy 15 km. Odjezd 8:35 hod. vlak ČD Návrat  15:53 / 16:26 ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

10.09.2022 14:00

Historie a stromy ve veřejném prostoru

Klub přátel Pardubicka pořádá v sobotu 10. září v rámci Dnů evropského dědictví pro zájemce z řad veřejnosti vlastivědnou a přírodovědnou vycházku pardubickými parky s vyprávěním o jejich historii a o stromech, jejichž výsadbu v minulých letech prováděl Klub přátel Pardubicka.

Stejně tak jako je historie míst, kde žijeme, naším kulturním dědictvím, jsou stromy ve veřejném prostoru kulturním dědictvím nejen pro nás, ale i pro budoucí generace po následující desítky možná stovky let.

Sraz účastníků je v sobotu 10. září ve 14 hodin u restaurace Rybárna u Matičního jezera, zakončení je plánováno v parčíku před úřadem městského obvodu Pardubice IV v Pardubičkách.

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Zprávy 7-8 / 2001


Doc. PhDr. Jaroslav PORÁK, CSc. (23. 5. 1931 - 6. 7. 1985)

obrázek k článku

Tento náš významný krajan by se letos dožil 70 let. Byl předním znalcem historické mluvnice češtiny, zvláště češtiny z období humanismu. Dlouhotrvající nemoc vytrhla J. Poráka z práce ve věku 54 let, kdy se dostával na vrchol své vědecké tvůrčí činnosti, v předvečer jmenování profesorem FFKU v Praze. Bohužel předčasná smrt si vybrala svou daň...


PhDr. Josef JOHANIDES - knihovník a bibliograf

obrázek k článku

Narodil se 21. II. 1931 v rodině úředníka v Holicích v Č., kde také začal chodit do školy. Ještě během II. světové války v roce 1942 uspěl u přijímacích zkoušek do II. třídy humanitní větve RG v Chrudimi. V té době gymnázium v Holicích ještě neexistovalo. Byla doba válečná a rodiče museli zvažovat, kam mají nechat syna dojíždět. Ze dvou alternativ (Pardubice, Chrudim) zvolili tu druhou. Třináctiletý chlapec musel čelit případnému nebezpečí možných náletů. Chrudim byla rozhodně méně exponovanějším městem než Pardubice. Také železniční spojení lokálkou do Chrudimi bylo oproti Pardubicím bez přestupování. RG Johanides úspěšně absolvoval v roce 1950 maturitní zkouškou s vyznamenáním.


Živelné pohromy v obci Jezbořice

obrázek k článku

O živelných pohromách jsou v obou kronikách obce pouze zlomkovité zprávy. První popisuje období po třicetileté válce, kdy udává, že v roce 1651 byly v Jezbořicích tři pusté a vypálené grunty (čp. 2, 12 a 18). Zřejmě nešlo o následky živelné katastrofy, ale spíše o následky ?válečného požáru?. Další údaj o ohni je až z roku 1791, kdy vyhořela stará jezbořická škola. O dva roky později v roce 1793 vyhořelo několik domů (např. čp. 18 a 19) následkem blesku.


POD VOLEJBALOVÝM ?SAKEM?

obrázek k článku

Protože se malým nedorozuměním nedostalo v ?Knize o městě Pardubice? na historii jednoho z nejrozšířenějších sportů - volejbalu (měla být v sokolské kapitole), napravme alespoň v našich Zprávách tuto křivdu.


Továrny v jediném domě

obrázek k článku

Tisíce chodců nevšímavě míjejí patrový běžný dům. Stojí ve Smilově ulici a dnes nikdo neví, že zde před desítkami let byla továrna. Stovky návštěvníků míří do pivnice firmy Herold zvané ?Taxis?. Vědí, že zde lze koupit snad nejlevnější pivo v Pardubicích. Nevědí, až na velmi staré pamětníky, že i zde desítky let byla továrna známá široko, daleko...


Dětské oddělení nemocnice v Pardubicích - 60 let (2. díl) (léta 1961 - 1974)

obrázek k článku

Toto sdělení navazuje na článek otištěný v dvojčísle Zpráv 11-12 z r. 2000. Zabýval se vznikem dětského oddělení - obdobím od r. 1939-1961, tedy obdobím primariátu MUDr. Jiřího Zimáka. Po tomto průkopnickém, zakladatelském období, charakterizovaném bojem za snížení kojenecké úmrtnosti, bojem proti závažným infekčním chorobám, zpočátku ještě v bezantibiotické éře, a kdy ještě vzhledem k tomu, že Pardubice v letech 1950 - 1960 byly krajem, zjišťovali lékaři z oddělení výpadky lékařů, na malých primariátech - např. v Poličce, Litomyšli, Chrudimi atd., po tomto období - přišlo období, které možno nazvat ?Zlatým věkem dětského oddělení? - datuje se od r. 1961 - 1974. Je spojeno se jménem docenta MUDr. Jana Ringela, CSc. a jeho pozdější druhé ženy MUDr. Jarmily Tomášové-Ringelové.


Četař letec Hanuš Tomek

obrázek k článku

Dne 23. listopadu 1943 došlo severozápadně od ostrova New Providence1) v Bahamském souostroví k leteckému neštěstí. Letoun typu Mitchell Mk. II, FX, FV952 byl pravděpodobně zasažen bleskem a hořel. Přestože bylo vyhlášeno rozsáhlé pátrání, nebyly na hladině moře nalezeny nejmenší stopy. Posádku letounu tvořili českoslovenští letci z Velké Británie sloužící u 11. O. T. U. (Operational Training Unit)2) rotmistr M. Styblík, četař J. Krupica, nadporučík J. Šimandl, četař P. Fuchs, čet. P. Brdský a čet. Hanuš Tomek. Posledně jmenovaný byl palubním střelcem a narodil se 21. 7. 1919 v Pardubicích.


Prof. Ladislav PEJCHL (1901 - 1973) - akademický malíř

obrázek k článku

Dne 14. 3. 2001 uplynulo 100 let od narození tohoto umělce. Pro mladší generaci je to už příliš dávno, a tak mnohý se asi zeptá: ?Kdo to byl prof. Pejchl?? Byl to akademický malíř, plachý, hloubavý člověk, intelektuál anglosaského ražení. Do pardubické prvorepublikové veřejnosti se zapsali prof. Blahout, ak. sochař Baše, arch. Řepa, stavitel Makalouš a prof. Pejchl jako spolutvůrci kulturního života (Okrašlovací spolek, Muzejní spolek, kde se podíleli na objevech a odkrytí dosud utajených stropů zámku) a hlavně při realizaci a přípravě Celostátní výstavy tělesné výchovy a sportu roku 1931.


Osudy přeloučského pomníku Antonína Švehly

obrázek k článku

Slavnostní odhalení Švehlova pomníku v Přelouči se uskutečnilo v neděli dne 13. června 1937, tedy v době politicky již poněkud nestabilní, ale asi proto s nevídaným zájmem široké veřejnosti. Slavnost se stala manifestačním srazem nejen všech zemědělců z Přeloučska, ale i všech místních a okresních organizací. Dříve než přistoupím k popisu průběhu vlastní slavnosti, pokusíme se o odpověď na otázku, proč právě v Přelouči došlo k myšlence postavit tomuto vůdci zemědělského lidu a velkému státníkovi tento krásný bronzový pomník? Vždyť toto město nemělo do té doby žádnou tradici s výstavbou nějakých pomníků, nemělo ani, jak bylo obvyklé, památník obětem z první světové války, ani sochu prezidenta Osvoboditele T. G. Masaryka, ale jen sochu sv. Jana Nepomuckého z roku 1704 na morovém sloupu na náměstí či pískovcovou sochu sv. Václava,…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem