Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle - ZRUŠENO

AKCE SE NEKONÁ

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Projekt dopravního terminálu před nádražím provází řada nejasností a pochybností

obrázek k článku Klub přátel Pardubicka uspořádal v rámci Hovorů o Pardubicku besedu o dopravě v Pardubicích. Mimo jiné se zde hovořilo také o studii na rekonstrukci prostoru před pardubickým hlavním nádražím, která vlastně není ničím jiným než přestěhováním stávajícího autobusového nádraží. Vybudování tohoto dopravního terminálu by mělo přijít na částku zhruba 108 miliónů korun, přičemž je šance, že by částka ve výši 89 miliónů byla hrazena z tzv. švýcarských fondů.
Celý projekt však vyvolává celou řadu nejasností a pochybností. Projekt totiž například nepočítá se zbudováním většího počtu parkovacích míst, jak tomu bylo například v případě obdobného projektu výstavby dopravního terminálu v České Třebové, kde bylo zbudováno podzemní parkoviště.

Stávající pardubické hlavní vlakové nádraží obslouží denně 12.000 lidí, autobusové nádraží pouze 2.000 cestujících. Zatím však nebyla zpracována studie, která by informovala o tom, kolik lidí přestupuje v Pardubicích z vlaku na "modrý" linkový autobus meziměstské a dálkové dopravy a naopak. Velmi pravděpodobně to bude číslo daleko menší než počet cestujících přestupujících mezi městskou hromadnou dopravou a vlakem.
Zastávky MHD okolo hlavního nádraží odbaví denně na 10.000 cestujících. Je proto trochu nepochopitelné, že podle studie nového dopravního terminálu se i nadále počítá se zachováním stávajících zastávek MHD před lihovarem pro směry jízdy do Svítkova a do Polabin. Navíc se předpokládá zrušení stávajících úrovňových přechodů u světelné křižovatky i před lihovarem a jejich nahrazení nadchodem opatřeným výtahy pro imobilní spoluobčany na obou jeho koncích. Cestuující mnohdy s těžkými zavazadly tak budou nuceni při přestupu z MHD na vlak nuceni absolvovat tuto složitou cestu přes nadchod. Po již zmíněném nadchodu budou nuceni přecházet také cyklisté, kteří budou k nádraží směřovat z Polabin. Parkování pro cyklisty se přesune směrem k poště.
Možná, že pro mnohé bude zklamáním i skutečnost, že přesun autobusového nádraží před nádraží vlakové bude vlastně znamenat zrušení stávající fontány před budovou nádraží. Není ani bez zajímavosti, že není zatím vyřešeno, jakým způsobem a odkud budou odjíždět autobusy nahrazující vlaky při výlukách.
Navrhované dopravní řešení je od firmy Prodin a.s., architektonické řešení přednádraží je od firmy mixage s.r.o. Z jejich studie pocházejí i níže uvedené obrázky.
Co si o navrhovaném dopravním terminálu myslíte? Líbí se Vám tato myšlenka? Nebo máte k návrhu připomínky? Zúčastněte se ankety a sdělte nám svůj názor prostřednictvím připravené ANKETY. Po dvou týdnech provedeme na těchto stránkách vyhodnocení ankety. Za Vaše názory předem děkujeme.

Vizualizace přeměny přednádraží

O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem