Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
01.10.2023 07:40

Rozhledna Čáp-Jiráskovy Skály-skalní hrad Bischofstein

Janovice u Trutnova-zámek Skály-skalní hrad Bischofstein -Teplice n Metují. Odjezd 7:02 hod. vlak ČD z hl.n., návrat 18.04/18:27h.ČD. Délka trasy 13 km. Ved: Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

01.10.2023 08:00

Syslí louka Radouč

Mladá Boleslav Radouč. Odjezd 8:00 hod. R ČD, návrat ČD Os, R v 16:02/16:45 h. Délka trasy 6 km. Ved: J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B. Pro pomalejší nebo méně zdatné členy KPP

typ akce: Turistické vycházky

04.10.2023 16:00

Vyprávění o Františku Filipovském

Pražská pobočka našeho klubu zve všechny pražské členy na svou první poprázdninovou akci.

  Na říjnovou schůzi k nám  z Přelouče přijede pan magistr Pešta, který  pro nás připravil vyprávění o proslulém českém herci a přeloučském rodákovi, Františku Filipovském. Věřím, že Vás toto téma zaujme a na naše setkání přijdete osobně. 
Všichni jste srdečně zváni. 
   Naše schůze se bude  konat ve středu 4. října 2023 od 16:00 hodin v klubovně Ve Smečkách 25.

typ akce: Pražská pobočka KPP

04.10.2023 18:00

Pardubické městské řeky mlýny a mosty

Přednáška připomene dnes již neexistující toky, které do počátku 20. století dotvářely kolorit Pardubic. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náěmastí. Vstup zdarma. Veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

07.10.2023 07:30

Výlet do Orlických hor

-    Autobusem do Klášterce nad Orlicí

-    Pěšky přes Pašeráckou lávku k Zemské bráně

-    Autobusem do Bartošovic v Orlických horách (barokní kostel sv. Máří Magdalény, Chráněná dílna Kopeček, oběd v místní restauraci).

-    Autobusem do Neratova s návštěvou kostela sv. Jana Nepomuckého ve Vrchní Orlici, pivovaru, kde vaří pivo Prorok, poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

 

Cena pro členy KPP 300,- Kč, pro nečleny 500,- Kč. Zájemci se mohou hlásit v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v Klášterní ul. v Pardubicích v úřední hodiny v úterý a ve čtvrtek v čase 10-12 a 14-17 hodin, kde bude od každého účastníka vybírána výše uvedená částka. 

POUZE PRO PŘEDEM PŘIHLÁŠENÉ ÚČASTNÍKY

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Kalendárium

Ochoz na Zelené bráně

Právě prováděná restaurace Zelené brány způsobila, že se její úpravou velmi podrobně zabývá památková komise a zejména předseda p. prof. Jakeš. Ze starých obrazů brány bylo seznáno, že nad ciferníky hodin nacházel se ochoz, který bráně dodával půvabného rázu. Proto na dozorčí komisi jednomyslně bylo usneseno, aby nyní při opravě ochoz tento znovu se zřídil. Technická kancelář za součinnosti p. arch. Dvořáka zhotovila již projekt ochozu, z nehož jest patrno, že tím ochozem brána získá.


Známý hotel Na Veselce

Převzal po p. Viktoru Donátovi, který odchází do Prahy, pan Jos. Košťál, dosavadní hotelier v Poličce nad Metují. Nového nájemce předchází k nám pověst výborného odborníka, čehož důkazem jsou dosavadní práce restaurační, které týž provedl, aby pobyt návštěvníkům co nejlépe zpříjemnil. V prostorné kavárně vyloženo bude k zábavě a poučení hostů přes 100 časopisů různých směrů politických a ilustrovaných, také sklep a kuchyň při reelní obsluze zajisté odpovídati bude požadavkům, jaké se na representační hotel prvního řádu nyní kladou. Pan Košťál při své reelnosti zajisté, že záhy u nás zdomácní a že mu bude všestranná přízeň věnována. Přejeme mu mnoho zdaru!


Nová restaurace U zelené žáby

p. R. Krupky jest právě stavitelem beranem dobudována. Restaurace má půdorysné řešení, vyhovující úplně své potřebě a bude s náležitým komfortem zřízena. Obliba, s jakou restauratér p. Krupka se o obecenstva setkává, dává mu dobrou naději, že se mu i dobře povede. Sluší pochváliti snahu p. stavitele i stavebníků v té okolnosti, že k vyvedení části architektonicky důležitých pozván byl k projektu zručný náš architekt Fr. Kohoutek, který zmocnil se úlohy té s náležitým zdarem… N8zev restaurace Zelená žába je symbolisován tepanou výplní lucerny z ve volbě tonu facady může zaviniti změnu názvu o kterouž pak není ve společnosti denních hostů nikdy nouze.


Parní mlékárna v Pardubicích

Zařízená Rolnickým družstvem po způsobu mlékáren velkoměstských, hygienicky, zahájila dne 26. Září svoji činnost. Úprava mléka pro konsum spočívá v tom, že mléko plnotučné, jak přichází od konsumentů, jest zkoušeno na obsah tuku a musí míti nejméně 3,5 procent tuku, pak jest v přístroji zahřáto na 85 stup. C, čímž se zničí všechny choroboplodné zárodky. Z pasteurů, které mléko takto zahřály, odvádí se na chladiče, kde se ochladí nejméně na 4 stup. C a takto ochlazené se vpouští do nádrží v chladírně, která také svoji teplotu přes 4 stup. nezvýší. Odtud se pak plní do lahví a zátkuje…


Baťa postaví v Pardubicích veliký palác

Baťa koupil dům na Wilsonově třídě naproti Roln. Družstvu, kde je dnes řada živnostenských nájemníků (Mach, Kopřiva, Brumlík atd.). Dům koupil od nynějšího majitele řezníka Krba za 1.300.000 Kč. Baťa tu přistoupí k vybudování velikého železobetonového paláce o 6 poschodích. Ke stavbě bude přikročeno v nejbližší době, neboť palác bude do výstavy hotov. Baťa tu umísí prodejny obuvi, správkárny, dále tu bude prodávat jiné své výrobky, jako kola, automobily, obleky apod. Bude to znamenat pro Pardubice veliké oživení Wilsonovy třídy, ale také současně značnou změnu v podnikání, neboť tento Baťův ohromný podnik velmi zasáhne do zdejších živností. Při stavbě paláce dojde též k odstranění knihkupeckého kiosku Liebichova, který by tu překážel. Majitelům firmy Liebichovy dostane se velkého odstupného a knihkupectví bude umístěno jinde. Není dosud…


O přemístění pardubských tržišť

Uvažuje se o přemístění tržišť v Pardubicích, což je následkem stoupajícího rozvoje města. Z náměstí Smetanova před okresním domem má býti po úpravě této části náměstí týdenní trh přeložen. Bylo by dobře učiniti takové opatření, aby vyhovovali jik konsumním kruhům městským, tak i prodávajícím venkovanům. Úterní trh byl by snad lepší v Palackého třídě, neboť na Wilsonově třídě brání nutnému provozu.


Přeměna pardubských biografů na zvukové

Dosud byl zařízením na zvukový film upraven biograf Národní dům. Jelikož však všechny velké filmy jsou vyráběny jen jako filmy zvukové, jsou nuceny i jiné biografy, chtějí-li na svých plátnech promítati prvotřídní filmy, provésti přeměnu svých promítacích přístrojů. Tak během měsíce bude provedeno zvukové zařízení v biu Imperial na Veselce a po Novém roce v Lido biu v Dělnickém domě. Ježto také nový biograf v Okr. Domě bude zařízen jako biograf zvukový, bude v Pardubicích toliko sokolské kino na Skřivánku předváděti němé filmy.


Na pardubském výstavišti se bourá

V úterý započato bylo s bouráním pavilonu měst, jednoho z největších výstavních pavilonů, který je umístěn poblíže Bubenče. Pavilon bude úplně odklizen. Není vyloučeno, že v přítomní době dojde k bourání ještě jiných pavilonů. Tím by konečně mizela pardubská výstava, která do této doby až na odklizené menší pavilonky zůstala v tom stavu, v němž se nacházela loni po skončení výstavy.


Jadrná řeč na trhu

Bývá zajímavo navštívit trh. Ten je zajímavým shromaždištěm. Proto trh rádi navštěvují i lidé, kteří tu nic nekupují. Jen se dívají na proudící život. Pardubický trh, jak drůbeže, tak i zeleninový, je jistě také zajímavý. Scházejí se tu venkov s městem. Trh je zajímavý i rázovitou mluvou. Zde se nemluví s přetvářkou, nýbrž heky jadrně od plic. Podívejme se , jak i naše ženy dovedou věc přiléhavě pojmenovat. Zkrátka, trh se vyznačuje jadrnou a rázovitou řečí.


Plány na zdokonalení výbavy měst. divadla v Pardubicích

Technické vybavení městského divadla v Pardubicích ustrnulo na stavu před desítkami let. Kdysi moderní vybavení již naprosto nestačí nárokům, které se kladou na moderní jevištní provoz. Dobré výpravy her byly ponechány iniciativě ochotnických těles a společností, které ze svých prostředků hleděly, aby jejich premiéry – pokud to šlo – vyhovovaly výpravným požadavkům. Prázdninového odpočinku v divadle použilo kuratorium městského divadla, aby několika komisemi a poradami s odborníky navrhlo nejnutnější zásahy do výbavy divadla… Z jejich prohlídek a porad vyšla celá řada námětů, které čekají nyní na uskutečnění. Kulisový fundus. V něm udělán především pořádek. Z dřívější změti a hromady kulisových trosek se vyloupla uspořádaná registrace výprav, kterých se bude dále na jevišti používat. Většina z nich byla ovšem navržena k náležité a…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem