Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Anketa

Anketa
Zveme Vás
23.01.2019 16:00

Architektura Pardubic dle arch. M. Petráně

Koná se v ulici Ve Smečkách 25 v Praze 1.

typ akce: Pražská pobočka KPP

23.01.2019 18:00

Energetická krize 1979 a další nejen mrazivé události devítkových let

Přednáška připomene několik k regionu se vážících událostí, které se udály v letopočtech končících devítkou. Kíná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubiících. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

27.01.2019 09:20

Samá voda z Lázní Bohdaneč až do Přelouče

Lázně Bohdaneč – ryb. Rozhrna + Skříň – Přelovice – Sopřečský kanál – Buňkov - Lohenice – Přelouč. Délka trasy 14,5 (12,5) km. Odjezd v 9:21 hod. MHD 3 – Hl.n , návrat v 14:02 hod.; 14:29 hod. na hl.n. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

03.02.2019 09:30

Zima v okolí Pardubic

Valy u Přelouče – Opočínek – Lány na Důlku – Srnojedy – Pardubice. Délka trasy 12 km. Odjezd v 9:34 hod. vlakem z hl.n , návrat v 13:30 hod. na hl.n. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

09.02.2019 08:00

Divoká Šárka

Divoká Šárka – Hradiště – Džbán – Letná – Staroměstské nám. – Klementinum. Délka trasy 11 km. Odjezd v 8:01 hod. vlakem z hl.n , návrat v 15:21 hod. na hl.n. Vedoucí J. Benda. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Kalendárium

Z Pardubické filharmonie

Tyto dny schváleny byly konečně účty sl. městskou radou, týkající se slavnostního představení v novém divadle. Vzhledem k tomu, že filharmonie nemusí se již obávati o svou existenci, počaly opět zkoušky a jak lze s potěšením konstatovati, s novou chutí a vervou. Členstvo nadšeno krásným výkonem při Hubičce“ zahajuje novou éru na poli hudebním a doufáme, že právě tak čestně zhostí se úkolu naň vloženého při pěveckém župním koncertě počátkem března v počtu 70 členů, tedy orkestrální těleso, jaké dosud v Pardubicích nehrálo. Podáváme zde jména pánů, kteří s nevšední ochotou a obětavostí účinkovali v orkestriu Filharmonie Pardubické při představení opery „Hubičky“: I. housle: Brož, Petr, Kujal, Urbanec, Slejška Ant., Hlavnička a Rác; II: housle: Kratochvíl, Renet, Vysočanský a Filípek; viola: dr. Fousek a Lahoulek st.; čelo: Hroch a Kabeláč;…


Pro zlepšení jízdního řádu

O jednání II. výboru státní železniční rady v příčině jízdního řádu pro nově sestátněné železnice, rovněž o výboru pro elektrický pohon, dostaly se do veřejnosti zprávy neúplné, podle provenience své přibarvené, v obou případech nastupuje však ministerstvo železnice dráhu soustavného zanedbávání hospodářských zájmů zemí českých. By podrobně odpověděl na žádosti mnoha okresů, měst, obcí i různých korporací, jež ho co do zlepšení jízdního řádu došly, by upozorniti mohl na nezbytnost organisace pro další postup, svolává říš. poslanec p. prof. J.V.Hráský veřejnou schůzi, v níž podá zprávu o jednání výborovém státní železniční rady na neděli dne 30. ledna t.r. do Pardubic o 10 hod. dopol. Do radniční dvorany, k níž zejména zvou se všichni oni činitelé, kteříž se na pana poslance v příčině uvedené obrátili.


Hromadné krádeže uhlí

Skladiště uhlí na zdejším nádraží obklopeny jsou téměř každého dne táborem lidí, již přicházejí sem na krádež a nádražní personál přes všecku bedlivost není s to krádežím zabrániti, ježto milovníci černých diamantů“ házejí kamením a i jinak ohrožují nádražní zřízence na životech. V pátek večer přistiženi byli čtyři muži při krádeži uhlí četnictvem, které je zatklo a k c.k. okres. soudu do vyšetřovací vazby dodalo.


Nová poštovní budova

Na novém náměstí u divadla jest předmětem horlivého jednání mezi městskou radou a poštovním ředitelstvím. Plány budovy, které v krátkém čase a s velikou pečlivostí zhotovila městská technická kancelář, byly pošt. ředitelstvím schváleny. Nyní projednávají se podmínky a lze očekávati, že jednání povede ku příznivému výsledku. Tak dojíti může je stavbě nové poštovní budovy již na jaře.


Dr. Alice Masaryková

Promluvila velice pěkně v přeplněném městském divadle minulé neděle. Byla pozdravena občanstvem městským i okolního venkova. Objasnila význam Čsl. Červ. kříže a jistě že po jení řeči bude tato všeobecně humanitní instituce po zásluze podporována. Našemu venkovu dostalo se z úst dr. Masarykové uznání za práci a podporu státu. Z Pardubic odvezla vřelý pozdrav všeho obyvatelstva milému tatíčkovi na Hradčanech, jejž Pardubice očekávají na návštěvu. Doufejme, že v době nedaleké.


Budova pošt. ředitelství v Pardubicích

Má býti rokem letošním započata, jak svědčí pilná práce na projektu a rozpočtech v ministerstvu. Dočkáme se tedy jedenkráte řádné úpravy kol divadla, kde to v poslední době vyhlíží, jako na návsi v poslední vesnici. Bylo by záhodno, aby též stavba reálné školy se uskutečnila a tím celá úprava budoucího města se řádně uspořádala a dán směr linie průchodní městem ku spojení se sousedním městem Sezemicemi, jízdou elektrické tramwaye.


Rozmnožení spojů na autotrati Pardubice – Holice

Ministerstvo pošt a telegrafů povolilo počínajíc 15. Ledna 1923 rozmnožení spojů na autotrati Pardubice – Holice a to zatímně na zkoušku. Nebude-li však spojů těchto dostatečně používáno, budou z úsporných dovůdů opět zrušeny. Proto doporučujeme obecenstvu, aby tohoto nového autobusového spojení co nejhojněji využívalo.


Potíže s vodou trvají

Potíže s vodou v Pardubicích stále trvají. Voda do vyšších poschodí přichází až pozdě v noci a jen krátkou dobu teče. Je třeba v pravém slova smyslu na vodu číhat, neboť neteče každé noci stejně. V poslední době stalo se několik případů, že při zkoušení, zda voda teče, zapomněli zatáhnouti kohoutek, a když potom voda šla, tekla přes odkapní nádobu na zem a promočila strop, zatím co v domě klidně spali. Takový případ stal se i na Veselce, když cestující v pokoji neuzavřel kohoutek a v noci, když dlel ve vinárně, zaplavila voda pokoj a promočila strop.


Z pohybu obyvatelstva v Pardubicích

V katol. děkanském kostele, jak sděluje „Štít“, bylo pokřtěno za minulý rok 226 dětí, a to 114 mužského a 112 ženského pohlaví. Sňatků tu bylo uzavřeno 91. Pohřbů tedy bylo o 146 více, než narození, což je důsledek náboženských přesunů obyvatelstva.


Pardubáci již nevysedávají po barech

Barový život v Pardubicích není již tak hlučný jako v posledních letech. Pardubice jsou jednak přebarovány a potom tísnivé poměry finanční jsou všeobecně pociťovány. Již tolik lidí nemá chuť utráceti velké peníze za podřadné, ne-li zcela špatné nápoje, které jsou obyčejně podávány v barových místnostech. Ač obecenstvo je lákáno v barech všelijakými nahotinami, přece jen je už rozumnější a tolik v barech nevysedává, jako tomu bylo dříve.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem