Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
24.03.2019 08:40

NS Dívčí doly a tři hradiště

Dobříkov – vrch Čertův dub – hrad. Darebnice – Hlavačov – Zítkov – Choceň. Délka trasy 13 km. Odjezd v 8:43 hod. vlakem z hl.n., návrat 15:17 hod. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

26.03.2019 17:00

Schůzka zájemců o genealogii

Schůzka se koná v kavárně Evropa

typ akce: Genealogické schůzky

27.03.2019 16:00

Kapitoly z dějin Pardubic

Přednáška PhDr. Františka Šebka. Koná se v klubovně v ulici Ve Smečkách 25 v Praze 1.

typ akce: Pražská pobočka KPP

31.03.2019 08:35

Okolím Chlumce nad Cidlinou

Chlumec nad Cidlinou – zámek Karlova Koruna – Anežčina studánka – Olešnice –  Chlumec n.Cidl. / Chlumecká bažantnice – Ostrov – Chlumec n.Cidl. Délka trasy (7) 18,5 km. Odjezd v 8:37 hod. vlakem z hl.n., návrat v 13:39 hod. BUS; 15:27 hod vlakem. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

03.04.2019 18:00

Historie pardubické elektroenergetiky od prvopočátků do roku 1941

Přednáška Ing. Petra Sýkory se zaměří na historický vývoj pardubické elektroenergetiky a to od dlouhého rozhodování o veřejném osvětlení v Pardubicích přes stavbu elektrárny Františkem Křižíkem, vznik Elektrických podniků města Pardubic a Východočeského elektrárenského svazu, jejich rozkvět za první republiky až po jejich nucené začlenění do Východočeských elektráren v roce 1941. Zvláštní pozornost bude při přednášce věnována regionálním firmám a osobnostem, které se na elektrifikaci pardubicka podílely, jmenovitě Josefu Prokopovi, Jaroslavu Vadasovi a Františku Wiesnerovi. 

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Kalendárium

Vavruškův biograf

V pondělí dne 4. a v úterý dne 5. dubna uspořádá zdejší majitel biografu p. Vavruška dvě představení, při nichž jako zajímavou novinu přednese „Wrigtův vzlet aeroplanu“. Dá se očekávat, že obě představení budou hojně navštívena.


Z regulace Chrudimky

Neobyčejně mírná letošní zima umožnila časné počití se stavebními pracemi a tak již plný měsíc jeví se na pracovišti čilý ruch, který se téměř denně stupňuje. Stromy v tzv. malém parku, jehož většina bude zabrána novým řečištěm Chrudimky, byly obcí Pardubickou již v zimě vykáceny, načež podnikatelství regulačních prací, firma Zd. Krališ, počala navážeti v tato místa zásoby kamene pro záhozy, dlažby a zdivo. V polovině února počato pak s výkopem nového řečiště a získaný materiál deponován jednak to ochranné hráze na pravém břehu, jednak dopravován na obecní pozemek. „Poldr“ zvaný, který se jím průměrně o 1 až 1,5 m zvyšuje. Současně počalo se s beraněním jímky a hloubením stavební jámy pro propust se stavidly, jimž bude možno uzavříti Haldu proti Chrudimce a jenž ležeti bude proti bývalé koželužně p. Šimka. Hloubení pokračuje úspěšně přes…


Srážka na Haldě a Chrudimce

Za účelem provádění úpravy řeky Chrudimky započne dnem 26. dubna 1910 srážka na Haldě a řece Chrudimce; se srážkou touto spojeno bude zastavení mlýnů císařského a Valchy, jakož i snížení hladiny Chrudimky nad jezem v Mezimostí. Ukončení srážky oznámeno bude vyhláškou.


Zelená brána se odbourá

Tak znělo ve čtvrtek dne 23. t.m. v Pardubicích od úst k ústům a tvrdilo se s určitostí, že týž den dopoledne inženýři měřili spodek Zelené brány, že se pilíře odbourají a vršek brány že zachycen bude traverzami. Jedni zavrhovali toto porušení památné brány, druzí pak si pochvalovali, že frekvence branou tak dobře se uvolní. Ale brána zůstane tak, jak jest – neměřili ji totiž inženýři, nýbrž měřil ji pan soudce dr. Červinka, který rozhoduje spor mezi p. prof. Jizbou jako žalobcem a p. Vác. Polákem jako žalovaným o náhradu škody za úraz, který synáček p.prof. Jizby utrpěl tím, že přimáčknut byl k chodníku v bráně povozem p. Poláka…


Passage v Pardubicích

Pardubice budou míti nový velký obchodní dům s moderní velkoměstskou passáží. Dům ten povede z Wilsonovy třídy na místě, kde stával domek kožešníka Panušky a stočí se obloukovitě do JIndřišské ulice. Touto novou stavbou Pardubice značně získají. Obchodníci, kteří obývali nyní zbourané domy, jsou umísěni prozatímně v nouzových krámech před Zelenou bránou.


Spousta cyklistů v Pardubicích

V Pardubicích je daleko větší množství cyklistů než v jiných městech. Mezi nimi tvoří též velké procento cyklistky. K večeru, když jedou po silnici směrem k Jedničánkám a zarazí u zavřených závor u dráhy, bývá jich tam ohromné množství a zde si možno nejlépe učiniti představu o tom, jak mnoho se kol jako dopravního prostředku používá.


Nevhodný způsob konkurence

Konkurence jest jistě velmi dobrá, ale musí býti prováděna vhodným způsobem. Mezi Pardubicemi a Holicemi jezdí autobusy dvou majitelů: státní a soukromý. Z ohledu konkurenčního jistě velmi dobrá věc, vždyť nebýt podniku soukromého, nikdy bychom se nedočkali u státních autobusů na této trati snížených cen, jaké jsou nyní. Jen způsob konkurence tohoto soukromého podniku jest nevhodný. Stává se totiž, že oba podniky vyjíždějí současně od nádraží, a tu aby získaly pro svůj vůz většinu čekajícího obecenstva na uličních zastávkách, provádějí, což se zejména podniku soukromého týče, po pardubických ulicích pravé závody v rychlosti. Nehledě k tomu, že pro jízdu autobusy městem jest vyhrazena určitá rychlost, a že může těmito závody lehce dojíti k neštěstí, ale rychle jedoucími autobusy jest zvířen uliční prach v takové míře, že vzduch jest potom…


O cyklistickou závodní dráhu v Pardubicích

V poslední době rozpředla se v Pardubicích debata o to, má-li se na stadionu stavět závodní cyklistická dráha, která by přirozeně sloužila též pro závody motocyklistické, či nikoliv. Předem podotýkáme, že cyklistická dráha na stadion rozhodně patří, jinak by stadion nebyl žádným stadionem, nýbrž pouhým fotbalovým hřištěm s připojenými tribunami. Dr. Frýba ve „Východě“ uveřejnil článek, v němž vyslovuje se proti stavbě cyklistické dráhy. Na článek jeho reaguje se v dnešním „Bratrství“. Správně se uvádí, že sportovci pardubští přikročili ke stavbě cyklistické dráhy právě z toho důvodu, že ze zkušenosti nejen svých, ale hlavně míst, kde závodní dráhy již stávají a kde se nyní ke stavbám tohoto druhu přikročuje, jsou plně přesvědčeni o rentabilitě a prosperitě dráhy cyklistické. Vždyť po vzoru pardubském má býti postavena 500 m dlouhá…


Pardubská ulice bez chodníků

Palackého třída, jedna z hlavních a frekventovaných ulic pardubských, postrádá dosud před četnými domy dlažbu na chodnících. Místo dlažby je tu někde hlína, která se v době vlhka přeměňuje v bláto. Je tomu tak namnoze i před obchodními domy, kudy projde hodně obecenstva. Bylo by záhodno pomýšleti v této době na výdlažbu chodníků. Nyní jarní doba byla by pro tuto výdlažbu nejvhodnější.


Stěhování železnho mostu na Chrudimce v Pardubicích

V těchto dnech prováděna byla na Chrudimce v Pardubicích železničním plukem zajímavá tehcnická práce, jedinečná svého druhu, totiž přenášení železného mostu, který byl posunut směrem po proudu řeky asi o 20 metrů. Zajímavost spočívala v tom, že těžký most byl přemísťován bez rozebrání, v celku, což se pravidelně neděje. Celá tato práce trvala delší dobu a byla se zájmem četným publikem sledována. O přemísťování mostu jevil se zájem v širší veřejnosti, i venkova byli tu diváci, kteří chtěli tu jedinečnou práci viděti. Železniční pluk vykonal zde krásné technické cvičení. Most byl dopravován na kuličkových ložiskách, dělo se to přirozeně velmi zvolna, avšak práce proveena byla bezvadně. Podle původního plánu měl býti most rozebrán a odstraněn. Znamenalo by to bývalo pro část města za Chrudimkou nepíjemnou situaci, neboť by se muselo…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem