Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
26.05.2019 07:00

Český Ráj - Kozákov

Malá Skála – Besedice – Koberovy – Kozákov – Komárov – Semily. Délka trasy 15 km. Odjezd v 7:03 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:55 h vlakem. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.05.2019 16:00

Osudy vojáků za 1. světové války

Koná se v historické klubovně Evropského spolkového domu na Pernštýnském náměstí

typ akce: Genealogické schůzky

29.05.2019 18:00

Z afrických cest II.

Křížem krážem jižní částí afrického kontinentu včetně Botswany a Namibie. Cestopisná přednáška Otokara Vojtíška. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského nám. v Pardubicích. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

02.06.2019 07:40

Ivanské jezero

Rychnov nad Kněžnou – Ivanské jezero – Rychnov nad Kněžnou. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:26 h vlakem. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka

typ akce: Turistické vycházky

08.06.2019 07:55

CHKO Žďárské vrchy

Pustá Kamenice – PR Damašek – Bukovina – Borová. Délka trasy 11 (9,5) km. Odjezd v 7:59 hod. vlakem z hl.n., návrat v 15:02 (16:55) h vlakem. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka. 

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Kalendárium

Koňské trhy

Přeloženy byly z náměstí „na prádla“, kde se též konají trhy na hovězí dobytek. Obě tržiště budou od sebe oddělena vysokou zdí a provádění a předvádění koní bude se díti dvěma směry k reálce a k domu velkoobchodníka p. Mrázka na rohu Bílého předměstí.


Koberec před divadlem

Městský zahradník Jan Jiran končí definitivní úpravu koberce před divadlem. V jarní době těšili jsme se tam skvělými tulipány, dnes dokončována jest střední hlavní růžice. Jest obsazena nízkými dekoračními rostlinami v pěkných ornamentech a vypíná se vzhůru v nádherné palmě. Postranní záhony rhododendronů jsou sice vzácné, ale nepůsobí uceleně. Nyní, kdy jsou v květu, poskytují nádherný pohled, ale většinu roku vyhlížejí značně neklidně a nesouoladně.


Dostihy ve prospěch stavby sokolovny na Olšinkách

Pořádati bude ve dnech 8. a 11. Září 1921 Východočeský spolek pro zušlechtění koní v Pardubicích. Dostihů zúčastniti se mohou koně mající původ v reptl. Čs., zvláště zřetel bude brán na koně u pěstitelů a přátel chovu koní… Celkem určeno pro oba dny 14 jízd, z nichž dvě ponechávají se pro jízdní Sokol.


Pardubická monografie

Pardubicko – Holicko – Přeloučsko vychází opětně po 6ti leté přestávce a pokračuje v místopisu našeho okresu. Právě vyšlo dvojčíslo (sešit 58-59), které pokračuje v popisu Kunětické hory doprovázené fotografickými snímky a výraznými kresbami K. Řepy. Dále následuje popis Brozan, St. Hradiště, Cihelny, N. Hradiště, Hradiště na Písku, Psinku, Rábů, Srchu a přikročeno je k farnosti Lánů na Důlku. Z Lánů spatříme zde zdařilý snímek typického kostelíku a obrázek lánské pouti. Popsány jsou obce: Lány na Důlku, Bezděkov, Čivice, Krchleby (osada), popisy jsou provázeny obrázky tvrziště čivického a krchlebského, dále přijde Opočinek a Srnojedy…


Stavba budovy pošt. ředitelství v Pardubicích

Z ministerstva veřejných prací bylo městské radě sděleno, že toto ministerstvo sleduje záležitost stavby se vším možným urychlením a nenastanou-li nepředvídané a nepříznivé okolnosti, předpokládá se, že se stavbou bude lze započiti během měsíce září t.r. Po tomto sdělení deputace městské rady v tyto dny intervenovala u ministerstva financí, aby povolilo úhradu stavebního nákladu tak, aby k slíbenému započetí stavby v měsíci září skutečně došlo.


Pronájem Grandhotelu v Pardubicích

Podobně, jako při stavbě tohoto velikého paláce vyskytovaly se časté obtíže, i pronájem byl spojen se značnými obtížemi. Minule jsme uvedli, že hotel byl pronajat p. Rezkovi. Ten v posledních dnech registroval na pronájem, který nebyl ještě právoplatně uzavřen a potvrzen a tak zástupci okresu ocitli se v trapné situaci, že hotel v posledním okamžiku před zahájením výstavy byl bez nájemce. Situace však byla zachráněna a vyřešena způsobem naprosto uspokojujícím. Pro pronájem Grandhotelu získán p. Jarosl. Šindelář, hoteliér z Prahy, který převzal veškeré závazky vzešlé z dosavadního pronájmu. Pan Šindelář má dosud restauraci „Šindelář“ v Praze na Václavském náměstí vedle Zemky a kromě toho Parkhotel Splendit na Letné. Tyto podniky v Praze pustí a ujme se nového Grandhotelu v Pardubicích. Do Pardubic přijede již dnes v pátek 22 t.m. a začne…


Stavba pardubské zvoničky

Zadána byla urychleně staviteli Alexovi a provádí se takovým tempem, aby byla do otevření výstavy hotova. Na kuse starého základu provádí se úplně nová věc. Uchování starých památek děje se buď konservováním nebo rekonstruováním, jako třebas hradu na Kunětické hoře. Zde však nejde o nic podobného, nýbrž o úplnou novou stavbu. Řekli jsme již, že je to jedna z nejnešťastnějších myšlenek, která se podařila továrníku Prokopovi prosadit, či lépe řečeno, které nebylo zabráněno, jak se mělo státi. Nikdo také není novostavbou zvoničky nadšen, jen její programátor. V těchto dnech dleli v Pardubicích odborníci z Prahy a vyslovovali přímý podiv, že něco podobného může se tu stavět a tak dopustit přímé zohyzdění pardubského profilu, kterého bylo dbáno při stavbě Anglobanky i při stavbě Okresního domu. Zelená brána nesnese ve své blízkosti nějakého…


Nový časopis v Pardubicích

Dne 29. t.m. vyšlo první číslo nového časopisu nepolitického krajinského týdeníku s názvem „Východočeský rozhled“. První číslo má slušný obsah. Přináší úvodník dra Krpaty a od něho dále článek „Když hoří divadlo“. V čísle jsou též karikatury, a ti řed. A. Vendla, starosty Znojemského a arch. Řepy. Prvá karikatura, kresba V. Kalhouse, byla před časem uveřejněna v našem listě.


Požár děkanského kostela v Pardubicích

V noci ze soboty na neděli 22.t.m., vypukl oheň ve věži děkanského kostela. Oheň zuřil dosti dlouho a byl místním hasičstvem teprve v ranních hodinách zdolán. Obecenstvo, které vyšlo ráno do ulic, bylo překvapeno pohledem na kostel, kde byla střecha úplně prohořelá a tašky spadány. Ohněm byla zničena dobrá třetina všech krovů na střeše kostela, dále byla značnou měrou poškozena kostra věže. Stará věž kostelní, jak známo, sřítila se při velké vichřici dne 4. července 1929. Nynější věž byla vystavěna teprve loni, nedlouho před zahájením výstavy. Byla postavena většinou ze sbírek a náklad na ní činil na Kč 60.000,-. Hned v neděli ráno byla učiněna bezpečnostní opatření, aby snad při pádu věže nikdo nepřišel k úrazu. Kostel byl uzavřen. Ježto byla hlášena na odpoledne bouře, která se také dostavila, bylo počítáno, že se věž při této bouři…


Čtvrté zvukové kino v Pardubicích

Pardubice mají nyní tři zvukové biografy: Imperial, Národní dům a Sport. Kromě toho jsou tu dva biografy pro němé filmy, a to v Dělnickém domě a na Skřivánku. Oba tyto biografy živoří. Zejména biograf v Dělnickém domě byl velmi pasivní. Dokonce se uvažovalo o tom, zda by nebylo dobře tento biograf uzavříti. Jak se dovídáme, má se státi však náprava v tomto smyslu, že tento biografu bude přeměněn rovněž na biograf zvukový… Vedle rekonstrukce tohoto biografu bude ještě rekonstruován, jak jsme již uvedli, bio Národní dům, kde bude pořízena stupňovitá podlaha podobně jako je tomu v bio Sport a dle vzoru tohoto prvotřídního biografu bude též v bio Národní dům pořízen moderní vestibul se šatnami, čímž biograf značně získá.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem