Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
19.07.2020 06:20

Hrad Helfštýn

Lipník nad Bečvou – Týn nad Bečvou – Hrad Helfštýn – Lipník nad Bečvou. Délka trasy 14 (10) km. Odjezd v 6:23 h vlakem ČD z hl.n., návrat 17:39 vlakem ČD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

26.07.2020 07:30

Vysílač Krásné

Bojanov – Krásné – Nasavrky. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:30 hod. BUS, návrat 14:55 hod. (16:22 hod.) BUS. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.08.2020 06:45

Zmínka a soutok Novohradky a Chrudimky

Úhřetice – Úhřetická Lhota – soutok Novohradky a Chrudimky – Hostovice – mlýn Štětín – Mnětice – Nemošice. Délka trasy 15 km. Odjezd v 6:46 h vlakem ČD z hl.n., návrat 15:03 hod. (15:38 h.; 16:20 h.) MHD. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

09.08.2020 08:00

Cesta husitských hejtmanů

Bahno – Chlístovice – Sion – Polanka – Malešov. Délka trasy 10 km. Odjezd v 8:00 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:02 hod. vlakem ČD. Vedoucí J. Skotnica. pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

16.08.2020 09:00

Žulová stezka

Skuteč – Žulová stezka – Vrbatův Kostelec – Podskala – Chrast u Chrudimi. Délka trasy 12 km. Odjezd v 9:03 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:01 hod. (16:07 h.; 17:03 h.) vlakem ČD. Vedoucí L. Kvapilová. pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Kalendárium

Vodárna pardubická

Nachází se ve stadiu brzkého rozšiřování, neboť zakládána bude nová studeň a opravovány stroje. Správě vodárny přichází velice vhod příznivé vyžízení žádosti za propuštění z vojenské služby strojmistra p. Vladyky, který je do vedení celého podniku zapracován. Strojmistr Vladyka meškal právě celý půl rok na vojenském cvičení. Zajímavo jest, že argumenty v žádosti obce o propuštění uvedeného nařídilo hejtmanství četnictvem vyšetřiti. Že je v tom trochu méně noblesy, netřeba připomínati. Není též bez zajímavosti podotknouti, že prodloužení dovolené p. strojmistrovi došlo teprve, když již byl na zpáteční cestě do Kotoru – ve Flume, takže se musil z Pardubic telegraficky vyfrozuměti, aby se vrátil. Abychom neklopýtli přes modrou tužku censora – končíme.


Budoucí náměstí

Po vyřízení konkursu na novostavby na náměstí před divadlem můžeme očekávati, že tvářnost této partie se změní do forem representačních. Jsme v domnění, že jedna stavba na dále bude druhou vyvolávati a v této nutnosti vyskytnou se nové starosti a úpravu zvonice, která nyní nalézá se ve stavu velice žalostném. Spolek pro postavení děkanského chrámu přispěl ku zvýšení lesku této partie, a zajisté nepustí se zřetele a řádně i tuto otázku vyřeší. Hejno prázdninových dětí hraje si u zvonice této stavby, a chováme obavy, aby tato hračka nestala se katastrofální. ..


Nová plovárna v Pardubicích

Příštím rokem vybudována bude v Pardubicích nová plovárna, která dle získaných informací bude jednou z nejlepších v Pardubicích. Postavena bude v blízkosti turistické plovárny na levém břehu Labe v pěkných místech zvaných Kouty, které – až v bezprostřední blízkosti města – jsou vzdáleny vší frekvence jak vozové, tak i chodců. Nový podnik zbudují mladší, svobodní členové Klubu čsl. turistů v Pardubicích, dosavadní stálí a četní hosté plovárny turistů, kteří jsou nespokojeni s dnešním režimem na plovárně, projevujícím se v jiných spolcích neobvyklým kaprálským komandováním jednotlivců, které dobře nehodí se do ovzduší rekreace, jímž zvláště mládí plovárnu chce míti. A potom členové tito chtějí býti také vzdáleni kritiky některých věčně háčkujících matron, které ve svém věku již dobře nechápu zdravé a slušné veselí mládeže. Nová plovárna…


Reklamní pás přes Wilsonovu třídu v Pardubicích

S pestrým nápisem „Letní karneval“ dává tušiti, že se chystá něco velkolepého. Večer 5. srpna budou návštěvníci výstaviště opravdu překvapení jeho změnou a ještě více budou udiveni, co s nastávající tmou uvidí a uslyší. Jezírko na výstavišti, na jehož hladině bude umístěn taneční parket, bude dějištěm souboje světových amatérských tanečních párů. Budou tu světový mistr Angličan Hize, exmistr světa Popovský a Vandasová a mistr Bulharska Upalescu. Jedinečně umístěný taneční parket na vodě v záři reflektorů promění jezírko v živou krásnou panoramu, která z paměti diváků jistě dlouho nevymizí. Benátská noc s ohňostroji a osvětleným zámkem znovu oživí vzpomínky, jež usínají v daleku dvou let.


O stavbu lázní v Pardubicích

V posledních dnech jednáno bylo opětně o stavbě městských lázní v Pardubicích a porad se zúčastnil též inž. Fiala z Plzně. Má dojíti k úplnému přepracování plánů na tyto lázně. Současně s tím uvažuje se o zřízení teplárny. Používalo by se přebytečně páry z městských elektrických podniků a to jak pro lázně, tak i pro městské divadlo, pro budovu poštovního ředitelství, pro některé školy, případně i pro okresní dům a hotel Veselku.


Význam projektovaného průplavu a přístavu pro pardubický kraj

Předseda Společnosti dunajsko-oderského průplavu, president Obchodní komory v Praze, dr. J. Třebický, pojednává v posledním svazku knihovny listu „Plavební cesty“ o významu středolabské vodní cesty a průplavu Labe-Odra. Přináší zde zajímavé vývody, které si Pardubáci sami neuvědomují, a dokazuje, že široké Pardubsko, Východočesko, bude po vybudování průplavu patřiti k nejvýznamnějším našim krajům, v míře ještě větší, než je tomu již nyní. V Kolíně již nyní se projevuje investičně vliv přístavu, který tam bude vybudován do dvou let. Tutéž přitažlivou moc uvidíme i v Pardubicích, kde má být přístav hotov v roce 1949. Dr. Třebický dovozuje průkazně, že přístav a průplav pardubský neposlouží jenom vývozu a průvozu dosavadních surovin a tovarů, nýbrž že zde půjde i o zcela nové předměty obchodu, jejž významná evropská dopravní linka vyvolá v…


První pardubická listonoška

Na poštovním úřadě Pardubice I se vycvičuje na listonošku sl. Červinková, která brzy bude umístěna na některém poštovním úřadě v okrese pardubickém. Je vidět, že pro ženy neexistuje již ani jedno, dříve výhradně mužské povolání, v němž by se nemohly uplatnit.


Výzva občanům Pardubic

Rada MěstNV v Pardubicích vyzývá občany k brigádnické účasti na výstavbě školy ve Studánce. Občané, pomozte odstranit nedostatek tříd a dvousměnné vyučování na školách! Pozemní stavby mají nedostatek pracovních sil, tím by škola nemohla být předána ve stanovaném termínu svému účelu. Pomůžete tím i svým dětem. Odpracované hodiny se budou počítat do závazků a pro přiznání odznaku prvního a druhého stupně za budování Pardubic.


Změna v městské dopravě

Dopravní podnik města Pardubic oznamuje všem cestujícím, kteří používají hromadných dopravních prostředků DP Pardubice, že dnem 1.VII. došlo na linkách 3 a 7 ke změně ceny jízdného. I. Pásmo na trati č. 3 nylo prodlouženo z nádraží do stanice Trnová II. U tratě číslo 7 bylo I. pásmo prodlouženo z Dukly rovněž do stanice Trnová II. Při zpáteční cestě z Bohdanče zůstává hranice I. pásma do stanice Cihelna. V celém rozsahu I. pásma je jednotné jízdné 60 haléřů a poloviční 30 haléřů.


Reálka omládla

108 let stará budova střední průmyslové školy pro pracující na břehu Chrudimky, určená původně k demolici, byla v uplynulých měsících opět v zájmu pardubické veřejnosti. Loni v létě se totiž u budovy školy objevila tzv. „těžká mechanizace“ a v obou prolukách zadního traktu vyrostla v krátké době ocelová konstrukce a v ní šest nových moderně vybavených učeben. Touto přístavnou se řeší jednak nedostatek učeben v uvedené průmyslové škole, která je majitelem budovy, jednak nedostatek učeben ZDŠ na Komenském nám., která řady učeben využívá v dopoledních hodinách. O rychlé provedení výstavby se zasloužili vyučující SPŠ pro pracující v Pardubicích, Průmstav n.p. Pardubice, pracovníci PÚMS TJ VCHZ Semtín, Pozemní stavby STAS 2, Jednota, LSD Pardubice, VČC Hrochův Týnec a řada dalších podniků i jednotlivců… Životnost budovy staré reálky bylo…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem