Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
10.11.2020 18:00

Pardubice černobíle - ZRUŠENO

AKCE SE NEKONÁ

typ akce: Hovory o Pardubicku

25.11.2020 18:00

Cestopisné putování po Švýcarsku

Cestopisné promítání Jaroslava Nováka. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

09.12.2020 18:00

Regulace řeky Labe na Pardubicku v první polovině dvacátého století

Přednáška T. Jandy. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenského náměstí. Vstup zdarma, veřejnost zvána.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Patrioti schůzovali

obrázek k článku V úterý 22. března se konala Výroční schůze Klubu přátel Pardubicka. V úvodu přítomné pozdravila senátorka Mgr. Miluše Horská, která vyjádřila svůj obdiv tak rozmanité škále činnosti, kterou členové Klubu přátel Pardubicka vykonávají. Mezi hosty se jednání zúčastnil také náměstek primátorky města ing. Jiří Rozinek a ředitel Státního okresního Archivu Mgr. Ladislav Hloušek.
Jak předseda KPP ing. Jan Linhart ve své zprávě o činnosti KPP za rok 2010 připomněl, činnost Klubu přátel Pardubicka je velmi bohatá, když v loňském roce bylo uspořádáno na 90 akcí. Například v roce 2010 se konalo celkem 21 Hovorů o Pardubicku, kterých se zúčastnilo na 730 lidí, ještě větší účast měly turistické vycházky, které po celý rok pořádal turistický odbor Klubu pod vedením ing. Timarové. Celkem se v roce 2010 konalo na 50 výletů s celkovou účastí 1 128 účastníků. Ti celkem ušli za celý rok 685 km. Tradicí jsou také přírodovědné vycházky, které pořádá Josef Hrstka.

Kromě toho Klub přátel Pardubicka v loňském roce uspořádal také dva výlety historickými vozy MHD do historie, pozornost vzbudila i výstava fotografií „Co by oči vidět neměly“ nebo Den Země v Drozdicích. Na podzim to pak byla pak akce Vinice 2010, jejímž cílem bylo seznámit přítomné s historií a přírodou této zajímavé lokality. Turistický odbor uspořádal také tradiční turistické soustředění, které se tentokrát konalo v oblasti Boskovicka. Zmíněna byla také obnovená činnost pražské pobočky KPP, která v loňském roce uspořádala celkem 5 schůzek.
Tradiční činností Klubu je také vydávání Zpráv Klubu přátel Pardubicka, které vycházejí již od roku 1965 a ten loňský ročník čítal 348 stran. Pro letošní rok je kromě jiného připravena grafická změna obálky. Kromě Zpráv KPP byly v loňském roce vydány 4 sešity z edice AB-Zet Pardubicka. U příležitosti Dne Země jsme v dubnu vydali publikaci „Podle Chrudimky aneb kde stávaly první Pardubice“. Jeho hlavním autorem byl Josef Hrstka. Téměř současně vyšel i v pořadí 53. sešit edice s názvem „60 let městské autobusové dopravy v Pardubicích“. Jeho autorem byl ing. Ladislav Podivín. U příležitosti stého výročí prvního letu ing. Jana Kašpara jsme vydali sešit s názvem „Ing. Jan Kašpar a počátky motorového létání v Čechách“. Jeho autorem byl Pavel Sviták. V pořadí 55. sešit edice AB-Zet Pardubicka nesl název „V. Ducháčková a R. Vojtěchová, pardubické odbojářky za 2. světové války“. Autorkou byla Bc. Michaela Velechovská. V prosinci jsme pak vydali zatím v historii Klubu přátel Pardubicka nejrozsáhlejší publikaci, kterou byl sešit s pořadovým číslem 56. „Malá kronika Pardubicka 20. století“. Jeho autorem byl Jiří Paleček.
Jak ve své zprávě ing. Jan Linhart připomněl, Klub přátel Pardubicka se v loňském roce věnoval také aktuálním otázkám Pardubic. Na sklonku roku jsme jasně vyjádřili otevřeným dopisem své nesouhlasné stanovisko se zamýšleným omítnutím Zelené brány, vyjádřili jsme také nesouhlas s masivním kácením stromů v Tyršových sadech, na webových stránkách Klubu probíhala anketa k zahloubení dopravy na náměstí Republiky do tunelu. V následné diskusi zazněl mimo jiné připomínka, aby se Klub přátel Pardubicka angažoval v otázce likvidace ekologických zátěží, zejména v oblasti Semtína, kde se celá léta neřeší problém s vodními lagunami nebo hromadami kontaminované zeminy.
V závěru schůze nabídla senátorka Horská zájemcům z řad KPP možnost exkurze do budovy Senátu Parlamentu ČR. Poté byly přítomnými jednomyslně schváleny nové stanovy Klubu přátel Pardubicka. Ty původní z devadesátých let byly již zastaralé.

O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem