Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Nová doba města Pardubic

obrázek k článku Chceme Vám představit další z edice AB - Zet Pardubicka, jejíž jednotlivé tituly můžete zakoupit v kanceláři Klubu přátel Pardubicka v přízemí Evropského spolkového domu vždy v úterý nebo ve čtvrtek mezi 10 - 12 a 14 - 17 hodinou.
Jako sešit číslo 3 vydala Společnost pro rozvoj Pardubicka v roce 1995 titul "Nová doba města Pardubic". Jak je uvedeno v úvodu, sešit vyšel u příležitosti 700. výročí první písemné zmínky o Pardubicích a obsahuje stejnojmennou stať zasloužilého historika Pardubic Josefa Sakaře ze sborníku Padesát let městské spořitelny v Pardubicích 1886 - 1936. Jak uvádí v předmluvě sešitu Jiří Paleček, jedná se o Sakařovu neznámou práci a dá se považovat za stručné pokračování jeho obsáhlých Dějin Pardubic nad Labem.
Novou dobou města Pardubic považuj Josef Sakař období po roce 1845, kdy do Pardubic přijel první vlak. Josef Sakař zde následně popisuje období let 1849 - 1853, kdy byly Pardubice sídlem krajské správy, která se také stala hnací silou rozvoje Pardubic podobně jako následný rozvoj dopravy, ať jím bylo zavedení pravidelné dopravy dostavníky mezi Pardubicemi a Čáslaví v roce 1850, roku 1851 do Hradce Králové či roku 1852 do Náchoda.
Významný byl v tomto období také rozvoj železnice, kdy byla vybudována dráha pardubsko-liberecká a také dráha do dřívějšího Německého Brodu. Od roku 1859 začíná fungovat nové společné nádraží.

Ve druhé polovině 19. století nastává v Pardubicích také rozvoj průmyslu. Vzniká družstevní cukrovar, Wertheimerova továrna na zčišťování lihu, Prokopova slévárna či čistírna petroleje D. Fanto.
S rozvojem města souvisí také čilý stavební ruch. Jak upozorňuje Sakař, stavební ruch způsobil narušení starožitného obrazu vnitřního města, kde zejména zmiňuje výstavbu renesanční radnice na Pernštýnském náměstí, která dle Sakaře rozhodně nemůže nahradit původní radnici barokní. Sakař dále připomíná celou řadu architektonicky významných staveb, které byly postaveny zejména na počátku dvacátého století, jako je například budova reálky (1929), Městské divadlo (1909), ředitelství pošt a telegrafů (1924), Městská spořitelna (1917), stavba synagogy (1879), evangelický kostel (1897) a mnohé další stavby. Sakař se zmiňuje také o pardubických sadech a parcích, které byly v období konce 19. a počátku 20. století, stejně tak jako o školství, zmiňována je také regulace Chrudimky či zasypání Městské řeky.

Publikaci zakoupíte v E-shopu: Nová doba města Pardubic


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem