Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
23.06.2024 06:55

Český kras

Karlštejn - u Dubu – Kubrychtova bouda (Pro méně zdatné je možná kratší trasa Srbsko – Kubrychtova bouda) - Bukovické vodopády - Sv. Ján pod Skálou - Beroun. Délka trasy 15 (10,5) km. Odjezd 6:58 h. ČD, návrat 18:30 h. ČD. Ved: K. Stryková. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

23.06.2024 07:55

Naučná stezka město u dvou moří

Heřmanův Městec – kostel – NS – zámecký park – Heřm. Městec, nám. Délka trasy 6 km. Odjezd 7:57 h. ČD z hl.n., návrat ČD 13:00 / 14:37 h. Vedoucí M. Nechanická. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší nebo méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

30.06.2024 07:05

PR Klokočské skály

Turnov žst, město - hrad Rotštejn - roz. Dubecko - Sedmihorky. Délka trasy 17 km. Odjezd 7:05 h. ČD, návrat 18:55 h. ČD. Ved: Z. Řehák. Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

30.06.2024 08:25

Babiččino údolí

Česká Skalice – Babiččino údolí – Česká Skalice. Délka trasy 7,5 / 9 km. Odjezd 9:30 h. ČD z hl.n., návrat ČD 13:28 / 14:28 / 15:28 h. Vedoucí J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B pro pomalejší nebo méně zdatné členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zpráva o činnosti Klubu přátel Pardubicka za r.2006

obrázek k článku pro členskou schůzi v úterý 6.3.2007 ve velkém sále Domu techniky Pardubice.
Rok 2006 byl posledním rokem tříletého funkčního období výboru zvoleného na výroční schůzi 3.3.2004 a již desátým, tedy jubilejním rokem samostatné činnosti Klubu. Na dnešní schůzi Vám chceme nejen předložit výsledky naší práce v uplynulém roce, ale většina členů výboru, je rozhodnuta znovu požádat o vaši důvěru pro další období. V tom minulém pracoval výbor ve složení :
předseda Ing. Jan Linhart,
místopředseda Ing. Vít Vavřina
jednatel Jiří Paleček
pokladník Emilie Procházková
zapisovatelka Růžena Placková
redaktor Zpráv PhDr.Jiří Kotyk
ved.turistického odboru Ing.Marcela Timarová
ved.přírodovědné sekce Josef Hrska,
knihovnice Libuše Vobořilová
členové výboru: Alena Brožová
Věra Fafejtová
Dagmar Richtarová
Naďa Štolovská a
do výboru byl také kooptován Jan Řeháček, který zajišťuje internetové stránky Klubu a klubový
e mail.

Přestože hodnocení výboru a jeho práce je plně ve Vaši kompetenci, dovolte mi, abych z titulu předsedy výboru co nejsrdečněji a nejupřímněji všem členům výboru poděkoval za jejich obětavou a dobrovolnou činnost. Opravdu, jak se říká, klobouk před jejich působením dolů.
Revizní komise KPP pracovala ve složení:
Ing. Ivo Sedláček, Karel Srb a Jan Řeháček do doby než byl kooptován do výboru KPP. Dovolte mi, abych všem členům revizní komise co nejsrdečněji poděkoval za jejich činnost, zvláště pak ing. Sedláčkovi, který odváděl v této komisi rozhodující kus práce. Bohužel v dalším období již nechce kandidovat a tak za něj musíme najít náhradu.
A nyní již k činnosti KPP.
Klub má již léta zaběhnutou, značně bohatou činnost, bohužel pro širší pardubickou veřejnost málo známou a nedoceněnou. Mimo jiné to znamená, že také náš klub musí hledat nové zajímavější aktivity a to i vzhledem ke značnému úbytku členů v posledních letech především z důvodů věku. Zatavit ten úbytek bude hlavní úkol nového výboru a proto rádi přivítáme i Vaše případná doporučení na inovaci naší činnosti.
Výbor se schází pravidelně každý měsíc, kromě července. Schůze jsou vždy poslední čtvrtek v měsíci od 17 hod. v kanceláři Klubu v Evropském spolkovém domě, účast členů výboru je uspokojivá, v průměru nad 80 %.
Pro styk se členy a veřejností má Klub již 7 let kancelář v Evropském spolkovém domě. Je otevřena každé úterý a čtvrtek od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin, mimo letní měsíce. Členové by ji měli častěji navštěvovat a více se tak zajímat o život Klubu. Lze zde osobně platit členské příspěvky a odebírat Zprávy Klubu, půjčit si zajímavou publikaci z naší knihovny nebo navázat kontakty se členy výboru Klubu a poskytnout jim případně náměty k další činnosti. Právě klubový život je dle našeho názoru zatím nedostatečný, když většina členů se spokojí s tím, že si přečte naše Zprávy, které dostává poštou nebo jim je nosí naši dobrovolní kolportéři. A tak mnozí členové Klub naši činnost téměř neznají, neúčastní se jí a proto nemohou tedy ani jeho snažení podporovat. Přesto jsou naše výsledky vskutku úctyhodné, jak uslyšíte za chvilku.
Při dobrovolné, neplacené službě se v kanceláři Klubu střídají členové výboru: paní Alena Brožová, Miloslava Procházková, Dagmar Richtarová, Naďa Štolovská, Libuše Vobořilová a jednatel Jiří Paleček. Tato administrativní, nenápadná práce, je pro Klub nejdůležitější, udržuje chod Klubu a styk se členy. Kancelář přispívá i k propagaci Klubu a získávání nových členů.Za rok je to 83 šestihodinových pracovních dní. Dovolte mi, abych využil této příležitosti a zmíněným členům co nejsrdečněji poděkoval.
V průběhu r.2006 se přihlásilo 28 nových členů, ale zároveň jsme ztratili 53 členů. Bohužel mnoho z nich zemřelo. Od počátku minulého roku do dnešní schůze to byli, pokud je nám známo :Václav Zamazal, Jiří Mastík, Věra Kolandová, Václav Křivka, Jiří Lom, Františka Kroupová, Jarmila Mošnová, Jiřina Cihlová, Milada Tesnerová, Mgr. Vladimír Bláha, Ludvít Ferjenčík, Emanuel Tretera, Marie Osvaldová, Miloslava Siegrová, Jaroslav Šimon, Ing.Antonín Beran, Petr Marek, Jan Schicker, Vlasta Hubáčková, Karel Vinař, Ing Jiří Tamchyna, Stanislav Veselý, Václav Železný z Přelouče a pan Josef Bína.
Je možné, že o dalších jsme se nedozvěděli.
Uctěme prosím jejich památku povstáním a minutou ticha.
Počet členů opět klesl ze 768 na konci r.2005 na 743 k 31.12.2006.
Evidenci členů a placení příspěvků vedou : průběžně na počítači paní Brožová, paní Vobořilová na kartách a paní Štolovská v seznamu pro distribuci Zpráv.
Hlavním náplní a rozhodující činností Klubu je vydávání Zpráv Klubu přátel Pardubicka určených pro všechny členy, včetně mnoha mimopardubických..
Zprávy pomáhají prohlubovat znalosti o Pardubicku hlavně o jeho historii.. Jsou hodnotným, ale dle našeho názoru nedoceněným propagačním prostředkem pro Pardubice, Pardubicko i Pardubický kraj.
Vedoucím redaktorem Zpráv je již od r.1976 PhDr Jiří Kotyk. Členy redakční rady jsou: PhDr Petr Borovec, Miroslav Hanuš, Milan Hübl, Ing Vladimír Kočvara, Ing Jan Linhart, Jiří Paleček, Jan Řeháček, Oldřich Ullrich a RNDr Miroslav Vostatek.
Rada i výbor Klubu děkuje četným autorům, kteří do Zpráv zdarma přispívají svými hodnotnými a zajímavými články. Obohacením jsou "Tipy na výlet" paní Ing Timarové a paní Fafejtové přispívající k poznávání i odlehlejších míst Pardubicka. Mimopardubickými spolupracovníky Zpráv jsou p.Hollmann v Přelouče, p.Balcar a p. Ullrich ze Sezemic, ing Cyprián z Lázní Bohdaneč. Dovolte mi, abych využil této příležitosti a všem členům redakční rady co nejupřímněji poděkoval.
Počet výtisků Zpráv jsme z 1000 ks snížili na 900 a pokud nezastavíme pokles členů, budeme jej nuceni jej i dále snižovat. Ač to zní paradoxně zvýší se tím cena jednoho výtisku. Kromě členů dostávají Zprávy pardubické školy a další instituce.
Jak jste nepochybně zjistili, změnil se v r.2006 výrazně i vzhled Zpráv, které dostaly novou obálku pro každé číslo s jinou podobu a vnějším označením, což dříve nebylo možné. Na každé obálce jsou i snímky z Pardubicka z minulosti i dneška, které lze použít jako pohlednice. Nový návrh i všechny pohledy jsou od Jana Řeháčka. Tisk Zpráv se trochu prodražil, ale vzhledu to rozhodně prospělo.
Ročník 2006 měl 352 stránek a 40 lístků Vlastivědné abecedy Dr.Pavla Theina, kterou připravil Josef Janiš. Rejstřík zpracovala paní prof.Richtarová. S dalšími podrobnosti Vás ve svém příspěvku seznámí vedoucí redaktor Zpráv Dr. Kotyk
Velmi náročné je roznášení a rozesílání Zpráv. Jen menší část si odeberou členové osobně. Pro uspíšení rozesílání i z hlediska Klubového života byl bylo žádoucí, aby těch členů bylo co nejvíc.
102 mimopardubickým členům rozesílá Zprávy poštou paní Štolovská. Roční finanční náklad na tisk a rozeslání jedněch Zpráv je 216,- Kč.
Během r.2006 v Pardubicích roznášely Zprávy obětavé členky : paní Brandová, Brindová, Brožová, Fafejtová, Jechurová, Kosková, Novotná ve Svítkově, Pirnerová, Placková, Samková, Součková, Marcela Šimková a Olga Šimková v Černé za B., Štolovská, Tesnerová, Tichá, Timarová, Vaňková v Rosicích na Krétě, Vobořilová, Voříšková, Zavadilová a Zvolánková na Dubině a členové: PhDr.Borovec, Bukač v Rosicích, ing.Černý, ing Dalecký, ing.Dlouhý, ing Herynk, Hrstka, Hübl, Huňáček, Jandík v Pardubičkách, Janiš na Dukle, Jedlička, ing Kočvara, Křivka ve St. Čivicích až do své smrti, Lejhanec, Paleček, Papák, Pleskot, Ing.Salavec, Srb, Šilinger, ing.Velehradský, Vyčítal.
Bohužel během roku p. Křivka a paní Tesnerová zemřeli, p.Pleskot se odstěhoval a p. Ladýř se roznášení pro nemoc vzdal. Nahradili je na Okrouhlíku a ve Studánce pan Lumír Sokol, ve Vilové čtvrti paní Jarmila Skalická, a v Polabinách IV pan Ladislav Pop. V Lázních Bohdaneč doručuje Zprávy pan Ing.Cyprián, v Přelouči jsou doručovateli paní Kozáčková a pan Hollmann, v Sezemicích paní Marková, v Holicích pan Peška a v Rokytně pan Čapek. Celkem jsou Zprávy takto doručovány 509 členům, 102 Zpráv je zasíláno, takže osobně si je vyzvedne jen 132 členů, s nimiž se tak pravidelně setkáváme. Uvítáme další pomocníky v jiných částech města, ovšem bude-li více členů odebírat Zprávy osobně bude to ještě lepší. Osobním odběrem Zpráv a roznášením ušetříme na poštovném na 50 000,- Kč.
Nové sešity brožury AB-Zet Pardubicka č.37 - Kronika pardubického fotbalu a č.38 Zelená brána tentokrát vydala Společnost pro rozvoj Pardubicka. Jsou ovšem též k dostání v kanceláři Klubu za obvyklých 20,- Kč. Z dosud vydaných 38 sešitů je již několik vyprodáno a proto u některých uvažujeme o jejich dotisku.
Kancelář Klubu slouží též jako informační služba pro návštěvníky města i pro Pardubáky, zejména mládež při různých soutěžích a studentských pracech.
Klub v r. 2006 uspořádal 198 akcí, kterých se zúčastnilo 3 558 účastníků. Vzhledem k tomu, že tyto akce jsou zajišťovány bezplatně našimi aktivisty, je to rozsah obdivuhodný. Určitě si zaslouží ocenění nás všech. Pečlivou evidenci činnosti vede již léta paní Jitka Brandová.
Činnost klubu je organizována v několika odborech.
Turistický odbor úspěšně vede paní ing. Marcela Timarová. Každou neděli po celý rok se konají většinou dvě vycházky. Delší výlety připravují a vedou: paní Burešová, Fafejtová, Horáková, Hoščálková, Kvapilová, Řezáčová, Stará, Svobodová, ing.Timarová a pánové Kožený, Ing Obruba a Radosta. Dále se na nich stále podílí i p.prof. Marcel Macháček, který se letos dožívá 90 let. Před 40 lety byl spoluzakladatelem turistického odboru, dlouhá léta byl jeho vedoucím a dodnes na jeho činnosti aktivně podílí. Když každý první čtvrtek v měsíci pořádá vlakem zájezd do některého měst v okolí. Tato parta byla již ve všech městech Pardubického kraje a teď poznávají města vzdálenější. Velkým přínosem těchto vycházek je vždy připravená kvalitní kulturní náplň. Panu Macháčkovi děkujeme a zároveň i z tohoto místa k jeho výročí gratulujeme.
Současně je nutné a spravedlivé zmínit se o pilné činnosti paní Marie Novotné ze Svítkova, která nejen, že roznáší Zprávy ve Svítkově, ale převzala po panu Macháčkovi i organizování kratších vycházek a vlakových zájezdů pro vzrůstající skupinu lidí, kteří se z nejrůznějších důvodů nezúčastňují delších a namáhavějších túr. Činnost paní Novotné je sice nenápadná, ale vyjímečně užitečná. Také jí patří naše poděkování.
Za r.2006 bylo uspořádáno 118 výletů s celkovou účastí 1 883 výletníků.
Na začátku srpna se konalo již 29.turistické soustředění v Novohradských Horách, kterého se zúčastnilo 51 členů. Organizátorkou byla též Ing. Timarová. Ta ještě uspořádala autobusový zájezd na Králický Sněžník pro 43 členy. Této aktivní člence, jakož i ostatním jmenovaným bych chtěl z tohoto místa co nesrdečněji poděkovat.
K prohloubení znalostí o Pardubicku i vztahu k městu i kraji přispívají pravidelné "Hovory o Pardubicku". V prosinci se uskutečnily již sedmdesátépáté. Konají se jednou za 14 dní, vždy v úterý, v historické síni Evropského spolkového domu a organizuje je Jiří Paleček, přičemž řadu besed o počátcích Pardubicka připravil Ing. Jaroslav Černý. Pan Miloslav Hanuš přednášel o hudebnících Pardubicka a prof. Marcel Macháček vzpomněl na slavnou Lidovou operu Pardubice. Letos již proběhly 4 Hovory, jejichž součástí bylo i promítnutí filmu z Pardubic v r.1940 nebo dr.Šulcová přednášela o archeologických výzkumech v r.2006.
Připravili jsme jednu besedu pro Klub důchodců v Bohdanči o Opatovickém klášteře. Paní Štolovská vedla 5 procházek žáků základních škol po památkové rezervaci.
Paní Ing.Vodová ve spolupráci s turistickým klubem VCHZ uspořádala v lednu, únoru a březnu v Domě techniky 12 cestopisných a přírodopisných přednášek s diapozitivy nebo videoprojekcí pro celkem 309 posluchačů. Na podzim se pro nedostatek přednášejících přednášky nekonaly a pokračují opět od letošního ledna. Paní Vodové tímto také děkuji za její obětavou činnost a zároveň děkuji přednášejícím za hodnotné přednášky, které prováděli bezplatně a to jmenovitě:
p. Jaroslavu Novákovi, Zdenkovi Tamchynovi, Luboši Chládkovi, manželům Mikulovým a Matějkovým a dále p. Karlovi Mlynářovi a Šmídovi. Nájem místnosti v Domě techniky hradí náš Klub.
Činnost přírodovědné sekce Klubu zajišťuje pan Hrstka. Uspořádal 10 přírodovědných vycházek po Pardubicích. Přírodovědný výklad, kromě něho, podávali též student Víťa Haupt, Ing. Šilhart, pan Forman. Výklad je doplňován i historickými a památkářskými informacemi a tak vycházky připívají celkovému vlastivědnému poznávání Pardubicka v terénu. Víťa Haupt uspořádal též prohlídky s hodnotným výkladem parků ve Slaťiňanech a v Chrudimi. Naopak, jeho prohlídky Tyršových sadů se zúčastnili i Chrudimáci. Celková účast byla těchto přírodopisných akcích byla 480. Pan Hrstka je rovněž naším aktivním členem, vhodně při některých akcích propojuje činnost spolku zahrádkářů a našeho klubu a přispívá ke zvýšení úrovně práce přírodovědné sekce. Za to mu patří rovněž naše poděkování.
Poslední pondělí v měsíci, kromě léta a prosince, se v kanceláři Klubu schází Genealogický kroužek zájemců z Pardubic, Sezemic, Holic i Hradce Králové. Celkem se konalo se 8 schůzek.
Klub má poměrně hodnotou vlastivědnou knihovnu, kterou pečlivě spravuje paní Vobořilová. I když nemáme přebytek místa, rádi uvítáme dary starých publikací o Pardubicku, dnes běžně nedostupných, které se možná někde povalují a pro naše členy mohou být zajímavé a cenné. Starší, vzácné publikace nemůžeme půjčovat a v kanceláři nejsou podmínky pro jejich studium. Proto spolupracujeme se studovnou Státního archivu Pardubice a regionální studovnou Krajské knihovny, jejich návštěvu členům doporučujeme a zároveň představitelům obou institucí srdečně děkujeme za jejich ochotu a vstřícnost.
Archiv Klubu byl doplněn 40.svazkem Zpráv Klubu, které svázal p. J. Janiš.
Paní prof. Richtarová dokončila celkový rejstřík všech 40 ročníků Zpráv, který má 141 stran. Vytištěný a svázaný je k dispozici v kanceláři Klubu, je též na disku, z něhož si jej zájemci mohou nechat vytisknout. Za tuto nesmírně pracnou a pečlivou a přitom velmi důležitou práci, bych rád paní Richterové poděkoval.
Další propagace Klubu je zajišťována skřínkami Klubu a v okně kanceláře Klubu. O skřínky se pravidelně stará Ing. Marcela Timarová. Polovinu skřínky na poště a u nádraží upravuje vlastními zajímavými fotografiemi Miroslav Huňáček, který je nejhorlivějším dokumentátorem změn, které vyplývají hlavně ze stavebního dění v Pardubicích. Ze své dokumentace sestavil na 80 svazků Pardubických zajímavostí, mnohé z nich by si zasloužily vytištění, ale na vše zatím nejsou peníze.
Pan Josef Hrstka, jako mluvčí Klubu, iniciativně zajišťuje propagaci akcí Klubu v místním tisku i pardubickém rozhlase.
Jan Řeháček připravil a soustavně doplňuje naše internetové stránky, o jejichž obsahu a náplni vás blíže seznámí ve svém příspěvku. Nově jsme se domluvili s IC pod Zelenou bránou a informace o naší činnosti včetně možností koupit naše publikace bude i tam.
Při stále se zvyšujících nákladech, na tisk, poštovné, i nájemné kanceláře umožňuje činnost Klubu, kromě členských příspěvků, podpora města Pardubic, která byla v r.2006 - 63 000,- Kč, a Pardubického kraje, který nás podpořil částkou 20 000,- Kč.
Dovolte mi, abych těmto našim nejvýznamnějším donátorům poděkoval a vyslovil přání, aby nás v činnosti, která přispívá k propagaci města i kraje podporovaly i dále.
Přestože je nutné hledat sponzory, musíme se spolehnout i na vlastní sily a uvažovat o zvýšení členských příspěvků. Výbor klubu se rozhodl navrhnout této členské schůzi zvýšení členských příspěvků o 50,- Kč na 200,- Kč počínaje rokem 2008.
Žádáme a prosíme tímto naše členy, aby Klub propagovali a získávali další členy třeba i z vlastních rodin. Úbytek členů zatím nebyl zastaven, ale doufáme, že se nám to povede nejen větší iniciativou našich členů ale nepochybně i rozšířením a zkvalitněním naší činnosti.
Dovolte mi, aby do své zprávy ještě zahrnul i nutnost, která vyplývá ze změny zákona o sdružování občanů. Náš parlament přijal zákon, jehož součástí je ustanovení, že název formy organizace musí být součástí názvu. Proto je nutno přijmout usnesení a náš Klub bude mít oficiální název Klub přátel Pardubicka, občanské sdružení.
Dovolte mi, abych na závěr svého vystoupení ještě jednou vyslovil svůj mimořádný dík všem aktivním spolupracovníkům, o niž byla řeč a kteří mají zásluhy na naší bohaté činnosti. Zejména mi dovolte, abych znovu poděkoval členům výboru a revizní komise za jejich obětavou práci v uplynulém funkčním období a doufám, že se nám obdobně bude dařit i dalších letech.
Nedělám si ambice, aby můj krátký příspěvek zahrnul všechny aktivity Klubu a je docela možné, že jsem na někoho zapomněl, za což se předem omlouvám. Bylo by vhodné, aby v následující diskuzi jednotliví členové výboru tuto stručnou zprávu doplnili a případně připomněli osoby a akce Klubu, které mohly být opomenuty.

Jiří Paleček 12.1.2007

Jan Linhart 17.2.2007

O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem