Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

SPLACENÝ DLUH MISTRU ART-DECA JAROSLAVU HOREJCOVI

obrázek k článku Na konci roku 2016 a v lednu t.r. proběhla v domě U kamenného zvonu v Praze souborná výstava sochaře Jaroslava Horejce (1886-1983), přítele architekta Ladislava Machoně, díky němuž Horejc ozdobil budovu úřadů (magistrátu a Krajského úřadu u Východočeského divadla, tenkrát budovu Ředitelství pošt a telegrafů, svými impozantními zubry u vchodu, evokujícími slavnou pernštejnskou minulost našeho města. J.Horejc pocházel z rodiny pražského hodináře, v níž se narodil 15.června 1886 . Na první pokus byl přijat na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze (UMPRUM) do sochařského ateliéru prof. Stanislava Suchardy ( m. j. autora chystaného Husova pomníku v Pardubicích). V roce 1910 začal J.Horejc na UMPRUM i vyučovat. Mezitím absolvoval řadu studijních cest (Německo, Itálie, Francie, Dalmácie, Černá Hora). Měl velmi široký záběr činnosti, kromě plastik se věnoval i práci s kovem, sklem, keramikou a porcelánem. Vytvořil celkem přes 3000 uměleckých děl.

Mezi jeho nejznámější práce patří alegorické reliéfy pro kůrovou kapli velechrámu sv. Víta z roku 1929 (Kalvárie, Kristus v hrobě a Kristus Zmrtvýchvstalý). Již v roce 1925 získal za sou kolekci 4 rytých pohárů GRAND PRIX v kategorii sklo na Mezinárodní výstavě dekorativního umění v Paříži. Pod vedením přítele L.Machoně se podílel na výzdobě Komenského pohřebiště ve Valonské kapli v Naardenu (dnešním exteritoriálním území ČR v Nizozemí). Stal se „hlavním českým představitelem stylu ART-DECO“ (J.Horneková 1998). Po únorovém puči (1948) proti Horejsovi vystoupili členové studentského akčního výboru, jimž svým životním stylem připomínal buržoazního anglického dandyho. Proto byl ze školy odsunut na nucenou dovolenou, podle vlastních slov byl „vyhozen na hodinu jako služka.“ Již roku 1908 jej inspiroval motiv Golema ze židovských pověstí staré Prahy a zpodobnil jej na rohu Karlova náměstí a Ječné ulice v Praze. O 50 let později se stal autorem hliněné sochy pro film „Císařův pekař a Pekařův císař“ s J.Werichem v hlavní roli.

            Pražská výstava byla první soubornou výstavou Horejcova rozsáhlého díla, jejíž kurátorka Olga Malá (Galerie hl. m. Prahy) spolu s historičkou umění Evou Neumannovou připravily Horejcovu první monografii se soupisem jeho díla.

 

Literatura:

P.Toman, Nový slovník českých výtvarných umělců, Praha 1936, s.227 (heslo J.Horejc).

J.Matyášová, Splacený dluh mistru art-deca, Lidové noviny 17.10.2016.

J.Matyášová, První velké sólo pro mistra art-deca, Lidové noviny 7.11.2016.

Horejc

Horejc


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem