Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
25.08.2019 07:40

Rock hospoda V Prdeli

Kostomlaty n.Lab.– Nymburk– Poděbrady. Délka trasy 15 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat v 16:02 vlakem. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.09.2019 14:05

Pardubické báje a pověsti

Během komentované vycházky se účastníci dozvědí např, zač je v Pardubicích perník, jak to bylo s podzemní chodbou na Kunětickou horu nebo více o čertíkovi na balustrádě morového sloupu v Pardubicích. Sraz účastníků je před Zelenou bránou. Provází Helena Řehounková. 

typ akce: Výlety do historie

15.09.2019 06:20

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Teplice nad Bečvou – Hranická propast – Zbrašovské jeskyně – Hranice na Mor. Délka trasy 9 km. Odjezd v 6:23 hod. vlakem z hl.n., návrat v16:39 hod. vlakem ČD; 17:12 Rj (odjezd z Hranic na Moravě 15:19 h.- jízdenku zakoupit předem). Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

15.09.2019 14:00

Architektura Pardubic první poloviny 20. století

Během komentované vycházky účastníci navštíví např. Automatické mlýny, domy na Čechově nábřeží, zajímavé stavby na Olšinkách, na náměstí Republiky, třídě Míru nebo v okolí náměstí Legií. Sraz účastníků je na náměstí Legií.

typ akce: Výlety do historie

15.09.2019 17:00

Historie pardubických mlýnů aneb Od Valchy po Winternitze

Přžednáška konaná v Domě U Jonáše. Akce pořádaná ve spolupráci s Východočeskou galerií Pardubice v rámci Dnů evropského dědictví.

typ akce: Výlety do historie

Archiv aktualit

Pět set let řeky Haldy

obrázek k článku Bylo to roku 1495, když pověřil pan Vilém z Pernštýna svého služebníka "fišmajstra" Vlčka, aby vyhloubil v Polabinách koryto pro novou řeku, která by napájela rybníky a poháněla vodní mlýny. Vlček určil začátek pouti této řeky u Loučné, která krátce nato se vlévala do Labe. Halda, tenkráte zvaná Sezemská struha, se rozběhla po lukách, tekla vedle lesa ponořena do stínu lesních stromů, načež se stočila k toku Labe a tekla krátký úsek rovnoběžně s Labem. Toto místo se nazývá "V Úzkém". Je pozoruhodné tím, že vedle sebe tečou dvě řeky různé výšky hladiny. Úzké bylo kdysi kouzelným místem v Polabinách. Vzorně upravená cesta pro výletníky, z obou stran husté křoví, které jen slabě propouštělo sluneční zář, ticho rušil jen zpěv ptactva a šumot vody, která v těch místech běží přes kameny....
Břehy Haldy byly hustě osázeny křovím a vrbami, takže Halda se vinula mezi zelení luk jako zelený pás. Jednou za rok (na začátku 20.století) byla voda v Haldě vypuštěna a káranci z pracovny po celém 7km dlouhém toku vyčistili koryto řeky. Pak opět byla puštěna voda do řečiště. Byla stříbrně čistá a okolí řeky působilo parkovým dojmem.
Vzpomínám si ráda na výlet do Polabin se školou, který pořádal pan ředitel Rosůlek. Co bylo tehdy v Polabinách života! Před námi z křoví vyběhl poděšený zajíc a pelášil přes pole do bezpečí, na mezi jsme viděli rodinu křepelek, kuna utíkala přes cestu za svojí kořistí. A toho ptačího zpěvu! Barevná políčka se rozkládala kolkolem, oddělená zelení mezí a ty voněly mateřídouškou. Všude plno jasu a života, na obzoru se zvedala Kunětická hora jako zádumčivá ukázka minulosti.
Pan ředitel s námi usedl na posečené louce a vyprávěl nám o minulosti města, 0 jeho slavných i těžkých dnech. Mluvil prostě, bez pathosu, ale jeho vyprávění bylo tak poutavé, že jsme všechno prožívaly. Učil nás milovat nejen rodné město, ale 1 naši českou zem, přibližoval nám nejen krásy přírody, ale i krásu české řeči a slavnou minulost naší země.
Je tomu nejméně dvacet let, co se jednalo o zrušení řeky Haldy. Byly hlasy pro a byly hlasy proti. A Halda zůstala. Je vzpomínkou na vodohospodáře pana Viléma z Pernštýna, poháněla tři mlýny (mlýn Švankalovský, později Jandíkův, Císařský mlýn a mlýn Podvalchovní). Je nutno si přáti, aby se Haldě opět vrátila její čistota a Polabinám přírodní krása.
Kéž by se zmatená honba za penězi opět proměnila v cit pro krásu a v lásku k cennějším hodnotám!
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem