Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
05.07.2020 06:00

NS Kounická

Český Brod – Štolmíř – NS Kounická – Týnice – Kounice – Poříčany. Délka trasy 15 km. Odjezd v 6:00 h vlakem ČD z hl.n., návrat 17:02 hod. (16:02 hod.) vlakem ČD. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

12.07.2020 08:00

Prokopské údolí

Praha-Hlubočepy – Butovické hradiště – Řeporyje – Řepora – Stodůlky. Délka trasy 12 (10) km. Odjezd v 8:00 h vlakem ČD z hl.n., návrat 17:02 hod. (16:02 hod.) vlakem ČD. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro čkeny Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

19.07.2020 06:20

Hrad Helfštýn

Lipník nad Bečvou – Týn nad Bečvou – Hrad Helfštýn – Lipník nad Bečvou. Délka trasy 14 (10) km. Odjezd v 6:23 h vlakem ČD z hl.n., návrat 17:39 vlakem ČD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

26.07.2020 07:30

Vysílač Krásné

Bojanov – Krásné – Nasavrky. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:30 hod. BUS, návrat 14:55 hod. (16:22 hod.) BUS. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

02.08.2020 06:45

Zmínka a soutok Novohradky a Chrudimky

Úhřetice – Úhřetická Lhota – soutok Novohradky a Chrudimky – Hostovice – mlýn Štětín – Mnětice – Nemošice. Délka trasy 15 km. Odjezd v 6:46 h vlakem ČD z hl.n., návrat 15:03 hod. (15:38 h.; 16:20 h.) MHD. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Pohřeb generála Jaroslava Červinky

obrázek k článku V čísle3-4/1996 ZKPP na str. 79 - 85 jsme zveřejnili články Ing. Vladimíra Maděry z Prahy a Oldřicha Ullricha ze Sezemic o generálu Jaroslavu Červinkovi.
Článek pana Ing. Maděry končil výzvou: „A dost možná, že se ještě najdou pamětníci jeho pestrého života i jeho pardubického působení. Najdou-li se, bylo by dobře, kdyby se se svými vědomostmi o tomto zasloužilém představiteli našeho I. odboje se čtenáři Zpráv podělili."
Na tuto výzvu reagoval pan Karel Pikl, který nám poskytl řadu výstřižků ze soudobého tisku o konci a pohřbu generála Červinky v Pardubicích a v Praze.
Uveřejňujeme tedy v tomto čísle některé fotografie a podrobný popis pohřbu.

V PARDUBICÍCH VE ČTVRTEK 12. ledna 1933
Pohřeb gen. Jaroslava červinky v Pardubicích.
Soustrastný projev presidenta republiky.

V pátek 13 ledna v 9. hodin dopoledne bude zahájen smuteční obřad, v němž rozloučí se zástupci vojska i civ. úřadů v Pardubicích s nejstar-ším legionářem čsl. V malé jízdárně promluví nad rakví velitel 30. pluku z Vys. Mýta plk. J. Závada, jenž pod gen. Červinkou sloužil. Pak pravděpodobně promluví i starosta dr. Jan Frýba, býv. min. předseda F. Udržal aj. Pohřebního průvodu k pardubickému nádraží se zúčastní eskadrona jízdy s prapory žel. pluku. Včera jsme sdělili, že se zúčastní i baterie dělostřelectva z Hradce Král. Jelikož ten den odchází vojsko do civilu, odvolalo M.N.O. tento rozkaz. Jak na jiném místě jsme již sdělili, posmrtnou masku generála J. Červinky sňal ak. sochař kpt. žel. pl. F. Zuzka.
Dnes přišel pro rodinu zemřelého generála Červinky soustrastný telegram presidenta republiky:
„Milá paní, vyslovuji Vám své sympatie při bolestné ztrátě Vašeho chotě. Vzpomínám záslužné činnosti generála Červinky a jeho odborné práce při formování našeho vojska. Přeji Vám zdraví a vše dobré. T. G. Masaryk."

Pohřební obřady nad rakví generála Červinky v Pardubicích
Včera o 9. hod. se konala v jízdárně jezdeckého učiliště v Pardubicích prvá část pohřbu generála J. Červinky za účasti příbuzných zesnulého se synem generálem Červinkou, dále zástupce 4. pěší divise brig. gen. Manka, gen. Jelínka a Wiednera, velitele jezdeckého učiliště pplk. Hozby, velitele žel. pl. plk. inž. Pachty, velitele jezdeckého pluku 8. plk. Ševčíka, velitele 35. p. pl. ve Vys. Mýtě plk. inž. Závady, městské rady pardubské se starostou drem Frýbou atd. a nesmírně velké účasti obecenstva.
Pravoslavné obřady vykonal Nikon de Greve z Bratislavy. Se zesnulým se rozloučil velitel 35. p. pl. plk. inž. Závada, starosta selských jízd župy pardubské Řehounek za selské jízdy a obyvatelstvo kraje pardubského, dále za legionáře učitel Kalášek. Pohřební průvod doprovázený eskadronou jízdy a dvěma prapory železničního pluku prošel městem. Po rozloučení na Labském mostě byly pozůstatky převezeny autem přes Poděbrady do Prahy.

Pohřební obřady v Praze
CsL armáda a pražské obyvatelstvo doprovodily včera na poslední cestě generála v. v. Jaroslava Červinku, který se zúčastnil význačnou měrou organisace našeho vojska na Rusi jako předseda formační komise a získal si zvláštních zásluh při formování druhé československé divise.
Tělesná schránka zesnulého byla po převezení z Pardubic vystavena v Mikulášském kostele na Staroměstském náměstí, odkud se konala druhá část pohřbu. Kolem rakve, na níž byla položena čapka a šavle zesnulého, stáli čestnou stráží podplukovníci a vojenští gážisté. Po obou stranách rakve, před níž byly umístěny četné řády a vyznamenání, položeno bylo velké množství věnců a kytic, m. j. věnec, nesoucí věnování „Spolubudovateli našich vojsk - ministr národní obrany" a věnec s^ nápisem na stuhách „Bělgorodští důstojníci svému veliteli". Přihláška generála Červinky do armády byla na tomto věnci vyznačena letopočtem 1868 z bílých a červených karafiátů a fial.
Kromě syna zesnulého gen. Červinky a příbuzných, přišli se rozloučiti s nejstaršřím vojákem ruských legií ministr národní obrany Bradáč, zástupcové Národního shromáždění, generální inspektor čs. branné moci gen. Podhajský, náčelník hlavního štábu gen. Syrový, zemský vojenský velitel gen. Bílý, náčelník francouzské vojenské mise gen. Faucher, gen. četnictva Vyčítal, pražský divisionář gen. Klecanda, generalita, důstojníci a gážisté jednotlivých útvarů z celé republiky, zástupci národní rady čsl.. Sdružení Čechů a Slováků z Ruska, pražského sdružení Rusů - účastníků války, ruská emigrace s knížetem Dolgorukovem v čele, ruští legionáři, zástupcové úřadů, ozbrojených jednot, korporací a četné obecenstvo.
Po církevních obřadech, které vykonal biskup pravoslavné církve Gorazd. rozloučil se v síni chrá zápasu za samostatnost a v závěru poděkoval zesnulému za vykonanou práci, načež rakev byla snesena na šestispřežní dělovou lafetu.
Hustým špalírem obecenstva ubíral se smuteční průvod, který zahajovala četa jízdy v čele s velitelem konduktu gen. Zbořilem, za níž pochodovaly dvě pěší roty, následovali nosiči věnců a květin, dělová lafeta s tělesnou schránkou zesnulého, rodina, důstojnické deputace, uzavírala třetí pěší rota a 4 děla, přes Staroměstské náměstí, Železnou ulici k Městské spořitelně pražské v Rytířské ulici. Zde vzdalo vojsko poslední poctu generálu Červinkovi, načež vůz s tělesnou schránkou zesnulého za zvuků státní hymny odejel na pravoslavné oddělení Olšanských hřbitovů, kde za přítomnosti nejbližších příbuzných byla tělesná schránka zesnulého uložena k poslednímu spánku.
O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem