Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

PARDUBICKÝ SLAVÍN - Rodina Plecitých

obrázek k článku Na hřbitově v Pardubičkách stojíme před rodinnou hrobkou Plecitých, z nichž pocházel zámecký zahradník Henckelů v Larischově vile Jan Plecitý (1867–1940). Dozvěděl jsem se o něm poprvé od slečny Albíny Plecité, starší dámy, přítelkyně manželčiny tety Vlasty Zbudilové, dámské krejčové, jež se slečnou Plecitou takřka sousedila v Zelené ulici v Pardubičkách. A. Plecitá mi laskavě poskytla poděbradskou adresu na dceru J. Plecitého Martu, provdanou Korsovou (nar. 1910). Ta mi vyprávěla v 70. letech minulého století o službě svého otce u Henckelů von Donnersmarck, majitelů Larischovy vily v letech 1897–1928. Jan Plecitý byl správcem Zámečku od roku 1909 a pořádal i písemnosti Henckelů. Paní Korsová mi při mé návštěvě Poděbrad ukázala m. j. i mnoho fotografií z rodinného archivu.

Kromě toho mi v této době poskytl vedoucí turistického odboru KPP Zdeněk Cinkan
úryvek z pamětí svého otce učitele Aloise Cinkana (1902–1981) „Z mého života“
(psaných roku 1976), v nichž autor vzpomínal na přátelství s Václavem Plecitým,
synem zámeckého zahradníka (otištěno v 69. sešitě edice AB-Zet Pardubicka „Pardubický
Zámeček a jeho osudy“, vyd. KPP a ČSOL 2015, s. 39). Alois Cinkan vzpomínal
na Vaška Plecitých jako svého dobrého kamaráda a fotbalistu. Jeho otce však líčí jako
„nepřístupného mrzouta“, jeho matku ale jako dobrosrdečnou a milou paní. Celá rodina
Plecitých je pohřbena v Pardubičkách, zemřeli prý mladí, snad na TBC včetně
malé dcerky. Příbuzným Plecitých je známý historik plk. PhDr. Eduard Stehlík, ředitel
Národního památníku v Lidicích.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem