Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

KDO BYL FRANTIŠEK PŘEUČIL? - 1. část

obrázek k článku Letos uplynulo 70 let od nezákonného procesu s JUDr. Miladou Horákovou (1901–1950), která iniciovala m. j. za první republiky založení Ženské národní rady v Pardubicích s pomocí svých zdejších přítelkyň - lékařky MUDr. Vilmy Ducháčkové a učitelky a básnířky Růženy Vojtěchové. V rámci kulatého výročí vyšlo i několik nových historických studií o procesu z roku 1950. Za nejpozoruhodnější osobně považuji práci Karla Kaplana „Politický proces s Miladou Horákovou a spol. – komentované dokumenty“ (vyd. EPOCHA 2019), jež osvětluje přípravu i realizaci procesu v režii sovětských „poradců“ do všech detailů.

Nás Pardubáky jistě nejvíc zaujme osobnost jednoho
ze spoluobžalovaných M. Horákové bývalého poslance
Čs. strany národně socialistické (ČSNS) Františka
Přeučila, rodáka z Prahy (nar. 9. 10. 1907), jehož
část života se váže na Pardubice (od roku 1931), otce
herce Jana Přeučila (nar. 17. 2. 1937 v Pardubicích)
a farářky CČSH Marty, provdané Jurkové. František
pocházel ze živnostenské rodiny (otec krejčí, matka
z rodiny čalouníka) a vždy jej zajímaly ekonomické
záležitosti. Politicky též přináležel od roku 1945
k ČSNS, jejímž byl krajským důvěrníkem pro Pardubicko.
Řídil tak i okresní důvěrníky strany. Obžaloba
to však označila za „budování sítě důvěrníků“, tedy
špionáž. Stal se členem Hospodářské rady vedené
Ing. F. Klímou, místoředitelem Pražské spořitelny. V radě měl Přeučil na starosti
odbor živnostníků a obchodníků (zatkli jej jako nakladatele, majitele firmy PAMÍR).
Několik dní před zatčením stihl ještě údajně předat hospodářské zprávy pro poúnorového
emigranta a bývalého demisionujícího ministra Huberta Ripku (1895–1958),
udržoval prý styky i s Fráňou Zemínovou (1882–1962), jež jako neúnavná bojovnice
za práva žen patřila k ústředí ČSNS.
Ve svém závěrečném slově na konci procesu (prokurátorem byl „český Vyšinskij“
Josef Urválek, jenž svou kariéru začal při procesu s R. Gajdou) Přeučil takticky ocenil
pasáže Košického vládního programu o živnostnících, malém a středním podnikání.
Řekl však, že k němu v poslední době přicházeli právě malí a střední živnostníci se
svými těžkostmi plynoucími z příliš rozsáhlé a rychlé socializace. Na svou obhajobu
řekl, že chtěl dělat jen prostředníka hospodářské tematiky ve straně. Za jeho Krédo
lze považovat větu: „Jsem příliš vnitřně přesvědčeným synem národa, než abych
chtěl ubližovat tomuto lidu.“ Přesto byl 8. června 1950 odsouzen na doživotí a k pokutě
80 tisíc Kč.
Komunistické vězení však přežil (propuštěn 1963), rehabilitace se však dočkal
až 29. června 1990. Mohli jsme jej ještě přivítat na přednášce v odbočce Masarykovy
společnosti v Pardubicích, kde velmi živým způsobem přiblížil posluchačům dusnou
atmosféru 50. let a odpovídal rád na všechny dotazy. Proto nás všechny doslova
šokovala těžko uvěřitelná zpráva o jeho tragické smrti při požáru v jeho bydlišti
v Černošicích roku 1996.

Poznámka:
Děkuji za spolupráci při vyhledávání matričních údajů Mgr. Petru Mückemu
ze SOkA Pardubice.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem