Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
17.04.2024 16:00

Pardubice včera, dnes a zítra

Srdečně Vás zveme akci pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka, která se bude konat ve středu 17.dubna 2024 od 16:00 hodin klubovně Ve Smečkách 25 v Praze. Z Pardubic přijede člen Klubu přátel Pardubicka, průvodce města a znalec místopisu, zkušený a zajímavý vypravěč, pan Ing. Jiří Mareš, CSc. Připravil přednášku na téma Pardubice včera dnes a zítra.

typ akce: Pražská pobočka KPP

17.04.2024 18:00

Nálety na Pardubice

Přednáška k 80. výročí spojeneckých náletů na Pardubice v roce 1944. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenckého náměstí. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

21.04.2024 07:50

Alejí klenů kolem rybníků

 Krucemburk – Staré Ransko – Ždírec n. Doubravou. Délka 7 km. Odj. 7:53 ČD. Návrat 14:00, 16:06 ČD. Ved: Květa Janáčková. Turistická vycházka týmu B. Pro pomalejší členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.04.2024 07:55

Meandry Struhy

Veselí - Lepějovice - Meandry Struhy - Bílý kopec - Kokešov – Opočínek. Délka trasy 8 km / 13 km. Odjezd 7:58 ČD, návrat 12:47 / 15:15 Bus MHD č.15. Ved: L. Kvapilová.  Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.04.2024 07:50

Krajinou evropského rozvodí Labe - Dunaj

Čachnov – Zámecká studánka – Karlštejn - Svratka. Délka trasy 7,5 km. Odjezd 7:53 ČD. Návrat Bus + ČD 16:02. Ved: J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B. Pro pomalejší členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy 9-10 / 2016

ŽIJÍ MEZI NÁMI PaedDr. RADOVAN BROŽ - "80" (ale také "70")

obrázek k článku

Člen redakční rady ZKPP PaedDr. Radovan Brož oslaví své 80. narozeniny. Narodil se 29. září 1936 v Pardubicích. Po maturitě na pardubickém gymnáziu (tehdy Jedenáctileté střední škole) v r. 1954 a studiu na Vysoké škole pedagogické a Fakultě tělesné výchovy a sportu (trenérská specializace) se vrací do Pardubic a věnuje se plně lehké atletice. Pracuje jako první profesionální pardubický atletický trenér v tehdejším Dynamu . . . Ale tady bychom museli začít opakovat vše, co již bylo napsáno ve Zprávách KPP v roce 2011 (č. 11-12) při příležitosti jeho 75. narozenin. Tak jen připomeňme: podíl na zřízení sportovních tříd na ZŠ Benešovo nám., šéftrenér atletického vrcholového střediska mládeže, podíl na vzniku Sportovního Gymnázia Pardubice a práce v něm, organizace atletických soutěží pro mládež atd. Napsal i celou řadu…


ZÁKLADNÍ ŠKOLA V BOHDANČI EXISTUJE UŽ 120 LET (příspěvek ke stručné historii bývalé Měšťanské chlapecké školy v Bohdanči) Založení Měšťanské chlapecké školy

obrázek k článku

Nová škola byla otevřena 19.4. o 3. hodině odpolední. Základní kámen byl posvěcen místním děkanem Schloglem. Slavnosti byl přítomen c. k. okresní školní inspektor František Švácha, pardubický děkan František Sloup, architekt Čeněk Křička a starosta Bohdanče Josef František Čech. Nová školní budova byla postavena nákladem 150 000 K. Škola byla postavena za pouhých šest měsíců! Ze začátku školního roku však nebyly ještě všechny prostory definitivně dokončeny, proto byli někteří žáci přemístěni do budovy staré obecné školy. První učitelský sbor se skládal z ředitele Antonína Marka, Arnošta Kabeláče (uč. přírodovědy), Františka Bažanta (uč. historie a gramatiky) a Josefa Moravce (uč. techniky a matematiky). Službu katechety zastával Antonín Kašpar.


JUDr. PhDr. LUDVÍK NOVOTNÝ (1903-1963) přednosta Okresní politické správy Pardubice, bojovník proti totalitám 20.století

obrázek k článku

Při návštěvě obce Bratčice u Čáslavi (okres Kutná Hora), kde se v tamějším mlýně narodil roku 1815 významný železniční projektant a stavitel ing. Jan Perner (zemřel roku 1845 v Pardubicích), jsem si znovu uvědomil ještě jednu souvislost mezi jeho rodnou obcí a Pardubicemi. 21.května 1903 se tu Václavovi a Josefě Novotným v domě čp. 102 narodil prvorozený syn Ludvík (jako nejstarší z 5 dětí). Otec byl krejčím a za Velké války (1914-1918) zemřel na tyfus. Ludvík navštěvoval (podobně jako J.Perner) základní školu v obci Potěhy (2km od Bratčič) a pak pokračoval na klasickém gymnáziu v Čáslavi. Po maturitě odešel do Prahy na Karlovu univerzitu studovat práva a filozofii (oba dva obory ukončil doktorátem). Práva ukončil promocí roku 1927. Protože na jeho studia nebyly v rodině peníze, přivydělával si učitelstvím v Čejkovicích (asi 10km od…


PÁR POZNÁMEK K OSOBNOSTI VOJTĚCHA VÁŽNÉHO

obrázek k článku

Nedávno vyšel ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka zajímavý článek od PhDr. Jiřího Kotyka, PhD., který mapoval poválečné osudy čelního představitele českého fašistického hnutí v našem regionu. 1/ Rád bych tímto článkem doplnil portrét této rozporuplné a zároveň zajímavé osobnosti, která hýbala veřejným životem meziválečných Pardubic. Vojtěch Vážný sice pardubickým rodákem nebyl, přesto si myslím, že následující řádky mapující jeho mládí a počátky činnosti před příchodem do Pardubic doplní obraz tohoto československého soudce. Laskavý čtenář tak promine, že se budeme věnovat jinému regionu než je Pardubicko. I když se v průběhu první Československé republiky stal Vojtěch Vážný ústřední postavou pardubického fašismu, východočeským rodákem nebyl. Narodil se 11.března 1894 v Praze. Bohužel další informace osobního rázu v dostupných…


MAGISTER PAULUS (M.PAUL) NEJEN NA PARDUBICKU, ale i ve Žďáře nad Sázavou

obrázek k článku

Vilém z Pernštejna, žijící v letech 1438-1521, kupuje v roce 1491 Pardubice a začíná je přetvářet na sídelní město Pernštejnů v Čechách. Z tohoto důvodu povolává snad severoitalské a jiné zahraniční kameníky a zedníky. Jedním z nejvýznamnějších z nich byl Mistr Paul, který by měl být parléřem neboli polírem Benedikta Rejta. Na druhou stranu se o Paulovi mluví jako o samostatném architektovi, který si své stavby řídil sám. (B.Bůžek ? Louny). Odkud Mistr Paul do Pardubic přišel, není úplně jasné. Některé indicie naznačují, že před svým příchodem do Pardubic pracoval pro Černohorské z Boskovic. Pro Beneše staršího měl přestavovat kostel sv. Jiří v Bořitově, a to po roce 1480. Ale pro tento předpoklad jsem nenalezl žádnou výraznou oporu. V tomto regionu ale prokazatelně pracuje na dvou stavbách, a to na kostele sv. Kateřiny v obci Svatá…


V PARDUBICÍCH SE SETKALI PŘÁTELÉ A PAMĚTNÍCI RODINY VOKOLKŮ

obrázek k článku

V sobotu 21.května proběhlo v Pardubicích v bytě na Dašické ulici setkání přátel rodiny Vokolků. Rodiny, která byla kulturním fenoménem Pardubic 20.století. Od smrti posledních dvou sourozenců Vojmíra (?2001) a Květy (?2001) uplynul už nějaký ten rok a tak vznikla myšlenka setkat se a podělit se o své vzpomínky. Nebudu zde popisovat průběh tohoto odpoledne příliš podrobně, ale snad jen několik střípků. Prohlédli jsme si fotografie ze stěhování Vojmírova ateliéru z Dvakačovic do Pardubic, které v roce 1998 pořídil fotograf Michal Gloser. Promítla se videa z hodin výtvarné výchovy na ZŠ Studánka, kde po vzoru Vojmírových postav z plechu děti vytvářely podobné postavy z kartonu. (Nejlepší práce byly na setkání vystaveny.) Miloslav Výborný, někdejší ministr a ústavní soudce, vyprávěl, jak Vojmírovi pomáhal při práci na freskách v…


PARDUBICKÝ PITAVAL Z DOBY PROTEKTORÁTNÍ (XI. část)

obrázek k článku

Září 1944 Hasičské auto se na silnici srazilo s nákladním! Na silnici u Semtína u Pardubic se stala ve středu před polednem (19.9.1944, pozn. autora) dopravní nehoda. Hasičské auto vyjíždělo na silnici a vzalo s sebou také dělníka V.Pechara. Cestou se hasičské auto srazilo s nákladním autem a při tom byl Pechar vážně zraněn. Byl dopraven do pardubické nemocnice, kde lékaři zjistili vážná zranění v rameni. 1/


OSOBY A OSOBNOSTI LETECKÉHO DÁVNOVĚKU PARDUBIC Část XXII.

obrázek k článku

VAMBERA, Ing., František Ředitel pardubického cukrovaru, významný pardubický veřejný činitel. Narozen 16. července 1860 v Pardubicích, v roce 1878 maturoval na pardubické reálce. Od studijního roku 1878/1879 studoval na C. k. české vysoké škole technické v Praze, asi od srpna 1878 byl členem sdružení studentů techniky Kunětice. Studium na technice ukončil pravděpodobně v roce 1880/1881, soudě podle jeho nástupu k pardubickému cukrovaru v roce 1881. (Studium techniky, alespoň některých oborů, bylo tehdy tříleté.) Zemřel v Pardubicích 24. února 1949. Vedle dalších aktivit patřil Ing. František Vambera k významným činitelům Aviatického družstva v Pardubicích. Jako absolvent vysoké školy technické byl František Vambera členem Spolku techniků z východních Čech. Na ustavující valné hromadě dne 16. července 1904 byl zvolen za…


BRONZOVÁ SOCHA JANA KAŠPARA by měla stát na třídě Míru již příští rok

obrázek k článku

Před pěti lety, v květnu 2011, jsem jako zastupitel města navrhl, abychom postavili sochu prvního českého aviatika Ing. Jana Kašpara na místě jeho rodného domu, dnes již neexistujícího hotelu Veselka, v Pardubicích na třídě Míru. K tématu památníku tohoto letce se následně uskutečnila řada jednání, mimo jiné s Klubem přátel Pardubicka, a byly zpracovány potřebné písemné materiály, jak jsem informoval čtenáře Zpráv v letech 2012 a 2013. Byla vyhlášena výtvarná a architektonická soutěž na podobu díla. Do ní bylo přihlášeno 47 návrhů převážně českých autorů, ale mezi spoluautory byli zastoupeni i tvůrci žijící na Slovensku a ve Velké Británii.


TA MARIE TEREZIE MĚ MRZÍ DODNES

obrázek k článku

Ačkoliv jsem ve ZKPP publikoval již množství článků o regionální historii, napsat tento článek bylo zdaleka jiné, než články předchozí, které většinou vycházely a vychází v dlouhodobějších seriálových studiích. Zatímco k jiným článkům jsem sháněl trpělivě v archivech i mimo ně fakta, ze kterých se pokoušel vytvořit jakési puzzle dávno proběhlých událostí v Pardubicích a na Pardubicku, k tomuto článku jsem sbíral postupně odvahu. Jedná se totiž o vyjádření pocty prostřednictvím několika vzpomínek žijícímu člověku, který je ještě navíc v redakční radě ZKPP. Nakonec jsem sedl a začal psát. Snad mi to nebude mít za zlé! Byl jsem tehdy v šesté třídě na ZDŠ Makarenkovo náměstí na Višňovce, kam jsem byl vybrán jako ?nadějný? sportovec ze ZDŠ Polabiny IV., kde jsem se sotva ohřál dva roky. Přechod do jiné školy s sebou skýtal vždy několik…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem