Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
17.04.2024 16:00

Pardubice včera, dnes a zítra

Srdečně Vás zveme akci pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka, která se bude konat ve středu 17.dubna 2024 od 16:00 hodin klubovně Ve Smečkách 25 v Praze. Z Pardubic přijede člen Klubu přátel Pardubicka, průvodce města a znalec místopisu, zkušený a zajímavý vypravěč, pan Ing. Jiří Mareš, CSc. Připravil přednášku na téma Pardubice včera dnes a zítra.

typ akce: Pražská pobočka KPP

17.04.2024 18:00

Nálety na Pardubice

Přednáška k 80. výročí spojeneckých náletů na Pardubice v roce 1944. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenckého náměstí. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

21.04.2024 07:50

Alejí klenů kolem rybníků

 Krucemburk – Staré Ransko – Ždírec n. Doubravou. Délka 7 km. Odj. 7:53 ČD. Návrat 14:00, 16:06 ČD. Ved: Květa Janáčková. Turistická vycházka týmu B. Pro pomalejší členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.04.2024 07:55

Meandry Struhy

Veselí - Lepějovice - Meandry Struhy - Bílý kopec - Kokešov – Opočínek. Délka trasy 8 km / 13 km. Odjezd 7:58 ČD, návrat 12:47 / 15:15 Bus MHD č.15. Ved: L. Kvapilová.  Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.04.2024 07:50

Krajinou evropského rozvodí Labe - Dunaj

Čachnov – Zámecká studánka – Karlštejn - Svratka. Délka trasy 7,5 km. Odjezd 7:53 ČD. Návrat Bus + ČD 16:02. Ved: J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B. Pro pomalejší členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy 1-2 / 2012

Hospodářský vývoj Pardubic (ve stručné komparaci s Hradcem Králové a Chrudimí) v počátcích moderního průmyslového věku

obrázek k článku

Pro vznik moderního průmyslu byly na Pardubicku a v celém regionu východních Čech vytvořeny vhodné podmínky.1 V první polovině 19. století byly východní Čechy typicky zemědělským krajem. Ve druhé polovině 19. století pak agrárně průmyslovou oblastí. Ve východočeské oblasti vznikal převážně spotřební průmysl s velkou rozdrobeností do celé řady měst a obcí. To platilo i pro Pardubice. I když postupem doby mnohá specifická výrobní odvětví vynikla, ponechal si onu vysokou „oborovou členitost“ pardubický průmysl vlastně až do dnešní doby.


Božská Ema Destinová (1878 - 1930) a Pardubice

obrázek k článku

V našem městě existují dvě fámy s vazbou na „božskou Emu“ – tvář Génia na průčelí Východočeského divadla od sochaře B.Kafky je prý její tvář (Kafka skutečně vytvořil její sochařský portrét) 0/ a starosta a továrník ing. Josef Prokop byl prý takovým Eminým ctitelem, že ji prý požádal o ruku. Jde o staré pověsti pardubické či o cosi, co má reálný základ? Nevíme a odložme bádání o těchto věcech na později… Pozitivně však víme, že jako již renomovaná pěvkyně navštívila naše město třikrát (roku 1918, 1922 a 1926) a že o jejích vystoupeních zanechaly zasvěcené referáty pardubické noviny národně demokratické strany „Východ“.


Za Mistrem Josefem Sukem

obrázek k článku

V sobotu 17. září 2011 se v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích uskutečnil podzimní koncert festivalu Le Quattro Stagioni s názvem „Pocta Mistru Josefu Sukovi“. Josef Suk mladší – vnuk hudebního skladatele Josefa Suka a pravnuk Antonína Dvořáka – se narodil v Praze 8. srpna 1929 a zemřel na začátku léta 8. července loňského roku v nedožitých 82 letech. Tento virtuóz a světoznámý český houslista studoval u profesorů Jaroslava Kociána, Norberta Kubáta a Karla Šneberga. Vedle významné sólové dráhy se především zaměřil na hudbu komorní. Již jako student působil jako primárius v Pražském kvartetu a později založil s klavíristou Janem Panenkou a violoncellistou Josefem Chuchrem Sukovo trio, pojmenované po jeho dědečkovi. S triem absolvoval mnoho koncertů doma i v zahraničí a nahrál mnoho skladeb.


Alois Mudruňka - malíř a grafik

obrázek k článku

Uhersko je obec, která leží na trati z Pardubic do Chocně. Návštěvník Uherska je bezesporu překvapen jednou neobyčejnou skutečností. Řada domů v obci je vyzdobena rozměrnými sgrafity s různými náměty. Autorem byl místní rodák profesor Alois Mudruňka. Protože se už o jmenovaném na těchto stránkách psalo, pak aspoň toto: Alois Mudruňka se narodil 12. 9. 1888 (+ 3. 4. 1956 v Praze). Byl absolventem pražské UMPRUM, kde studoval u prof. Dítěte a Maška. Později tam zastával funkci asistenta pro ornamentální kreslení a posléze i profesora. V letech 1916- 1918 působil na Státní keramické škole v Bechyni. Z jeho dílny pocházela řada děl, jako byly návrhy plakátů, kostelních oken, akcií, poštovních známek, bankovek, navrhoval i mozaiky aj. Nejdříve k bankovkám. Podílel se i na čs. bankovkách, navrhoval je i pro Litvu. U nás se…


Případ Josefa Kaupy a stávky v Telegrafii roku 1941

obrázek k článku

Když jsem se v létě 2011 zabýval podrobněji studiem okolností stávky v Telegrafii Pardubice roku 1941, od níž uplynulo 60 let, nemohl jsem opomenout ani dva starší články bývalých členů komise regionálních dějin při OV KSČ v Pardubicích – stať bývalého předsedy MěstNV ing. Jindřicha Klimeše „Co předcházelo stávce v Tesle před 40 lety“ ze září 1981 1/ a studii dr. Františka Dosoudila „55 let od stávky dělníků a zaměstnanců podniku TELEGRAFIA Pardubice ze září 1996. 2/ Jejich porovnáním zjistíme, že dr. Dosoudil ostřeji vidí podíl německého sociálního referenta v Telegrafii Josefa Kaupy (1890 – 1946) na perzekuci účastníků stávky. Nahlédněme tedy ještě jednou na události přes 60 lety očima zachovaných dokumentů. Jde o spis J.Kaupy z agendy Mimořádné lidové soudy (MLS) sign. 862-46, karton 70 o 208 foliích deponovaný ve Státním…


Hříšní lidé města Pardubic - XXII. část

obrázek k článku

Rok 1933, pokrač. „Krádež v reklamním stojanu byla spáchána na Wilsonově třídě dne 2. 2. Ze skříně, která byla vypáčena, byly odcizeny boty firmy KOVO (známá obuvnická pardubická firma Kovařík a Vokřínek, značka „Ibis“, poznámky, P.B.). Už je mají! V neděli 5. 2. zatkla pardubická policie pachatele vloupání do temnějšího skladiště firmy Bratři Zikmundové, které se stalo v noci z 1. na 2. 2. Tentokrát pachatelé odcizili velké množství pohonných látek. Jsou to Josef Štekl z Nových Jesenčan, Vojtěch Vašák z Jesničánek a B. Růžek z Pardubic. Zatčení se ke krádežím doznali.


Proměna pošty 1945

obrázek k článku

Po osvobození 9. května 1945 bylo oficiálně povoleno po dobu jednoho týdne používat protektorátní známky. Po 16. květnu pak bylo nařízeno vyplácet poštovné v hotovosti až do doby vydání nových československých známek. Proces proměny pošty v květnu 1945 je pěkně představen na příkladu opatovické pošty: Na první obálce ze dne 11. 5. 1945 je legálně použita známka s Hitlerem a je použito protektorátní razítko s dvojjazyčným textem Opatovice – Opatowitz. Druhá obálka byla z Opatovic přepravena o tři dny později – 14. května. Stále bylo možno používat známku s Hitlerem, ovšem razítko již bylo upraveno – obsahuje pouze české jméno města a německý nápis byl obroušen.


Žili mezi námi - Květa Vokolková

obrázek k článku

Květa Vokolková odešla na věčnost V sobotu ráno 3. září zemřela ve Staré Boleslavi Květa Vokolková. Byla posledním ze sourozenců významné pardubické rodiny Vokolkových. Na svět přišla před více než devadesáti lety, 5.března 1921 v rodině pardubického tiskaře Václava Vokolka. Jejími bratry byli Vlastimil (tiskař a vydavatel krásných tisků), Vojmír (výtvarník) a Vladimír (spisovatel). Dlouhých 70 let bydleli Vokolkovi v domě Za Pasáží a Květu jsem poznal právě zde, zhruba před dvaceti lety. Tenkrát mě do tohoto bytu přivedl kamarád a pamatuji se, že zde byli i jiní mladí lidé. Často a rádi jsme sem chodili, protože tu vládla příjemná a svobodná atmosféra. Květa se v té době starala o bratra Vojmíra a zapojila se také do práce v ekumenické organizaci Středisko křesťanské pomoci, kde nezištně působila několik let.


Žili mezi námi - ing. Jan Lamper

obrázek k článku

Dne 29. září 2011 zemřel ve Zlíně Ing. Jan Lamper ve věku 81 roků. Po studiích dostal umístěnku jako ekonom do Pardubic, kde pracoval nejdříve na UMĚ a posléze zakládal ve VCHZ Synthesia n.p. Semtín obchodně technické služby. V práci byl zdatný ekonom a dobře se s ním pracovalo. Jeho paní učila na Dukle ve škole. Měl dva syny, z nichž jeden je novinář. Po čase přešel do Rubeny Náchod a posléze do Zlína, kam se z Pardubic přestěhoval i s rodinou. Samozřejmě po roce 1968 měl potíže a přeškolil se na práci s počítačem. Protože se narodil v Malenovicích, měl ke Zlínu srdečný vztah. Stal se tak kronikářem města Zlína a kupodivu i na těchto stránkách se objevil jeho článek. Šlo o vzpomínky vozky, který ve válce roku 1866 jel s rekvírovaným koňským povozem až do Pardubic. Ing. Jan Lamper měl pochopitelně stále kontakt na Pardubice a…


Žili mezi námi - Jiří Gruša

obrázek k článku

Na státní svátek 28. října 2011 se k nám donesla smutná zpráva o úmrtí pardubického rodáka – spisovatele a diplomata Jiřího Gruši (nar. 1938) při operaci srdce. Všichni, kdo jsme jej znali, víme, jak měl rád své Pardubice. Volný Evropan, v letech 2003-09 prezident PEN – klubu a v letech 2005-09 ředitel Diplomatické akademie ve Vídni, se rozloučil s českými čtenáři esejí „Beneš jako Rakušan“ (vyd. Barrister a Principal 2011). Čest jeho památce!


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem