Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
17.04.2024 16:00

Pardubice včera, dnes a zítra

Srdečně Vás zveme akci pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka, která se bude konat ve středu 17.dubna 2024 od 16:00 hodin klubovně Ve Smečkách 25 v Praze. Z Pardubic přijede člen Klubu přátel Pardubicka, průvodce města a znalec místopisu, zkušený a zajímavý vypravěč, pan Ing. Jiří Mareš, CSc. Připravil přednášku na téma Pardubice včera dnes a zítra.

typ akce: Pražská pobočka KPP

17.04.2024 18:00

Nálety na Pardubice

Přednáška k 80. výročí spojeneckých náletů na Pardubice v roce 1944. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenckého náměstí. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

21.04.2024 07:50

Alejí klenů kolem rybníků

 Krucemburk – Staré Ransko – Ždírec n. Doubravou. Délka 7 km. Odj. 7:53 ČD. Návrat 14:00, 16:06 ČD. Ved: Květa Janáčková. Turistická vycházka týmu B. Pro pomalejší členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.04.2024 07:55

Meandry Struhy

Veselí - Lepějovice - Meandry Struhy - Bílý kopec - Kokešov – Opočínek. Délka trasy 8 km / 13 km. Odjezd 7:58 ČD, návrat 12:47 / 15:15 Bus MHD č.15. Ved: L. Kvapilová.  Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.04.2024 07:50

Krajinou evropského rozvodí Labe - Dunaj

Čachnov – Zámecká studánka – Karlštejn - Svratka. Délka trasy 7,5 km. Odjezd 7:53 ČD. Návrat Bus + ČD 16:02. Ved: J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B. Pro pomalejší členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Živelné pohromy v obci Choltice

obrázek k článku

První zprávy o živelné pohromě v obci Choltice jsou z roku 1848 a 1850,kdy se hovoří "o velkém ohni". Zejména požár z roku 1850 byl velký a shořelo při něm mnoho domů (počet není v kronice uveden). V záznamu se uvádí, že Choltice měly v roce 1820 96 domů a po velkém požáru z roku 1850 přibylo v obci pouhých 8 domů.


Kapitoly z dějin pardubického fašismu - 2. část

obrázek k článku

Schůze Velké fašistické rady v Brně ve dnech 2.-3. ledna 1927 zvolila do čela NOF nové sedmičlenné direktorium v čele s generálem ruských legií R. Gajdou. "Přijel jsem. neboť bojovati pro mocnou vlast jest i pro mne cílem života." řekl nový Vůdce. Z generála. superarbitrovaného 7. srpna 1926. se stal vůdce politické strany českého fašismu. Národní obec fašistická jeho příchodem získala do čela autoritativní osobnost stoupenci dosavadních frakčních křídel (R. Mach. J. Pobuda. F. Zahrádka) byli vyloučeni.Vzpomínka na nestandardní vojenskou službu před půl stoletím

obrázek k článku

Termín 15. duben 1951 byl uveden na povolávacím rozkaze k nástupu vojenské základní služby do Komárna na Slovensko, na základě obvodní klasifikace "sch. b.v.A" při odvodu z 7.2.1951. Staré pardubické nádraží poznamenané vá1ečnými léty, resp. leteckými nálety čtyřicátých let bylo svědkem tichého, záhadného a nejistého příchodu branců s tradičními černými dřevěnými kufry v předvečer 15. dubna před padesáti lety.


Čívická studánka - obnovené poutní místo pardubického kraje

obrázek k článku

Současníci. věkem nad 75 let se dobře pamatují na poutě a poutní procesí. kterými žila republika kolem roku 1930. Byl to projev lidové zbožnosti. vyúsťující do Mariánské úcty. zvláště na vesnicích. Tehdejší střapatí kluci a načinčaná děvčátka tomu moc nerozuměli. ovšem byla to jedna z forem přivádění dětí i občanů k Bohu.


Jaroslav Durych a Pardubice

obrázek k článku

Jaroslav Durych (1886 - 1962) byl znamenitý slovesný umělec a vyhraněný publicista, který se po celý život hlásil ke katolickému křesťanskému názoru. Z tohoto úvodního stručného konstatování vyplývá charakteristické životní a literární osudy tohoto velikána české literatury 20. století. V několika posledních letech je možné pozorovat doslova vydavatelské žně díla J. Durycha, ať už díla známého. či z různých důvodů neznámého. Smyslem tohoto příspěvku je upozornit čtenáře na nově vydané knihy J. Durycha, zvláště pak na autorův vztah k Pardubicím.


Tragédie v rodině syna čestného občana Pardubic Františka Karla Sosůlka

obrázek k článku

Na rok 2000 připadlo 60. výročí úmrtí Františka Karla Rosůlka (20.1.1859 - 28.12.1940), čestného občana rodných Pardubic. Této pocty se mu dostalo za jeho celoživotní dílo - za dlouholetou úspěšnou pedagogickou činnost v řadě škol našeho okresu a v samotných Pardubicích a za s ní nerozlučně spojenou neúnavnou činnost kulturního a osvětového pracovníka. zejména však za jeho monumentální dílo o našem regionu, monografii "Par- dubicko-Holicko-Přeloučsko", která vycházela v sešitovém vydání od počátku století do roku 1926 a kterou Rosůlek redigoval a v níž byl autorem převážné části statí. Tedy za dílo, které je pro osvětové a kulturní pracovníky dodnes zdrojem nepostradatelných obsáhlých informací o regionu, a také pocty za šedesát roků, plných práce slovem i perem na poli školském. národně vzdělávacím, hospodářském, 1iterárním, muzeálním.…


Za Vojmírem Vokolkem (1910 - 2001)

obrázek k článku

30. července 2001 skončil plodný život výtvarníka, grafika a básníka Vojmíra Vokolka, prostředního a posledního zemřelého ze tří bratří, kteří výrazně obohatili českou kulturu. Narodil se 3. června 1910 v rodině známého pardubického tiskaře. Byl sice pokřtěn jako Josef, ale za umělecké jméno zvolil Vojmír (jen v poslední době zašifroval svou osobnost za pseudonym Josef Múller). V letech 1928-32 studoval uměleckoprůmyslovou školu v Praze v ateliéru Jaroslava Bendy, v letech 1932-34 potom Akademii výtvarných umění v Praze, speciální třídu F. T. Šimona. Bydlel tehdy v Praze s Jiřím Trnkou a Františkem Muzikou. Roku 1937 absolvoval studijní pobyt v Itálii. Za svůj dlouhý život vystavoval málo: v roce 1937 a o rok později s F. V. Danihelkou. Poslední soubornou výstavu měl ve Východočeské galerii v Pardubicích v roce 2000 poté, když jeho…


Do Pardubic přijel první vlak

obrázek k článku

Rok 1845 byl významným rokem pro Pardubice. Dne 20. srpna Pardubice přivítaly první vlak, který přijel po nově zbudované železnici z Olomouce do Prahy. Od té doby nastal vzestup a rozvoj živností a průmyslu v Pardubicích. Železnice ovlivnila i růst počtu obyvatel. V r. 1801 měly Pardubice 3 164 obyvatel (muži 1 343, ženy 1 821) 1), v r. 1843 4 017 obyv.,Chrudim 5 976, v r. 1869 9 625 obyv., Chrudim 9 446. 2) Pernštýn z 20. 1. 1881 udává 10 085 obyv., Fr. Potěšil uvádí v r. 1891 12 367 a v r. 1901 17 031 obyv. včetně vojska.


Jan Dítě - neobyčejný člověk

obrázek k článku

I. Jan Dítě byl přeloučským rodákem. Narodil se v tomto malém východočeském městečku v roce 1818 a svým pozdějším životem a konáním se nesmazatelně a navždy zařadil mezi nejvýznamnější místní občany.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem