Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
24.11.2019 07:40

Vojenský výcvikový prostor Milovice

Všejany – Milovice – Lysá nad Labem. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:41 hod. vlakem z hl.n., návrat 15:55 hod. (16:55 hod.) vlakem ČD. Vedoucí P. Kožený.Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka. 

typ akce: Turistické vycházky

27.11.2019 18:00

Pardubice černobíle

Série několika krátkých původně celuloidových filmů, které byly digitalizovány zásluhou Klubu přátel Pardubicka nabídne unikátné záběry na Pardubice.

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Padesátiny Mgr. Františka JURAČKY

obrázek k článku

Mgr. František Juračka je svébytná osobnost s nepředstavitelnou škálou zájmů a širokým spektrem výtvarných technik. Je obdivuhodné, co v předvečer svých padesátin stačí obsáhnout. Člověk skutečně neví, kde je centrum jeho umělecké činnosti.Malířka a sochařka Eva Filemonová

obrázek k článku

Malířské a sochařské dílo Evy Filemonové pramení z vlastních namnoze trpných životních zkušeností, z hlubokých kontemplací a upřímného vztahu k přírodě i všem živým bytostem. Neustálé propojení mezi mnohovrstvými vnitřními zážitky a pocity z nejrůznějších dob s vnějšími podněty dalo vzniknout dílu vyznačujícímu se opravdovostí lidské a umělecké výpovědi.


MIKULÁŠ ALEŠ A PARDUBICE

obrázek k článku

In: Vlastivědný sborník Pardubický kraj č. III / 1958, s. 57 ? 58 Všeobecně nejznámější Alšovou prací pro Pardubice je návrh na výzdobu Zelené brány, kolorovaný akvarel speciálně pro Pardubice objednaný, ?Ješek z Pardubic před Milánem?.Živelné pohromy v obci Opočno (u Uherska) (1891 - 1930)

obrázek k článku

První živelná pohroma je zapsána v pamětní knize obce Opočno z roku 1891. V tomto roce stihla obec velká povodeň. Voda, která nestačila protéci železničními mosty, stoupla tak vysoko, že zaplavila domky u řeky čp. 24, 27, 36, 37 a mlýn (čp. 42), kde bydlel v pronájmu Josef Macháček s rodinou. Obyvatelé těchto domů se museli urychleně vystěhovat i s domácím zvířectvem (na slepice se zapomnělo!)


Raabizace na pardubickém panství 1. část

obrázek k článku

Špatná hospodářská situace, nesmírná bída venkovského obyvatelstva, způsobená neustálými válkami, neúroda a hlad v létech 1771 - 72 a následek všeho selské povstání v r. 1775, přimělo Marii Terezii k urychlenému řešení poddanských poměrů. 13. srpna 1775 byl vydán nový robotní patent, který upravoval robotní povinnosti poddaných, začala se také vytvářet t. zv. aboliční soustava (převedení roboty na peněžité částky), ale důležitější pro poddaný lid byla raabizace, uskutečněná na všech komorních a exjezuitských panstvích. Podstatou raabizace (ve skutečnosti pozemková reforma 18. století) bylo zrušení panských dvorů a takto získané pozemky i jiné nevyužité pozemky přiděliti chalupníkům, domkařům a jiným bezzemkům do dědičného nájmu. Na pardubickém panství připadla také v úvahu také půda získaná vysušením panských rybníků. 1) Vrchnost tak…


KAPITOLY Z DĚJIN ČESKÉHO FAŠISMU V PARDUBICÍCH 16. část

obrázek k článku

X. Činnost NOF v Pardubicích roku 1933 ve znamení t.zv. židenického puče a vnitřních sporů Rok 1933 se stal rokem velké polarizace názorů v pardubické jednotě NOF, jež měla svůj počátek již v roce 1932. Svědčí o tom hlášení v presidiálních spisech z 30. května 1932 inspirované zřejmě Vážného statí v Českých směrech (č. 31) s titulem ?Chceme druhý Čeljabinsk! (tedy incident jde o přirovnání k incidentu s bolševiky z 22. 5. 1918 ze sibiřské anabáze čs. legií v Rusku pozn. J. K.) Článkem, nepodepsaným (byl označen jen značkou trojúhelníčkem) se naznačovalo přání NOF snést i konfrontaci se státem a jeho mocenskými orgány. Podle dr. J. Vítka se proslýchalo, že tajným poradcem V. Vážného je známý pardubický architekt Boža Dvořák (1864 ? 1954), bytem Sadová ulice čp. 258 (dnešní Bulharská pozn. autora) Situační zpráva z května 1932 hovoří…


Živelné pohromy v obci Litošice

obrázek k článku

První zpráva o požáru v Litošicích je z roku 1912 (24. 6.), kdy vyhořel v sousedství školy (zrušené v r. 1953) dům čp. 3, patřící truhláři Josefu Holečkovi. Tento dům sloužil v letech 1880 ? 1881 jako místo k vyučování. Kdo hledá informace o živelných pohromách, přijde si jistě ?na své? v r. 1929. Téměř každá kronika věnuje tomuto roku mimořádné místo na svých stránkách.


Milé setkání s Oldřichem Novým

obrázek k článku

V letošním roce pardubický Filmový klub vstoupil do své již čtyřicáté sezóny, a v rámci průběžných besed a také připravované výstavy si připomíná významná setkání s herci filmového plátna. V dubnu 1968 k výročí 70 let čs. kinematografie byl uveden film podle románu Félixe de la Cámara pod názvem ?Dívka v modrém? v hlavní úloze s Oldřichem Novým.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem