Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
31.05.2020 08:00

Kutná Hora

Políčany – Kutná Hora (Jezuitská kolej). Délka trasy 10 km. Odjezd v 8:00 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:02 (16:02) vlakem ČD. Vedoucí O. Svobodová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

07.06.2020 08:40

NS Viselce a arboretum

Holice – NS Viselce – ryb. Hluboký a Blažek – Vysoké Chvojno – Hor. Ředice. Délka trasy 12 km. Odjezd v 8:40 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:22 vlakem ČD. Vedoucí Z. Heranová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

14.06.2020 08:30

Bohdanečsko

Dobřenice – zámecký park – Klechtávecký ryb. – Křičeň – Bukovka – Lázně Bohdaneč. Délka trasy 15 km (9,5 km). Odjezd v 8:36 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 15:00 MHD. Vedoucí L. Kvapilová. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.06.2020 07:00

Za Havlem na Hrádeček

Mladé Buky – Hrádeček – Peklo – Trutnov. Délka trasy 13 km. Odjezd v 7:03 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:26 vlakem ČD. Vedoucí P. Kožený. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.06.2020 08:40

Bitva u Kolína (18.6.1757)

Nová Ves – Bedřichov – Vítězov – Kamhajek – Křečhoř – Radovesnice – NS Štítarským údolím – Kolín. Délka trasy 17 km. Odjezd v 8:41 h vlakem ČD z hl.n., návrat v 16:21 vlakem ČD. Vedoucí Z. Řehák. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

MUDr. Jan Hroch ? policejní lékař

obrázek k článku

1. Život Při studiu materiálů týkajících se odboje a okupačních událostí v Pardubicích jsem častokráte narazil na jméno policejního lékaře MUDr. Jana Hrocha. Byl u mnoha závažných událostí, nikdy o něm nebylo psáno něco v negativním smyslu, a tak je bezesporu potřebné si jeho osobnost přiblížit. Nebylo to jednoduché a pouze díky MUDr. Jiřímu Potěšilovi a ing. arch. M. Petráňovi st. se mně podařilo kontaktovat se synem Dr. J. Hrocha Ing. Ivan Hroch žije v Teplicích a velice ochotně mně vyhověl a poskytl mně zajímavé podrobnosti. Všem děkuji za milou pomoc.


NÁLETY NA PARDUBICE

obrázek k článku

Letos tomu bylo 60 let od doby, kdy byly ke konci druhé světové války v roce 1944 provedeny tři nálety bombardérů na naše město. Nálety způsobily oběti na lidských životech a velké materiální ztráty. Na přiložené tabulce jsou uvedeny údaje, týkající se těchto náletů. Obsahem tohoto článku není podrobný popis průběhu náletů, ale jejich následků.


KAPITOLY Z DĚJIN ČESKÉHO FAŠISMU V PARDUBICÍCH 20. část

obrázek k článku

Věnujme se nyní zásadním poznatkům o Národní obci fašistické v Pardubicích, jak vyplynuly z výslechových protokolů. 24) 22. února 1933 byli vyslechnuti J. Černík, V. Černíková, Z. Kolařík, dr. Kučera a jeho žena Berta, A. Ludvík, S. Manych, dr. H. Nutz, F. Smola, J. Škutchan, ing. S. Šťovíček, J. Teplý a K. Zástěra. J. Černík (bytem Jiráskova ul. 969) vypověděl, že t. č. náčelníkem NOF v Pardubicích je stavitel V. O. Medek, místonáčelníkem dr. H. Nutz, pokladníkem soudní rada R. Jungr., krajským náčelníkem dr. F. Novotný.


Pardubické firmy a jejich firemní značky XI. část

obrázek k článku

Další známou pardubickou firmou byla firma Radio Koten, kterou založil František Koten na Wilsonově třídě č. 92, poblíž Procházkovy lékárny, v místech, kterým se říkalo ?U Kolaříků?. Mezi firmou Radio Koten a Procházkovou lékárnou stál mléčný bufet. Další firma, o které se hovoří jako o sousední s firmou Radio Koten, byla firma Brádlo ? Svoboda. Naproti firmě Radio Koten stála firma J. Skácel, zbraně a střelivo. Firma Radio Koten se specializovala na radiopřijímače a telefony. Ve výloze výkladní skříně visela velká mapa, na které byly praporky, zapíchnuté všude tam, kam firma radio, mikrofon, gramofon či rozhlasovou ústřednu nebo další zboží dodala a kam také jezdila tři roky zdarma opravovat vlastním servisním vozem. Ve SOAP, fond Okresní úřad Pardubice, č. 206 se zachoval návrh firmy Radio Koten na použití městského znaku jako reklamy…


Druhé Pardubice

obrázek k článku

V dvoučísle Zpráv KPP č. 7-8 / 2000 se zmiňoval p. Klimpl o duplicitních názvech některých obcí v České republice, mezi jinými názvy uváděl i Pardubice. Snažil jsem se vypátrat bližší souvislost s naším krajským městem.Živelné pohromy v obci Pohránov 1871 ? 1937

obrázek k článku

?Jak ze záznamu z muzea Pardubického bylo patrno, byly ohně ve válce třicetileté v Pohránově, že zůstaly stavení shořelá prázdná?, píše kronikář na str. 16. Další požáry jsou již přesněji zaznamenány z 19. století. Roku 1871 vyhořela stodola V. Koniře (čp. 5), která sousedila se stodolou V. Ceradského.Za Oskarem Balatkou

obrázek k článku

V úterý 20. 4. v 10.30 se v obřadní síni pardubického krematoria uskutečnilo rozloučení s Oskarem BALATKOU, který zemřel 13. dubna ve věku nedožitých 93 let. Celý život až do současnosti zasvětil tělovýchovné činnosti. Věnoval se jí jako pedagog na školách, ale i v zájmových sportovních organizacích. Do posledních dní zastával funkci archiváře a kronikáře v Sokole Pardubice I. Za svou dlouholetou činnost obdržel Oskar Balatka řadu vyznamenání, mj. od prezidenta republiky za odbojovou činnost vojenskou medaili ? Za zásluhy I. stupně?. Uznání ve formě různých ocenění se mu dostalo od ministerstva školství, orgánů kraje, okresu i města. Od ČSTV obdržel tituly Vzorný, Zasloužilý a Ústřední cvičitel, Veřejné uznání za rozvoj čs. tělovýchovy I. stupně a od České obce sokolské, která ho jmenovala čestným cvičitelem, získal Medaili dr. Mir.…


Za Jiřím Lacinou

obrázek k článku

V neděli 7. března se uzavřela tvorba významného pardubického malíře Jiřího Laciny. Jiří Lacina se narodil 7. dubna 1934 ve Škvorci u Prahy. Do Pardubic přišel v roce 1958 a začal zde spolupracovat především se skupinou malířů okolo Františka Kyncla ? Bedřichem Novotným, Josefem Procházkou, Alvou Hajnem, ale i s Janem Steklíkem, Zbyškem Sionem, Antonínem Tomalíkem, Věroslavem Škrabánkem a přátelil se s Vojmírem Vokolkem.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem