Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

KE KAŠPAROVI, REÁLCE A TAKÉ PŘÍSPĚVATELŮM ZPRÁV

obrázek k článku

Nejsem Pardubák, ale díky bádání v oblasti počátků létání v Čechách mám s Pardubicemi, kolébkou české aviatiky, letité dobré kontakty. Začátek těchto kontaktů má zcela konkrétní datum: 16. dubna 1970. Byl to den šedesátého výročí prvního doloženého letu Ing. Jana Kašpara a v Pardubicích, poblíže chrudimské trati, se konalo slavnostní odhalení obnoveného pomníku Ing. Jana Kašpara. Pomník na tomto místě stál od roku 1928. V době, kdy byl poprvé slavnostně odhalen, nesl nápis tvrdící, že Ing. Jan Kašpar uskutečnil první let 25. srpna 1909. Žel, za okupace byl pomník poškozen, ?z moci okupačně úřední? musel mj. zmizet nápis, že pomník věnoval Aeroklub republiky Československé ? neb tehdy přeci již nebylo Československa, také Aeroklub byl zakázán.


Živelné pohromy v obci Selmice

obrázek k článku

V lednu 1920 (11. ? 15. 1.) postihla obec velká povodeň v důsledku dlouhodobých dešťů. Podobnou povodeň zaznamenala obec naposledy v roce 1854. Další velká voda následovala 16. 6. 1926. Voda vnikla v obci do téměř všech stavení. Vrátila se do nich 26. 8. 1938. Dne 26. 5. 1939 vypukl v čp. 26 požár (jméno majitele je v kronice nečitelné). Shořela stodola, kůlna a hospodářské stroje.


Květen 1945 na Pardubicku

obrázek k článku

(podle autentického záznamu plk. Ing. Josefa KLICPERY zredigoval Ing. Jiří KLICPERA, CSc.) Začátkem roku 1945 jsem požádal mjr. Ing. Maye z Pardubic, aby si připravil v Přelouči organizaci k převzetí zbrojovky s 1000 dělníků a silnou německou posádkou. (Stalo se bez poruchy 9. 5. 1945).


ŠEDESÁT LET OD POPRAVY STUDENTŮ PARDUBICKÉ REÁLKY

obrázek k článku

Události let 1938 ? 39, okupace českých zemí, atentát na protektora Heydricha a probíhající světová válka zapůsobily silně i na studenty pardubické reálky. Proto v r. 1942 několik studentů z VI. B. třídy vytvořilo odbojovou skupinu. Iniciátorem jejího vzniku byl Jaroslav Pácl z Parníku u České Třebové, který již tehdy pracoval v odboji v mládežnické skupině v Č. Třebové. Byl to žák, který studoval s výborným prospěchem. Jeho spolupracovníkem ve skupině se stal Miloslav Potůček z Přelouče, student s velkým zájmem o politické dění a o válečné události, oblíbený u všech spolužáků.


KAPITOLY Z DĚJIN ČESKÉHO FAŠISMU V PARDUBICÍCH ? 25. část

obrázek k článku

3. února 1934 se konal v Dolních Ředicích v hostinci J. Půlpána ples NOF, jehož pořadateli byli obuvník Vincenc Slabý (čp. 152), obuvník Rudolf Šejna (čp. 154) a rolník Bohuslav Turek (čp. 54). 8) Prodavač tabáku v Bohumilči Jan Jelínek (čp. 47) pořádal schůzky fašistů, jeho syn Jaroslav byl členem NOF. 9) Stoupencem místní jednoty NOF v Pardubicích byl i koňský řezník F. Chalupa (Palackého třída).


Pardubické firmy a jejich firemní značky ? XVI. část

obrázek k článku

Firma Telegrafia patří dobou vzniku těsně po první světové válce mezi podniky československého slaboproudého průmyslu, v němž existovaly u nás do té doby pouze filiálky německých společností. Telegrafia, čsl. továrna na telegrafy a telefony, a. s. v Praze byla založena 1919 za účasti čsl. ministerstva pošt a telegrafií a soukromého kapitálu. Akciový kapitál činil 1.000.000 Kč. První sídlo firmy bylo v Roztokách u Prahy, kde Telegrafia zahájila výrobu slaboproudých telefonních a signálních přístrojů.
ODEŠEL DLOUHOLETÝ PŘEDSEDA KPP a doživotní čestný předseda

obrázek k článku

Narozen 9. 10. 1932 v Chrudimi Zemřel 24. 4. 2005 V pátek 29. dubna se členové KPP, pracovníci pardubického Plynostavu a přátelé rozloučili v pardubickém krematoriu naposledy s ing. Bohuslavem Novotným, spisovatelem a novinářem, dlouholetým předsedou Klubu přátel Pardubicka. Odešel po delší nemoci ve věku 73 let.


Odešel nejstarší žijící čestný občan města Přelouče Ing. Vladimír Hrubeš

obrázek k článku

Velká obřadní síň strašnického krematoria v Praze byla v úterý dne 25. ledna 2005 svědkem důstojného rozloučení s Ing. Vladimírem Hrubešem, čestným občanem města Přelouče, který zemřel dne 14. ledna 2005 ve svých 87 letech. Byl dlouholetým obětavým předsedou Klubu rodáků a přátel města Přelouče v Praze. Se zesnulým se rozloučil známý pražský herec a dabér Dalimil Klapka, a to nejen za pražský Klub rodáků a přátel města Přelouče, ale též za početnou delegaci přeloučské radnice.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem