Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

SUCHARDOVY NÁVRHY NA HUSŮV POMNÍK V PARDUBICÍCH OBJEVENY!!!

obrázek k článku

Když jsem se 7. července 1998 zmínil poprvé v Pardubických novinách o objevu přednášky sochaře Stanislava Suchardy (1866 - 1916) ke Spolku pro postavení a udržování Husova pomníku v Pardubicích z Archivu Národní galerie v Praze, nedoufal jsem, že kromě publikace celé přednášky ve Zprávách Klubu přátel Pardubicka (č. 5-6, r. 2000, s. 137-149) bude možné dále v bádání pokročit. Bylo pro mne velmi příjemným překvapením, když se kol. Miroslavu Klimplovi podařilo v návaznosti na můj článek v PN najít ve Státním okresním archivu v Pardubicích několik dopisů vyměněných mezi S. Suchardou a zmíněným Spolkem (viz M. Klimpl: Korespondence kolem pomníku, který nebyl nikdy postaven, ZKPP 1999, č. 5-6, s. 175-182). Náhoda však někdy velmi přeje badatelům, což se názorně projevilo nálezem Suchardových kresebných návrhů při rekonstrukci Okresní knihovny…


POMNÍK ARNOŠTA Z PARDUBIC v Úvalech u Prahy

obrázek k článku

Na den 30. června 1864 připadlo pětisté výročí úmrtí prvého pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic. V Kladsku, kde je podle svého výslovného přání pohřben, byly připravovány velké slavnosti pod záštitou Bedřicha kardinála Schwarzenberga, primase českého. Podobně se připravovala i Praha a Roudnice, kde Arnošt na zámku, tehdy ještě v majetku církve, zemřel. Jeho otec, Arnošt z Hostýně a Staré, byl kdysi královským purkrabím v Kladsku. Tam a v Broumově se jeho synovi dostalo základního vzdělání.


Z MÉ KRONIKY - 14. část

obrázek k článku

Jedny z mých nejstarších vzpomínek jsou vzpomínky na neděle, kdy jsme šli o otcem do lesa na houby. Sezemickou ulicí jsme šli alejí zralých švestek k pracovně na Sezemickou silnici. U konce pracovny stával stařeček s flašinetem a hrál stále se opakující písničky. Sezemická silnice byla tehdy hustě obklopena z obou stran vysokými stromy. Slunce svítilo na smaragdové louky a v potoce žlutě kvetly blatouchy. Na poli voněla zem, kterou obracel pluh oráče. Nebe nebylo pokresleno čarami, bylo modré a nekonečné.


Živelné prohromy v obci KUNĚTICE v letech 1919 - 1987

obrázek k článku

Pamětní kniha obce Kunětice psaná od roku 1928 se vrací k některým přírodním pohromám retrospektivně jen velmi stručně. V roce 1919 (leden) se v kronice uvádí velká voda, která hrozila protrhnutím hrází. Kunětice díky své poloze byly v minulosti i ve 20. století mnohokráte zatopeny. Velká voda se opakovala v roce 1923.


Emil Artur Longen

obrázek k článku

Začátek dvacátého století znamenal pro naše výtvarné umění radikální změny a závratný přerod. Po impresionistickém pojetí, trvajícím od druhé poloviny minulého století, se začal uplatňovat expresionismus. Příčinou toho byl rozvoj civilizace a nové moderní pojetí života. Byl to doslova revoluční zvrat. Ujali se ho ti nejodvážnější a nebránili se pojmenování avantgarda. To slovo má několikerý význam. V umění se tím rozumí skupina, která si klade za cíl probojovat nové umělecké názory.


Poslanec JOSEF KOUT (1907 - 1970)

obrázek k článku

Dlouholetý obětavý pracovník komunální samosprávy v Pardubicích Josef Kout se narodil 14. ledna 1907 v Mněticích. Jeho rodiči byly krejčí Ondřej Kout a Františka, rozená Uhlířová. Vystudoval pardubickou reálku a r. 1926 začal pracovat v Německém (dnešním Havlíčkově) Brodě jako poštovní elév. Po prezenční vojenské službě v letech 1927-29 se na poštu vrátil, krátce pracoval v Tanvaldu - Šumburku nad Desnou a pak byl na vlastní žádost r. 1930 přeložen do Pardubic. Již po maturitě vstoupil do národně socialistické strany. Pracoval v ní v různých funkcích od sociálního referenta, vzdělavatele a důvěrníka až po župního předsedu mládeže a župního jednatele. Jako poštovní tajemník pracoval i v odborovém sdružení poštovních zaměstnanců národně socialistické strany.


UNIVERZITA PARDUBICE MÁ ČTVRTOU FAKULTU - FAKULTU HUMANITNÍCH STUDIÍ

obrázek k článku

Vysokoškolské studium v Pardubicích zaznamenalo k 1. lednu 2001 mimořádnou událost. V rámci Univerzity Pardubice byla založena čtvrtá fakulta. Čtvrtá fakulta Univerzity Pardubice byla akreditována rozhodnutím Akreditační komise vlády ČR dne 6. prosince 2000. Statutární změny související se zřízením nové fakulty byly schváleny Akademickým senátem dne 19. prosince 2000. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy tyto změny zaregistrovalo ještě do konce roku. Fakulta humanitních studií tím oficiálně vznikla k 1. lednu 2001.


Vzpomínka na paní Boženu Lonkovou (1913 - 2000)

obrázek k článku

22. ledna roku 2000 nás navždy opustila paní Božena Lonková, manželka leteckého konstruktéra a hrdiny odboje Jaroslava Lonka. S paní Lonkovou jsem se seznámil roku 1985 ještě jako student třetího ročníku chrudimského gymnázia. Sháněl jsem tehdy podklady pro svou práci o životě a díle Jaroslava Lonka, psanou v rámci tehdejší středoškolské odborné činnosti. Přijala mě velmi laskavě a ochotně poskytla řadu pramenů - tak se zrodila naše dlouholetá spolupráce, jejímiž plody se staly i články uveřejněné na stránkách Zpráv KPP. Získal jsem její důvěru a vždy se snažil ji nezklamat.


Nový dokumentární film o Ing. Janu Kašparovi

obrázek k článku

10. října 2000 mohli návštěvníci Státního Okresního archivu v Pardubicích v rámci ?Dne otevřených dveří? (akce Městského festivalu 2000) shlédnout nový dokumentární film o prvním českém letci ?Ing. Jan Kašpar?, který vznikl ve spolupráci SOkA a našeho Klubu přátel Pardubicka. Autorky scénáře Š. Hladíková a B. Baštecká (scénář namluvili dr. Z. Nováková a J. Dohnal) s odborným poradcem P. Svitákem, častým přispěvatelem Zpráv KPP, připravili s režisérem M. Bečičkou kouzelný sestřih nejzajímavějších momentů z počátku české aviatiky. Film bude sloužit i potřebám škol.


PARDUBICKO NA VIDEOKAZETÁCH

obrázek k článku

Nejen knižní publikace, ale i videoprogramy s regionální tématikou spatřily v roce 1999 světlo světa a jsou k dostání ve vybraných knižních obchodech a v informačním centru města.


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem