Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Břehy - Buňkov

obrázek k článku

Rytíř Vaněk měl za sebou dlouhou cestu v sedle na svém vraníku, když v brašně u sedla přivezl svému pánovi, Vilému z Pernštejna, pouzdro s listinou ze dne 23. 5. 1490. Listinu dal král Vladislav Jagellonský ve své kanceláři při uherském dvoře vystavit tehdy nejbohatšímu českému a moravskému velmoži a pánu na Kunětické hoře a Pardubicích, před více než 500 lety do dědičné držby, mimo jiné, i Opatovický kanál.


K 70. výročí smrti F. Udržala (+ 24.4.1938)

obrázek k článku

FEUILLETON, VR, 17. 11. 1922, s. 2 List kroniky Udržalova rodu Rodinný krb v Rovni rozžehl Havel Udržal při roku 1590. Nedlouho potom zakoupili se tam také Jan a Jakub, synové Havlovi nebo bratři. Havel byl, tuším, již starším sousedem, když léta 1600 přiženil se člen rodu jeho, Jan, k máteří sirotků po Matěji Kořínkovi a Jan Vostřešanský, písař Pardubského zámku, jsa v pátek po památce přenesení sv. Václava v soudě (rychtě) Moravanech, přidělil Janu Udržalovi osiřelý Kořínkův grunt v 300 kopách. Než však vystřídalo se patnáct let, pohasla správa Janova v roveňském statku. Avšak také Havel Udržal rozžehnal se již roku 1611 s vezdejším životem a sirotek po něm zůstalý ?Petr- držel otcovskou živnůstku jen kratičce.Vyšehradský hřbitov v Praze a Pardubicko

obrázek k článku

Pardubický rodák z rodiny stavitele železniční dráhy Pardubice?Liberec vstoupil do povědomí kulturní veřejnosti hlavně jako učitel slepců a hudební skladatel. Sám slepý (od nešťastné manipulace s rozbuškou na otcově stole používanou k odstřelu skalních masívů) přesto s úspěchem vystudoval v Praze reálku a potom techniku. Nezdařená operace jej však připravila i o druhé oko. V této životní situaci se upjal k hudbě a roku 1881 byl přijat do 2. ročníku varhanické školy. Po absolutoriu studoval skladbu u Z. Fibicha. Začal sám komponovat ve stylu pozdního romantismu (písně, melodramy, sbory, chrámová díla, taktéž klavírní, houslová i komorní).


Sladká historie Pardubic

obrázek k článku

Cukrárny, výroba dobré zmrzliny, zmrzlinářské vozíky, provokující chuťové buňky pardubické drobotiny (a nejen jí) a výrobny trvanlivého pečiva patří neodmyslitelně k bohatému, průmyslovému koloritu Pardubic. Zatímco čest pardubického perníku hájily firmy Melartos, Mellekta, Šimonova perníkárna, Langr, Panis, o přízeň ?mlsných Pardubičanů? soutěžila například továrna na cukrovinky Liška a spol., firmy Vondráček a Hošek, Stanislav Reichl, Václav Blažek apod.


Ideologický program B. Opletala a APF

obrázek k článku

V poslední době roste zájem části mládeže o ideologii neonacismu. Světem jde vlna radikalismu a nezralého mládí, které nic podstatného o fašismu neví. Je velmi správné, že dobří publicisté se zaměřují na problematiku dnešních dnů. Ve dvojčísle 1-2/2008 Zpráv Klubu přátel Pardubicka byl zveřejněn článek, zaměřený na Bedřicha Opletala, v minulosti známého východočeského fašisty. Jeho názory jsou skryté a bylo by vhodné je připomenout. Ve Zprávách klubu vychází již delší dobu seriál PhDr. Jiřího Kotyka o vývoji fašismu na Pardubicku, opřený o záslužnou práci s archivními dokumenty, kvalitně pojatý a jasně vysvětlený.
Kapitoly z činnosti Společnsoti pro rozvoj Pardubicka - Kapitola 2.

obrázek k článku

Vracím se ještě k některým snahám Klubu a jeho odboru pro výstavbu podnítit intenzivnější rozvoj Pardubic před r. 1989. Většina tehdejších připomínek, týkajících se převážně omezování plánů Pardubického kraje, r. 1960 zrušeného zůstalo bez odezvy. Mnohé tehdejší záměry nejsou realizovány dodnes a zůstávají trvale v programu ?Společnosti pro rozvoj Pardubicka?.O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem