Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

POCTA JANU KAŠPAROVI: Od května je v Kuněticích aviatické muzeum

obrázek k článku

V polovině května bylo v Kuněticích u Pardubic slavnostně otevřeno letecké muzeum průkopníka české aviatiky Jana Kašpara. Stalo se tak v rámci aviatického dne, který uspořádal AEROPARK Pardubice na počest 100. výročí od prvního dálkového letu v Čechách. „Byl to právě pardubický rodák Jan Kašpar, kdo v květnu 1911 vstoupil do historie, když na upraveném francouzském letounu Blériot uskutečnil přelet z Pardubic do Prahy. Jsme velmi rádi, že bude muzeum letectví právě u nás,“ řekl náměstek hejtmana Roman Línek.


Pardubické kulatiny: listopad - prosinec 2011

obrázek k článku

Před 20 lety: 1. 11. 1991- Na sídlišti Dubina byla dána do provozu pošta Pardubice 12. Před 100 lety: 5. 11. 1911 – V 10 hodin dopoledne byla slavnostně otevřena budova školy na Skřivánku. Před 30 lety: 6. 11. 1981 – Byla dána do užívání první část pardubické „rychlodráhy“ v úseku křížení s Dašickou ulici po křížení s ulicí Anenskou. Stavba přišla na 40 miliónů Kčs.


MUDr. Prokop Jícha, doplněk k životopisu

obrázek k článku

Ve Zprávách č. 11–12/2009 (v rubrice „Žili mezi námi“) jsme otiskli stručný životopis známého a oblíbeného pardubického doktora od Bubeníkových sadů. Ten článek objevil dr. Buchar, připravující studii „Tenkrát v Sarajevu aneb život končí v Terezínských kasematech“, věnovanou atentátu r. 1914 a věznění atentátníků. Při studiu narazil i na jméno dr. Jíchy , pracujícího v Posádkové nemocnici č. 13 v Terezíně u MUDr. Jana Levita, kde od dubna 1916 do dubna 1918 léčili atentátníka Gavrila Principa a od října 1915 do ledna 1916 Nedeljka Čabrinoviče. Po autorovi článku žádal bližší údaje.


Z NOVÉ LITERATURY – Zdeněk Jelínek: OPERACE SILVER A

obrázek k článku

Druhé rozšířené a aktualizované vydání – editor Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D. GALACIE Skriptorium Praha 2010 – str. 335 + 66 (obrazová příloha) Publikace s obrazovou přílohou Jaroslava Čvančary (133 obr.) a studiemi Libora Pařízka: Jiří Potůček a Josefa Plzáka: Analýza agenturního rádiového spojení se stanicí LIBUŠE


Kouzlo nechtěného aneb Svůj k svému

obrázek k článku

StB Pardubice úřaduje v březnu 1950 na služebních papírech nacistické Kriminalpolizei. Pramen: ABS PrahaC i t á t : „Jsme obviňováni z gestapismu. Nepopírám to. Naopak – ukážeme našim odpůrcům, že to dovedeme lépe než Němci!“ Václav Nosek, ministr vnitra (KSČ), v Brně v říjnu 1947a


Žijí mezi námi – Mgr. Václav Žemla

obrázek k článku

Dne 24. 9. 2011 se dožívá 80 let Mgr. Václav Žemla, stavební technik, středoškolský učitel, regionální hudební historik, publicista. Narodil se sice v Břeclavi jako jediný syn v rodině učitele mlynářské školy ing. Jana Žemly (1900–72) a Aloisie Žemlové (1904–2008), ale bytostně a osudově je spjat s Pardubicemi, kam se jeho rodiče společně s mlynářsko-pekařskou školou (nyní SPŠP ) přestěhovali z rodné Moravy v roce 1939. Jeho poválečný osud byl silně poznamenán rozporuplným politickým a společenským vývojem a tragickým životním osudem jeho otce, lidoveckého politika a představitele Orla. Čtenáři si o této záležitosti mohli a mohou vytvořit částečnou představu z několika článků, otištěných také ve Zprávách KPP, věnovaných událostem na Pardubicku v letech 1948–52. 1/


PARDUBICE VE FILATELII – Kultura v Pardubicích

obrázek k článku

V roce 1880 byl v Pardubicích založen Muzejní spolek zaměřený na záchranu mizejících památek. V roce 1920 se mu podařilo zakoupit pardubický zámek a o rok později hrad na Kunětické hoře. Za období totality byl zámek i všechny sbírky postátněny a od roku 1964 se začal užívat název Východočeské muzeum. Od muzea se postupně oddělil Státní okresní archiv, Východočeská galerie a Krajské památkové středisko. Zámek postupně zchátral, propadly se v něm stropy a na 15 let byl pro veřejnost úplně uzavřen. K obratu došlo v roce 1994, kdy zámek převzalo do správy Východočeské muzeum. Pak teprve došlo k urychlení jeho obnovy. Nyní je část expozic znovu přístupná a otevřená a návštěvnost dosahuje přes 40 tisíc osob ročně. V roce 1952 byla na zámku uspořádána výstava státní památkové péče. Při této příležitosti vydala československá pošta…


K pardubick ým firmám

obrázek k článku

Sběratel známek a poštou prošlých dokladů občas narazí na zajímavosti, které se zachovaly do dnešních dnů. Tou první je dopisnice z 29. března 1886. Sluší se dodat, že v předminulém i minulém století nahrazovaly korespondenční lístky – dopisnice s přitištěnou známkou – telefon. Tedy sloužily ke sdělení krátkých zpráv, objednávek, potvrzení příjmu atd. Odesílatelem uvedené dopisnice byla firma ERSTE PARDUBITZER SPIRITUS – RAFFINERIE LIQUER – & ESSIGSPIRIT – FABRIK.


Filatelistická zajímavost

obrázek k článku

Jsou filatelisté, jejichž sběratelským zájmem jsou záležitosti týkající se poštovnictví z Pardubic. Nejde jen o poštovní známky, na nichž jsou Pardubice či výjevy z města, ale např. i Eva Neugebauerová – Haňková. Ta jako malé děvčátko v národním kroji je v náručí prezidenta Masaryka. Jde o dvě známky (POFIS 333, 334) z roku 1938. Předmětem sbírání jsou také poštovní razítka na dopisech a jiných dokumentech a spousta dalších záležitostí. Tedy i zveřejněné gumové fialové razítko z doby okupace. Popravdě řečeno, právě podobná okupační razítka jsou dnes velice vzácná. Hned v prvním řádku je Frei durch Ablösung. V překladu Výplatné (v hranicích) říše paušalizováno. Daleko zajímavější je skutečnost, který okupantský úřad dopis vypravil. Text v razítku je následující: Heeresbauamt Pardubitz, Briefstempel. V překladu – Armádní…


Dopis z roku 1851

obrázek k článku

Dopis od místního 4.husarského pluku c.k. hraběte Schlicka je datován 16. října 1851. Kupodivu je v adrese ještě jedna zajímavost: byl odeslán z nemocnice (Spital) tohoto vojenského pluku. Jestliže civilní pardubická nemocnice byla postavena až v roce 1857 ve Štrossově ul. č. 117, pak vojáci erár předběhli. Pochopitelně dnes už stěží je možné si představit, jak toto zdravotnické zařízení asi vypadalo. Pravděpodobně to byl přízemní domek s několika místnostmi a jistě s primitivním vybavením. Ve vzpomínané době byla kasárna husarského pluku umístěna v místech nynějšího náměstí Republiky. Vyobrazený dopis byl adresován na Městský úřad ve Vysokém Mýtě a pošta ho přepravila bezplatně, protože se jednalo o úřední dopis (viz poznámka Exoffo). Jistě už byla využita šest let fungující železniční trať. O tom svědčí další razítko na rubu…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem