Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
17.04.2024 16:00

Pardubice včera, dnes a zítra

Srdečně Vás zveme akci pražské pobočky Klubu přátel Pardubicka, která se bude konat ve středu 17.dubna 2024 od 16:00 hodin klubovně Ve Smečkách 25 v Praze. Z Pardubic přijede člen Klubu přátel Pardubicka, průvodce města a znalec místopisu, zkušený a zajímavý vypravěč, pan Ing. Jiří Mareš, CSc. Připravil přednášku na téma Pardubice včera dnes a zítra.

typ akce: Pražská pobočka KPP

17.04.2024 18:00

Nálety na Pardubice

Přednáška k 80. výročí spojeneckých náletů na Pardubice v roce 1944. Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce na Komenckého náměstí. Vstup zdarma.

typ akce: Hovory o Pardubicku

21.04.2024 07:50

Alejí klenů kolem rybníků

 Krucemburk – Staré Ransko – Ždírec n. Doubravou. Délka 7 km. Odj. 7:53 ČD. Návrat 14:00, 16:06 ČD. Ved: Květa Janáčková. Turistická vycházka týmu B. Pro pomalejší členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

21.04.2024 07:55

Meandry Struhy

Veselí - Lepějovice - Meandry Struhy - Bílý kopec - Kokešov – Opočínek. Délka trasy 8 km / 13 km. Odjezd 7:58 ČD, návrat 12:47 / 15:15 Bus MHD č.15. Ved: L. Kvapilová.  Turistická vycházka týmu A. Pouze pro členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

28.04.2024 07:50

Krajinou evropského rozvodí Labe - Dunaj

Čachnov – Zámecká studánka – Karlštejn - Svratka. Délka trasy 7,5 km. Odjezd 7:53 ČD. Návrat Bus + ČD 16:02. Ved: J. Votrubová. Turistická vycházka týmu B. Pro pomalejší členy Klubu přátel Pardubicka.

typ akce: Turistické vycházky

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Ing. Jindřich Žilka (1886 - 1942), teoretik agraismu a bojovník proti totalitám

obrázek k článku

I. Osobnost Stále se ještě setkáváme s postavami, jež jsou spjaty s naším regionem, v němž kdysi patřily mezi významné, ale dnes jsou zcela nezaslouženě zapomenuty. Patří k nim i agrární předák Ing. Jindřich Žilka ze Starých Ždánic na Pardubicku. Samotná jeho příslušnost k Republikánské straně venkovského a malorolnického lidu jej stigmatizovala. 1/ Narodil se 1. srpna 1886 v Bílých Poličanech (na okrese Hořice) a za první republiky proslul jako poslanec Národního shromáždění a teoretik agrárního hnutí. Žil ve Starých Ždánicích čp. 1 2/, býval považován ve své straně za znalce zahraniční politiky, roku 1938 byl generálním tajemníkem své strany (pak i nově vzniklé Strany národní jednoty SNJ), předsedal fotbalovému klubu AC Sparta Praha a župnímu sboru Selských jízd na Pardubicku. Byl přirozeným politickým vůdcem své strany v…


Padesát let od vzniku Historického kroužku při Východočeském muzeu v Pardubicích

obrázek k článku

V březnu v roce 1963 a v průběhu dalších měsíců téhož roku se začínal formovat historický kroužek při VČM v Pardubicích. Amatérští zájemci, kteří se začali scházet na tehdy pořádaných přednáškových cyklech o historii pořádaných právě VČM, se začínali dobrovolně sdružovat i mimo tyto přednášky, právě ve VČ muzeu, kde se jich ujali stálí profesionální pracovníci: +PhDr. Vlastimil Zikmunda, +archivář Zdeněk Bičík, archeolog Ludvík Skružný, později PhDr. František Šebek, ale i externí, např. při výzkumu zaniklé vsi Lepějovice archeolog PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. z Prahy a při zaměřování kostela sv. Michala v Lepějovicích +Ing.arch.PhDr. Alfréd Piffl z Bratislavy. Za několik měsíců po vzniku tohoto hist. kroužku si členové začali vést kroniku včetně příloh, kam zaznamenávali výsledky po dobu celé své více než 10leté činnosti. …


Protože mě historie baví... Vlastivědný kroužek Toulky nejen pardubickou minulostí

obrázek k článku

1. část – Ohlédnutí za školním rokem 2011/2012 V jednom z čísel ZKPP byl v rámci článku o projektu Domu dětí a mládeže BETA Pardubice (dále DDM BETA) s názvem Pernštejnové dětem a děti Pernštejnům velmi stručně charakterizován vlastivědný kroužek, který na akci významnou měrou participoval. Na následujících řádcích bych nyní čtenářům ráda přiblížila základní aspekty jednotlivých hodin kroužku a konkrétní aktivity v minulém školním roce. V příštím čísle v rámci druhé části článku bych pak věnovala pozornost letošním akcím, projektům a plánům. Úvodem nutno říci, že vlastivědný kroužek s názvem Toulky (nejen) pardubickou minulostí funguje při DDM BETA od října roku 2011, ačkoli byl během vlastivědných besed pro základní školy nabízen již od počátku jejich konání – tedy od roku 2008.1 Konal a koná se každou středu v odpoledních…


Na Zborovské náměstí se vrací výuka jazyků

obrázek k článku

V září roku 2011 vzniká v Pardubicích první porevoluční církevní škola. Jmenuje se NOE a je to vůbec první základní škola zřizovaná církví v Pardubickém kraji. Díky spolupráci pardubických církví se vrací do prostor původní jazykové školy; do budovy Salesiánského střediska mládeže na Zborovském náměstí. Protože se píše rok 2011, vypadá možná trochu jinak, než byste si církevní školu představovali. Ale začneme pěkně od začátku. V celé Evropě doplňují církevní školy síť škol státních a obecních. Také v Pardubicích snili někteří rodiče o tom, že by své děti zapsali do školy, která ctí křesťanské hodnoty. Protože k dobrému vzdělávání přispívají nejen metody a pomůcky, ale i morálka, přátelské a bezpečné prostředí. Na podzim roku 2008 oslovuje klinická psycholožka PhDr. Marie Dusilová několik pedagogů. Rok trvá diskuse o tom, jak…


Pardubické kulatiny - březen - duben 2013

obrázek k článku

Před 20 lety: 1. 3. 1993 – Byla prodloužena linka číslo 10 pardubické MHD, která od tohoto dne jezdí místo pouze ke krematoriu až do Nemošic. Před 110 lety: 2. 3. 1903 – Nově budovaná nemocnice na Vinici v Pardubičkách byla dána do zkušebního provozu. Ofi ciálně byla nová pardubická nemocnice dána do provozu k 15. březnu 1903. Před 670 lety: 3. 3. 1343 – Prohlásil papež Kliment VI. Arnošta z Pardubic, dosavadního děkana pražské kapituly, pražským biskupem.


Žili mezi námi - Jan Kopecký - nestor pardubické kanoistiky

obrázek k článku

V únoru 2013 uplyne 100 let od narození pardubického rodáka Jana Kopeckého (23. 2. 1913 – 5. 9. 1988). Jeho jméno je nerozlučně spjato se zrodem a rozvojem pardubické závodní kanoistiky. Znalými pamětníky byl právem označován za nestora tohoto pardubického sportu. Ve vodácké rodině si vysloužil přezdívku „Proces“, protože proti narušovatelům pořádku v loděnici často vystupoval energickými slovy: „Udělám s vámi krátký proces“. Láska k přírodě a k vodním sportům se v Honzovi probudila již v mládí, které prožil mezi skauty a trampy. Provázela ho pak celý život. V době aktivní závodní činnosti úspěšně reprezentoval Pardubice na kanoi jednotlivců, spolu s partnerem Václavem Hendrychem obsazovali několikrát přední místa v celostátních soutěžích na kanoi dvojic. Kanoistice obětavě věnoval veškerý svůj volný čas i jako funkcionář,…


Žili mezi námi - Jiří Koubek

obrázek k článku

V pondělí 30. července se rodina, přátelé a atleti starší generace rozloučili navždy s panem Jiřím Koubkem, který zemřel potéměř ročním utrpení ve věku těsně nedožitých osmdesáti šesti let. Jaroměřský rodák přišel do Pardubic ve válečných čtyřicátých letech. Po absolvování průmyslovky byl dlouholetým zaměstnancem n. p. Pozemní stavby, z počátku na stavební správě v Trnové, později na ředitelství. Z podniku musel odejít, když zorganizoval v r. 1969 pro zaměstnance představení divadla „Nedozpívanej hit“ v Husově sboru, které bylo následně prohlášeno okresními stranickými ideology za protisovětské. Uchytil se na správě zimního stadiónu, kde pracoval jako provozář až do důchodového věku. Jirka Koubek se od mládí věnoval lehké atletice, nejdříve jako aktivní závodník na překážkách, později jako nadšený trenér a vedoucí družstva…


Hříšní lidé města Pardubic - 28. část

obrázek k článku

Rok 1934, pokrač. Student se pohřešuje! „Dne 5. 3. odešel z bytu J. Bímy v Pardubicích u Zlaté štiky student V. třídy reálného gymnázia R. Šíl (narozen 1918 Ústí n. L.). Neudal, kam odchází a také neměl důvodu k odchodu!“ Tato zpráva působí záhadně, stejně jako mnohá jiná „záhadná“ zmizení, vzpomeňme na muže, který „zmizel“ na železniční trati mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. V mnoha případech se redakce ovšem o „záhadnému zmizení“ již nevrátila a poctivého čtenáře tak připravila o vyřešení záhady, která se mnohdy ukázala malicherná, až komická. Dovoluji si do textu hříšných občanů Pardubic vložit text tohoto znění „Četnická pátrací stanice v Pardubicích zrušena. V nejbližších dnech dojde ke zrušení četnické pátrací stanice v Pardubicích, která zde byla založena před rokem. Službu pátrací pro zdejší okres bude obstarávati…


Vyprávění o Kerhartech, zvláště o ěch pardubických

obrázek k článku

Rodina Kerhartova má ve svých řadách několik významných členů – architektů, malířů a podnikatelů – z nichž někteří ovlivnili také pokrok a rozvoj Pardubic. Své rodinné vzpomínky jsem sepsal jako jeden z pardubických Kerhartů: Chtěl bych se hned na začátku krátce zmínit o tom, co to je kerhart. Je to místní východočeský název porostu na lukách, jako tráva, kopřivy, lebedy, ostatní plevel a všechno, co žere dobytek, zkrátka kerhart, jak se tomu u nás říká. Je to výraz lidový, velmi starý, patrně pochází ještě z doby dávných Keltů. Jsou u nás také obce zvané Kerhartice. Spisovatelka Teréza Nováková, která psala o takzvaných nejvýchodnějších Čechách, se na několika místech zmiňuje o Kerhartech.


Děti 50. let - Zdeněk Kout

obrázek k článku

Cyklus dokumentů studentů FAMU (Sunfilms, námět Jana Švehlová, scénář a režie Jaroslava Kostková, producentka v koprodukci s ČT)) o dětech politických vězňů 50. let uvedla Česká televize v průběhu roku 2012. Jeden z dílů s názvem „Živ paměť“ popisuje osudy pana Zdeňka Kouta z Pardubic a jeho rodiny. Příběh jeho dětství je sítí vzpomínek na násilná vystěhování, na milující prarodiče, na vězněnou maminku, i otce žijícího v exilu v USA. Jeho dospívání je poznamenáno momenty strávenými se starší sestrou, konflikty s autoritami komunistického režimu a touhou vzepřít se totalitě. Několik let – na přelomu 50. a 60. let – byl za své protirežimní postoje vězněn. Později ho doprovázely neustálé potíže se zaměstnáním i boj o základní lidská práva. Otec pana Zdeňka Kouta – Josef Kout – se narodil v 14. ledna 1907 v Mněticích u Pardubic.…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem