Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

OSOBY A OSOBNOSTI LETECKÉHO DÁVNOVĚKU PARDUBIC Část XIII.

obrázek k článku

KOHMAN Zdeněk Podle vzpomínky Jana Svobody otištěné 17. září 1938 pardubická firma, která se měla podílet na zhotovení Kašparova tříválcového motoru pro jednoplošník Kašpar systém Kašpar. O Z. Kohmanovi ani jeho firmě není mi nic známo. KLINGER Heinrich (Jindřich) Majitel tkalcovny plachtovin ve Vídni. Dopisem z 26. února 1913, psaným dobrou češtinou, nabízel Aviatickému družstvu v Pardubicích ?stany pro létací stroje?. Družstvo celtový hangár nekoupilo. Některé ne zcela jednoznačné zprávy však naznačují, že si takový hangár pořídili bratří Čihákové, jimž se hodil pro jejich dosti časté veřejné produkce. Není však jisté, kdy a od koho takový hangár měli, pokud ho skutečně koupili.


Pardubický pitaval z doby protektorátní (IV. část)

obrázek k článku

Květen 1940, pokračování Příznak dneška. ?V poslední době množí se v Pardubicích krádeže poživatin a důležitých potřeb, uložených ve sklepích. Poslední krádeže vynesly značnou kořist. V Palackého třídě bylo odcizeno soukromníku Janu Zápotockému mýdlo v ceně 380 K a obchodníku Rudolfu Jičínskému mýdlo v ceně 1.200 K. Ve Štefánikově ulici byla odcizena naložená vejce úředníkovi A. Procházkovi a zámečníku E. Holému. Pachatelé nejsou zjištěni.? Dítě okradeno o zlaté náušnice. ?Pardubická policie pátrá po neznámém muži, který odcizil 5leté Zdence Svobodové, dcerce dělníka, zlaté náušnice v ceně 150 K. Matka udala, že poslala dceru navečer pro mléko do rolnické mlékárny na Wilsonově třídě. Mlékárna byla již zavřena a dítě se vracelo domů Pernerovou ulicí. Tam ztratilo matčiny peníze a začalo je hledat. Dítěte si všiml neznámý muž a…


ZELENÁ BRÁNA: OMÍTAT? ČI NEOMÍTAT?

obrázek k článku

Otázka řešení pláště objektu tzv. ?Zelené brány?, pardubické dominanty, která je již nějakou dobu v nepravidelných intervalech rozviřovaná tiskem, je bohužel zúženě směřována pouze na estetickou rovinu, čili na otázku, zda fasády omítat, či zachovat stávající vizáž režného zdiva. K takto pokládané otázce se vyjadřuje jak laická, tak odborná veřejnost, včetně místně uznávaných historiků, a v neposlední řadě zástupci magistrátu. Skutečná otázka ovšem takto neleží, respektive je jen částí rozsáhlejší problematiky. Úvodem je nutno ujasnit si terminologii a připomenout trochu historie: Objekt, kterému se obecně říká ?Zelená brána? se skládá z věže a předbraní. Předmětem problému je především vlastní věž, která byla postavena po požáru roku 1507 zhruba do výše 18 metrů a zděna z vulkanické horniny čediče. Po požáru roku 1538 byla…


FOTOGRAFIE Z NÁVŠTĚVY T. G. MASARYKA NA KUNĚTICKÉ HOŘE

obrázek k článku

Již při první oficiální návštěvě T. G. Masaryka v Pardubicích roku 1922 upoutal reflektory ozářený hrad prezidentovu pozornost a následně zaslal Kunětickému družstvu dar na záchranu hradu ve výši 1000 Kč. Při jeho dalším pobytu v Pardubicích roku 1929 už byla Kunětická hora zařazena do programu návštěvy. Masaryk zavítal na hrad ve čtvrtek 23. května 1929 a doprovázeli ho m.j. také dcera Alice Masaryková, předseda vlády František Udržal, zemský prezident Hugo Kubát a někteří vysocí armádní důstojníci. Návštěva trvala několik hodin, strávených prohlídkou hradu s výkladem o jeho historii a o postupu rekonstrukčních prací a zakončených pohoštěním v hradní restauraci.


STARÉ DOMY VYPRÁVĚJÍ - 7.díl: Krausův dům čp.114 st. (10 n.) Třída Míru

obrázek k článku

Stavební aktivity na Krausově domě začaly? Toho si všiml každý Pardubák, kterého trápil dlouhodobý stav devastace této památky. Dům nechal vystavět roku 1860 poštmistr Josef Kraus (1810-1892), syn židovského koželuha Mojžíše Krause z Labské ulice. Spojil pozemky tří domů na hlavní třídě (čp.113, 114, 115) do jednoho celku a vystavěl rodinný reprezentativní dům se zahradou a skleníkem, jak jej známe z dobových dokumentárních fotografií. Archivní prameny dokládají v tomto domě za prusko-rakouské války roku 1866 zajímavé návštěvy evropských politiků. Ve dnech 30.6.-1.7. t. r. tu bydlel habsburský spojenec saský král Jan. Po porážce rakouských vojsk u Sadové na Královéhradecku (3.7.1866) přijeli 6.července do Pardubic pruský král Vilém I. se svým synem korunním princem Bedřichem Vilémem a s kancléřem Otto von Bismarckem. Král se ubytoval v…


OBRÁZKY ZE STARÝCH PARDUBIC - KAPLE SV. JOSEFA

obrázek k článku

V jubilejním padesátém roce existence Klubu přátel Pardubicka chceme navázat na tradice, které byly v minulosti s činností Klubu přátel Pardubicka spojovány. Jednou z nich byly přednášky paní Marie Chudé o starých Pardubicích, ale také stejnojmenně nazvané články o zajímavých místech Pardubic doplněné kresbami ať již Josefa Daňka nebo později paní Heleny Mandysové. Na toto se snažím nyní navázat novým cyklem s původním názvem, kde chci prezentovat fotografie starých Pardubic doplněné krátkým textem. Na jižním okraji Cihelny u kaple sv. Josefa se cesta z Pardubic rozdělovala do dvou směrů na Bohdaneč a Prahu a na Hradec Králové. Osada dostala název po pernštýnské cihelně založené pro výstavbu Pardubic po požáru 1538, kde byla mimo jiné vyráběna terakotová ostění okolo oken měšťanských domů ve městě. Na místě zaniklé cihelny stával poté…


Střípky z historie Klubu přátel Pardubicka - První rok Klubu přátel Pardubic

obrázek k článku

Klub přátel Pardubicka si letos připomíná padesáté výročí svého založení. Proto připravujeme tento seriál článků popisující zajímavosti z historie tohoto spolku. Klub přátel Pardubicka byl založen roku 1965, ale již v roce 1945 vzniká organizace s názvem Klub přátel Velkých Pardubic. Tento spolek je mnohdy označován za předchůdce dnešního KPP i když fungoval na trochu jiných principech. 26. července 1945 se poprvé sešel přípravný výbor. Byl vypracován návrh stanov a 31. srpna 1945 se konala ustavující schůze Klubu přátel Velkých Pardubic. Nutno připomenout, že v roce 1943 byly vytvořeny Velké Pardubice sloučením obcí: Pardubice, Rybitví, Blatnikovská Lhota, Doubravice, Rosice n.L., Ohrazenice, Trnová, St.Hradiště, Svítkov, Popkovice, Staré a Nové Jesenčany, Pardubičky, Nemošice, Studánka a Spojil. Proto místopisné pojmenování Velké…


Pardubický pitaval z doby protektorátní (III. část)

obrázek k článku

(z černé kroniky Večerního Českého slova) 1940 ? leden Velká krádež látek! ?Při příchodu do svého závodu ve Smilově ulici v Pardubicích zjistil dne 8 1. krejčí Jaroslav Reinberger, že byl důkladně okraden. Za noci se do jeho dílny vloupali nezjištění pachatelé, přeházeli veškerý inventář a krejčovské potřeby. Majitel udává cenu škody 8 až 10 000 K. Škoda je kryta pojištěním. Četníci za pomoci chrudimské pátračky našli stopy, směřující od plotu zahrady školy sv. Jana přes sousední zahradu za dvůr Bartoňova domu. Domácí straka dopadena! ?Pardubičtí četníci zatkli pro krádež 21letou služebnou Marii Kroupovou. Od konce minulého října (1939, poznámky P. B.) okrádala svého zaměstnavatele o různé věci a poškodila ho asi o 1000 K. U firmy Sbor v Pardubicích vylákala na zaměstnavatelovo jméno dámský plášť v ceně 900 K a v obchodě s…


OSOBNOSTI PARDUBICKA ? JAROSLAV LONEK

obrázek k článku

V prosinci letošního roku by oslavil veliké 110. výročí narození významný pilot, letecký konstruktér a posléze hrdinný odbojář, Jaroslav Lonek. Narodil se 22.12.1904 v Chrudimi v rodině poštovního úředníka. Po absolutoriu nižší reálky se vyučil jemným mechanikem. Jeho celoživotní láskou bylo letectví. Na vojně absolvoval pilotní školu a stal se pilotem vícemotorových bombardérů. V Pardubicích založil Východočeský aeroklub. Letadlo L-8 ?Ginette? patřilo k nejpopulárnějším předválečným sportovním letounům amatérské konstrukce u nás. Jméno neslo podle Francouzky Ginette Ferron, která zahynula při havárii předchozího Lonkova letounu L-5 v Chrudimi v roce 1932. V letech 1934 až 1938 byl spoluzakladatelem a šéfkonstruktérem Zlínské letecké akciové společnosti. Zároveň zde postavil i několik motorových letounů a větroňů. Nejrozšířenějším…


POHNUTÝ OSUD BRONZOVÉ KRÁSKY OČIMA ZASTUPITELE

obrázek k článku

Ve svém článku informoval ing. Pavel Kraus, CSc. čtenáře Zpráv o návštěvě u sochaře Milana Bendy. Hovořili spolu o jeho otci akademickém sochaři Břetislavu Bendovi a o soše, kterou věnoval Pardubicím. Jako zastupitel města Pardubic a účastník jednání o návrhu představitelů města darovat sochu potápěčům si dovoluji navázat na uvedený článek a přiblížit Vám proces schvalování tohoto záměru. Bronzová socha, kterou město eviduje pod názvem ?Vítězství?, byla ve skutečnosti autorem Břetislavem Bendou pojmenována ?Vítězství kultury? (1). K zestručnění názvu došlo v průběhu doby pravděpodobně z praktických důvodů ve snaze zjednodušit evidenci. Dílo představuje nahou mladou ženu v nadživotní velikosti, která drží v pravé ruce ratolest a v levé ženské torzo a má plášť přehozený přes paži. (Fotografii sochy připojuji.) Dílo…


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem