Vítejte, návštěvníku. Můžete se přihlásit nebo si vytvořit účet.
Zveme Vás
22.05.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

12.06.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

04.09.2021 14:00

Komentovaná vycházka Stezkou Viléma z Pernštejna

Sraz před Zelenou bránou. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

09.10.2021 14:00

Komentovaná vycházka po Zámeckých valech

Sraz na Příhrádku. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Výlety do historie

13.10.2021 18:00

Pardubice za Pernštejnů

Koná se v sále Jana Kašpara ve staré reálce. Koná se v rámci 500 let renesance ve Východních Čechách

typ akce: Hovory o Pardubicku

Archiv aktualit

Zprávy KPP

Ohniví kohouti v Přelovicích

obrázek k článku

Podle Pamětní knihy obce Přelovice, založené roku 1919, vznikl místní dobrovolný hasičský sbor v roce 1904. První akcí byla účast přelovických hasičů na likvidaci požáru v nedalekých Živanicích roku 1905 (31. 11.). Tehdy začal hořet dům pana Lejhance a oheň se rázem rozšířil na sedm stavení.


100 let AC Pardubice

obrázek k článku

Atletický klub AC Pardubice je pokračovatelem tradic pardubické atletiky, která byla úředně založena v roce 1906, ale která pořádala první závody na cyklistické dráze již v roce 1894 a při Východočeské výstavě v roce 1903 dokonce první oficielní vystoupení České atletické amatérské unie mimo Prahu. Tyto závody na provizorní dráze SK Pardubice již na Olšinkách přinesly i řadu českých rekordů.


Žili mezi námi - Páter Petr Eliáš

obrázek k článku

PÁTER PETR ELIÁŠ * 19. 10. 1935, Pardubice >+ 18. 7. 1993, poblíž Plzne Arcidekan Ing. Páter Petr Eliáš pocházel z vlastenecké rodiny. Jeho otce, Vladimíra Eliáše, mestského technického úredníka a nadporucíka cs. armády v záloze, zastrelilo gestapo v Pardubicích v kvetnu 1945. Po jeho smrti se rodina, manželka s peti detmi, odstehovala do Liberce. Po skoncení základní školy studoval na arcibiskupském gymnáziu v Praze, avšak to bylo v padesátých letech komunisty zavreno.


Kapitoly z dějin českého fašismu v Pardubicích 33. část

obrázek k článku

29. ledna 1937 napsal sociálně demokratický ?Východočeský obzor? (č. 5) s titulkem ?Konce gajdovského fašismu?: ?Na předvolební schůzi fašistů v Pardubicích referoval pan Bidlo1), který konstatoval v neděli na sněmu fašistických pracovníků 3. volebního kraje v České Skalici, že kdyby NOF neměla v parlamentu 6 poslanců, byla by na tom líp. Mladý náčelník junáků z Prahy na téže konferenci obvinil vůdce Gajdu, že je namočený v aféře Fénixu a že bral od žida Berlinera peníze (prý 10 tisíc Kč měsíčně).? 2) V České Skalici se sešel generální sněm delegátů NOF z celé republiky (230?250 lidí) v hotelu Exner. Svolavatelem byl redaktor Josef Nyč z Náchoda. R. Gajda byl v České Skalici od 22. ledna, objížděl funkcionáře a varoval je před účastí. Těsně před zahájením odjel. V jeho nepřítomnosti se rokovalo o jeho koncepci NOF.Odešel Jaroslav Khail

obrázek k článku

Do příprav dvou nedělních Vánočních koncertů J. K. Bandu zasáhla tragická událost úmrtí zakladatele orchestru Jaroslava Khaila (na snímku).


Pomáhal pronásledovaným

obrázek k článku

Od přítele Dr. Františka Dosoudila jsem nedávno dostal publikaci nazvanou Kniha obětí nacistického násilí a druhé světové války z okresu Pardubice. Pracoval na ní několik let. Byla vydána koncem roku 2005 Východočeským muzeem v Pardubicích, ve spolupráci se zdejším OV ČSBS. Mezi 1174 jmény zahynulých je také jméno Františka Černého, s jehož osudem bych rád vaše čtenáře seznámil blíže. František Černý, vedoucí a spolumajitel výrobního družstva strojařů a nástrojařů Jiskra v Pardubicích, na jaře roku 1941 dostal zakázku na výrobu velkého množství moderních radiopřijímačů. Podařilo se mu získat povolení všech příslušných protektorátních a německých úřadů, aby družstvo při této výrobě mohlo použít židovské zaměstnance. A tak začátkem léta pan Černý najal asi šedesát nebo sedmdesát pardubických Židů, většinou mladých, umístil je ve zvláštní…


Pardubičtí okresní hejtmané v letech 1850 - 1938

obrázek k článku

Adolf Špulák, rytíř z Elbstetten, 1868 Pardubice se staly krajským městem pro území bývalých historických krajů chrudimského a čáslavského po roce 1848. Nový kraj měl 698 389 obyvatel, 11 okresních hejtmanství a 27 okresních soudů. Podle císařského patentu ze 4. srpna 1849 byly krajské úřady podřízeny českému místodržitelství. V Pardubicích začal fungovat Krajský úřad 15. ledna 1850 ve složení: president , 3 radové , 2 koncipicisté a 1 tajemník. 28. ledna 1850 se rozloučili na pardubickém zámku vrchnostenští úředníci a starostové s posledním vrchním Josefem Kottowitzem , protože zřízením Krajského úřadu zaniklo patrimoniální zřízení na zámku ( zaniklo též magistrátní ve městě ). Pardubické c. k. okresní hejtmanství ( podkrajský úřad ) převzalo politické …


Znovu o Ignáci Baukalovi

obrázek k článku

Když jsem ve dvojčísle 7-8 /2006 zveřejnil v rubrice Pardubický Slavín ( s. 218-219 ) životopis bývalého c. k. okresního hejtmana Ignáce Baukala (1816 -1893), čestného občana Pardubic , ozval se mi 14. září 2006 dopisem náš člen p. Jiří Hájek ( Neveklov - Tloskov 2 , PSČ 257 56 ) a upozornil mne , že v jeho monumentální čtyřdílné kronice hřebčína v Kladrubech nad Labem , kterou věnoval knihovně našeho KPP , je v kapitole VIII. ( Léta 1855 až 1918 ) věnována pozornost konfliktu I. Baukala se začínajícím učitelem Františkem Flosem ( 1864 - 1961 ), pozdějším spisovatelem dobrodružných děl a okresním školním inspektorem . Uvedenou pasáž jsem našel ve 3. díle výše zmíněné kroniky ( s. 341-346 ) a rozhodl jsem se našim čtenářům ji zprostředkovat ve zkrácené verzi:…


Poslední kapitoly ze života E. Nápravníka

obrázek k článku

10. září roku 1913 uplynulo 50 let ode dne , kdy do Petrohradu , do Mariinského divadla , nastoupil Eduard Francevič Nápravník . V mnoha ruských městech právě k tomuto datu byly realizovány inscenace jeho opery Dubrovskij , kterou na ruský text komponoval ve stylu Čajkovského .


O nás
Klub přátel Pardubicka
Buďme patrioty Pardubicka!

Předchůdcem dnešního Klubu přátel Pardubicka byl Klub přátel Velkých Pardubic, který působil v letech 1945-1948. Jeho předsedou byl Jaroslav Krupař. V šedesátých letech byla myšlenka existence spolku sdružujícího místní patrioty opět oživena a tak v roce 1965 vznikl tehdy při KD Dukla Klubu přátel Pardubic. Ještě v témže roce vyšlo první číslo časopisu Zprávy Klubu přátel Pardubic, který vychází bez přestávky po celých až dodnes.

Newsletter

Přihlášení k odběru novinek emailem